Verklarende Woordenlijst M

Maha Chohan
De Leider of toezichthouder op het ambt van de chohans. Hij houdt ook toezicht op de Heilige Geest en de achtste straal van integratie, de integratie van de zeven stralen.

Maitreya
De geascendeerde meester die de leider was van de mysterieschool die de Hof van Eden heette. Hij wordt beschouwd als de Grote Initiator, omdat zijn initiaties niet voor de hand liggen en wij vaak niet zien dat wij worden getest. Lord Maitreya bekleedt het ambt van Kosmische Christus.

Massabewustzijn
Ieder mens heeft een aura, een persoonlijk energieveld. Maar de hele planeet heeft ook een aura, en daarbinnen vinden we een combinatie van de individuele energievelden van alle mensen die op aarde zijn geïncarneerd. Er zijn bepaalde indelingen in dit collectieve bewustzijn of massabewustzijn, maar alle mensen worden enigszins beïnvloed door dit grotere geheel. Er is een fase op het spirituele pad waarop het onze belangrijkste taak is om ons uit dat magnetische veld van het massabewustzijn te halen, zodat wij onze individualiteit tot uitdrukking kunnen brengen.

Materie, het materiële universum
Alles wordt van energie gemaakt, dus de hele wereld van vorm wordt gemaakt van energie met eigenschappen die op diverse niveaus vibreren. Men kan een continuüm van vibraties creëren van het hoogste niveau van de Schepper, tot het laagste. Er tussenin kan men verscheidene indelingen, compartimenten of octaven van vibraties bepalen. Bijvoorbeeld, een belangrijke deling is die tussen het spirituele en materiële rijk.

Er zijn verscheidene indelingen in het spirituele rijk, terwijl het materiële rijk er vier heeft. Dit zijn van hoog naar laag:

Het etherische of identiteitsniveau
Het mentale niveau
Het emotionele niveau
Het fysieke niveau

Ma-terlicht
De kosmische basisenergie waarvan alles wat vorm heeft, gemaakt wordt. Op zich heeft het geen vorm, maar het heeft de bekwaamheid om elke willekeurige vorm aan te nemen. Het heeft ook een basale vorm van bewustzijn, die onder andere een ingebouwd streven heeft om naar de bron ervan, de Schepper, te gaan.

Menselijk denken
Soms door de geascendeerde meesters gebruikt om te verwijzen naar het totale lagere bewustzijn, waaronder het ego. Kan ook specifieker worden gebruikt om te verwijzen naar dat deel van de onderbewuste geest dat ontworpen is om te zorgen voor de functies van het fysieke lichaam. Dit omvat bepaalde basale instincten, zoals bescherming, voedsel en voortplanting. Het menselijke denken zal in deze behoeften voorzien zonder te kijken naar de belangen op lange termijn en moet dus onder leiding staan van je bewuste geest.

Menselijk bewustzijn
In algemene zin verwijst dit naar het bewustzijn dat momenteel als normaal voor menselijke wezens wordt beschouwd. Het kan specifieker worden gebruikt om te verwijzen naar het ego en het menselijke denken.

Mentaal lichaam
Een aspect van je aura/geest dat je gedachten en mentale energie huisvest.

Misqualified energy
Energie die niet meer  de hoogst mogelijke vibratie heeft (de hoogst mogelijke frequentie), dit is de vibratie van Liefde. In het begin heb ik dit nog vertaald met ‘energie die een verkeerde kwaliteit heeft aangenomen , maar ik vond dit niet bijdragen aan begrijpen van de inhoud van de tekst. Tegenwoordig vertaal ik het gewoon met: vervormde energie.

De Moeder, God de Moeder
Een ander woord voor de Goddelijke Moeder, maar kan ook verwijzen naar het vrouwelijke aspect van God, dat de hele wereld van vorm is. Wij maken deel uit van God de Moeder.

Moeder (Haat voor de)
Het Ma-terlicht vormt de vrouwelijke polariteit van de Schepper. Het maakt het ons mogelijk er elk mentaal beeld op te plaatsen dat wij maar willen en dan zal het getrouw fysieke omstandigheden naar ons reflecteren die de beelden in ons bewustzijn weerspiegelen. Wanneer mensen het gevallen bewustzijn krijgen, kunnen ze geen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, wat inhoudt dat zij niet zullen erkennen dat de Moeder enkel kan reflecteren wat wij erop projecteren en ons niet probeert te straffen. In plaats daarvan zullen dergelijke wezens zich slachtoffer voelen en ze hebben het gevoel dat de materie, het Moederelement, hen probeert te straffen of verhinderen te doen wat zij willen. Dus kunnen zij haat voor de Moeder ontwikkelen. Maar omdat wij allemaal deel uitmaken van het moederaspect van God, is haat voor de Moeder, een vorm van zelfhaat.

Moeder Maria
De geascendeerde meester die was geïncarneerd als de moeder van Jezus. Zij bekleedt het ambt van de Goddelijke Moeder voor de aarde.

Mysterieschool
Een omgeving die ontworpen is om van zichzelf bewuste wezens initiaties te presenteren die gericht zijn op het verhogen van hun bewustzijn. Een geascendeerd wezen met een hoge graad van verworvenheid ziet gewoonlijk hierop toe.