Verklarende Woordenlijst L

Lemurië
Een continent in de Stille Oceaan dat een hoge beschaving had, maar 12.000 jaar geleden werd vernietigd. Men noemt het vaak het Moederland, omdat ervan gezegd wordt dat het een hele hoge spirituele concentratie op de Goddelijke Moeder had. De aftakeling van Lemurië begon toen een groep gevallen wezens de geïncarneerde vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder vermoordden.

Levende Christus
Iemand die een bepaald niveau van Christusbewustzijn heeft gekregen terwijl hij nog geïncarneerd is.

Levende Woord
Verwijst naar het geschreven of gesproken woord waartoe door een hogere bron wordt geïnspireerd en begiftigd is met spiritueel licht. Woorden worden bekers of kelken die spiritueel licht in zich hebben. Dit heeft ook wel fohat.

Levensstroom
Een term die gebruikt wordt voor een individueel van zichzelf bewust wezen. Het wordt vaak gebruikt in plaats van ‘ziel’, omdat een levensstroom naar delen van ons wezen verwijst die meer dan de ziel behelzen, waaronder de IK BEN Aanwezigheid en de erfelijke lijn van spirituele wezens die helemaal teruggaat tot de Schepper.

Licht
Verwijst meestal naar spiritueel licht, wat energie betekent die op hogere niveaus vibreert dan de energie die het materiële rijk vormt.

Lucifer
Een wezen dat tegen God in opstand kwam in een eerdere sfeer. Men beschouwt Lucifer daarom als het eerste wezen dat tot het dualiteitsbewustzijn verviel. Lucifer is door een proces heengegaan dat de tweede dood wordt genoemd, wat betekent dat zijn levensstroom en alle herinneringen zijn opgelost alsof ze nooit hebben bestaan.