De Stroom van Bewustzijn

door Kim Michaels

Misschien heb je wel eens diverse spirituele of zelfhulptechnieken geprobeerd in een poging je leven te veranderen en dan te ontdekken dat bepaalde patronen zich maar heel moeilijk laten veranderen. Misschien ken je mensen die al jaren bij spirituele bewegingen zitten, maar bij wie je toch geen dingen ziet veranderen? Waarom is het zo moeilijk om de beloftes uit te laten komen die heel veel spirituele goeroes en de experts op het gebied van zelfhulp doen?

Eén probleem is dat wij zijn opgegroeid in een samenleving die geprogrammeerd is om oplossingen te zoeken op het niveau van effect in plaats van het niveau van oorzaak. Stel dat je in de bioscoop zit en jij niets aan de film vindt die er draait. Maar omdat jij geen flauw benul hebt van hoe een bioscoop werkt, denk je dat je het scherm moet veranderen om de film te veranderen.

Vanzelfsprekend lukt het je nooit om de film te veranderen op het niveau van het scherm, omdat het scherm alleen maar reflecteert wat erop wordt geprojecteerd. Het verschil is dat het niveau van effect en wat erop verschijnt van een dieper niveau komt, het niveau van oorzaak. Wat onze moderne samenleving ons laat geloven, is dat de materiële wereld zowel de oorzaak als het effect is en wij dus ons leven kunnen veranderen door op het niveau van de materiële wereld, het niveau van acties, en bewuste overtuigingen, aan de slag te gaan.

Maar in werkelijkheid lijkt de materiële wereld heel erg op de beelden die op het filmscherm verschijnen die van een dieper niveau van oorzaak komen. Dat diepere niveau zijn de drie niveaus in jouw geest die boven het niveau van de dagelijkse denkgeest zitten, wat voor de meeste mensen de bewuste geest inhoudt.

Laten we zeggen dat je besluit dat jij een aspect in jouw leven wilt veranderen. Onze moderne samenleving heeft ons geprogrammeerd om te geloven dat wij, als wij een probleem willen oplossen, ons inzicht in het probleem moeten vergroten. Dus je begint spirituele leringen, de psychologie of een zelfhulpprogramma te bestuderen,

Nu is het niet de bedoeling te zeggen dat je inzicht vergroten nutteloos is. Maar overal om je heen kun je zien dat er talloze mensen zijn die veel inzicht hebben in spirituele onderwerpen of op het gebied van de psychologie, maar basale patronen in hun leven niet kunnen veranderen. Wat ontbreekt er dan aan?

Wat eraan zou kunnen ontbreken, is inzicht in oorzaak en gevolg. Zoals elders wordt uitgelegd, bestaan er vier niveaus in jouw geest. Het laagste niveau is jouw fysieke geest en de meeste mensen zijn zich hiervan wel bewust. Het volgende niveau daarboven is de emotionele geest, dan komt de mentale geest en het hoogste niveau is de identiteitsgeest.

Het allerbelangrijkste is dat deze vier niveaus een hiërarchie vormen. Het spirituele licht van jouw hogere zelf stroomt naar jouw identiteitsgeest. Daar wordt dat gekleurd door heel subtiele overtuigingen die jij op dit niveau hebt, wat betekent dat deze overtuigingen een kader vormen, een mentaal kader, voor alles wat erna komt.

Terwijl het licht jouw mentale lichaam ingaat, wordt het al beperkt tot een bepaald kader en je mentale geest kan niet om wat van boven komt heen. Jouw mentale lichaam kleurt jouw licht ook, wat betekent dat het zelfs nog ‘vaster’ wordt wanneer het naar je emotionele geest stroomt en zo voort.

De conclusie is dat dat als jij jouw gedrag probeert te veranderen door je bewuste inzicht te veranderen, dat je waarschijnlijk niet gaat lukken, omdat jij op het niveau van de fysieke geest werkt, en dat is de laagste van de vier niveaus.

Zoals je weet, zijn de beelden op het filmscherm projecties van de beelden op de filmstrook in de projector. Maar stel je voor dat jij vier filmstroken hebt en de eerste filmstrook definieert de limieten voor wat er op de tweede strook kan verschijnen en zo voort. Je kunt dan zien dat jij, als jij echt jouw leven wilt veranderen, naar de diepere niveaus moet om veranderingen aan te brengen.

Waarom is dit zo belangrijk? Stel dat jij bewust kunt beslissen wat jij wilt veranderen in jouw leven. Je schat dan een situatie in en maakt een bewuste keuze om iets te doen. Maar waar wordt die keuze op gebaseerd? Op wat jij kunt zien. Het blijft een simpel feit dat je zelfs met de beste bedoelingen alleen maar kunnen kiezen uit de opties die je kunt zien.

Bijvoorbeeld, stel je bent in een bioscoop en er komt een griezelfilm. Je wilt een andere film en je zit bij het bedieningspaneel dat jou schijnbaar de macht geeft om de film te veranderen in alles wat jij maar wilt.

Dat bedieningspaneel heeft een aantal verlichte knoppen. Rode knoppen waardoor je uit diverse griezelfilms kunt kiezen, blauwe knoppen voor diverse actiefilms, roze knoppen voor romantische komedies en zo voort. Het probleem is dat jij niet weet dat jij een gekleurde bril op hebt, die al het licht filtert, behalve het rode. De andere knoppen zitten er wel, dus in theorie kun je uit alle opties kiezen. Maar in feit kun je allen maar uit de opties kiezen die jij ziet. Wat betekent dat jij alleen maar de film kunt veranderen in een andere griezelfilm, maar nooit aan dat genre ontkomt.

Dus wat is de oplossing om uit die situatie te komen? Je moet het aantal opties dat je kunt zien, uitbreiden. En wat is de sleutel daarvoor? De waarnemingsfilters verwijderen die bepaalde opties blokkeren. En die waarnemingsfilters zitten in de vier niveaus van jouw geest, en de filters die jij in je identiteitsgeest hebt, hebben de grootste invloed op jouw leven.

Hoe ga je zelfs maar die waarnemingsfilters zien in de hogere niveaus van jouw geest? Nu, de essentiële sleutel is het besef dat een waarnemingsfilter zien, NIET een kwestie van intellectueel inzicht is. In feite kan uitbreiding van jouw intellectuele inzicht van spiritualiteit of psychologie het tegenovergestelde effect hebben. De reden daarvoor is dat inzicht op het niveau van de bewuste geest zit. En om verder dan dat niveau te zien, heb je nog steeds jouw bewuste geest nodig. Dus meer kennis in de bewuste geest vergaren, kan de turbulentie verhogen en het moeilijker maken naar een hoger niveau te gaan.

Een waarnemingsfilter transcenderen is een kwestie van ‘zien’, van ervaren, hoe jouw kijk op het leven wordt verkleurd door een bepaalde overtuiging en hoe dat jou beperkt. Als jij eenmaal inziet hoe jij jezelf beperkt, neem je spontaan het besluit om die overtuiging los te laten en het door de hogere waarheid te vervangen die je dan ziet (je ziet dan dat een overtuiging jou beperkt tot jij de hogere waarheid inziet.).

De tools om te transcenderen worden op een heel simpele erkenning gebaseerd. De ware sleutel om onze beperkingen te transcenderen is onze waarnemingsfilters bloot te leggen en bewust die waarnemingsfilters te transcenderen op de hogere niveaus van onze geest. De reden is dat die waarnemingsfilters filmstroken vormen waardoor wij onze eigen omstandigheden kunnen medescheppen. Die zijn de oorzaak, en wat er in de materiële wereld gebeurt en onze bewuste geest is simpelweg het effect. Om de film te veranderen op het scherm, verander je eenvoudig de filmstrook in de projector.

Zoals ergens anders wordt uitgelegd, is het heel nuttig om de laag frequente energie te transformeren die je visie op een beperkende overtuiging blokkeert. Daarom bevelen de meeste spirituele leraren een vorm van spirituele oefeningen aan die bedacht zijn om laag frequente energie te transformeren of los te laten. De tools om te transcenderen doen dit ook.

Maar daarnaast worden de tools om te transcenderen gebaseerd op de erkenning dat de kern van jouw lagere wezen juist iets is wat de Bewuste Jij heet. En hoewel de naam juist is, is het essentiële ervan dat de kern van jouw wezen zuiver gewaarzijn is. Dit betekent dat jij niet naar het leven hoeft te kijken door de waarnemingsfilters die jij op de vier niveaus van je geest hebt.

Jij kunt leren naar die staat van zuiver bewustzijn terug te keren, zodat jij dan in plaats van met jouw waarnemingsfilters te zien, direct naar de waarnemingsfilters kunt kijken. Het is alsof je van buitenaf naar een huis kijkt in plaats van naar de wereld te kijken vanuit het huis. Met andere woorden, de Bewuste Jij heeft zichzelf in één van jouw huidige waarnemingsfilters geprojecteerd, maar heeft het vermogen om zichzelf erbuiten te projecteren.

Zolang jij in dat waarnemingsfilter zit, kun jij NOOIT de waarnemingsfilters zien. Pas wanneer je een ervaring krijgt van innerlijke stilte, een bewustzijnsstaat die de dagelijkse bewustzijnsstaat ontstijgt, kun je zien waar jij gewoonlijk doorheen kijkt. En dan maak je waarachtig vooruitgang, omdat je dan kunt beginnen die waarnemingsfilters te transcenderen in plaats van die te beschermen door te zeggen dat die echt zijn. Je kunt je realiseren dat jij een gele bril op hebt, in plaats van de rest van jouw leven te proberen andere mensen ervan te overtuigen dat de lucht echt groen is.

Dit is waarom sommige spirituele mensen meditatie aanbevelen of andere oefeningen die gebaseerd worden op het verstillen van je geest. Zen is er bijvoorbeeld helemaal op gericht om je geest te verleiden buiten de normale waarnemingsfilters te stappen, zodat de student zich realiseert dat er een alternatieve manier voor alles bekijken zoals iemand altijd al doet.

Begrijp je dat de oplossing voor spirituele vooruitgang NIET is dat je steeds meer kennis vergaart? In plaats daarvan gaat het om het zuiveren van de geest van de waarnemingsfilters die wij allemaal hebben gemaakt als reactie op de huidige omstandigheden in de materiële wereld. Dit is de enige manier waarop wij volledig onze rol kunnen oppakken die wij moeten hebben als medeschepper in plaats van binnen het kader te scheppen dat door de huidige omstandigheden wordt bepaald, onze visie zuiver te houden, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de materiële wereld haar huidige beperkingen transcendeert.

In werkelijkheid ben jij wie jij bent – jij bent zoals jouw hogere zelf jou ziet. Maar in het hier en nu ben je wie jij denkt dat jij bent – en jij maakt keuzes op basis van wat jij ziet. De sleutel om je levenservaringen ter veranderen is verandering aan te brengen in wie jij denkt dat jij bent, zodat jij ziet wie jij werkelijk bent. Slechts dan kun je alle opties die jij tot je beschikking hebt zien en slechts dan kun je vrije keuzes maken.