Verklarende Woordenlijst K

Karma
Alles is energie, dus wat wij ook doen – zelfs hoe wij denken en voelen – doen wij door die energie te gebruiken. Wij ontvangen deze energie als geschenk van de IK BEN Aanwezigheid. De energie die wij ontvangen, geven wij een bepaalde kwaliteit die past bij de vier niveaus van onze geest. Wij zijn verantwoordelijk voor de energie die wij gebruiken en energie van een verkeerde kwaliteit wordt als karma in onze aura en in de Akashakronieken opgeslagen. Om te ascenderen moeten wij alle energie in evenwicht brengen door die naar de oorspronkelijke vibratie terug te brengen.

De meesters hebben ook een dieper inzicht in karma gegeven: karma vormen de beelden die wij op de vier niveaus van onze geest hebben. Omdat wij alles door het filter van deze energie bekijken, zijn wij constant energie een bepaalde kwaliteit aan het geven. Maar wij hebben de optie om, op elk moment, onze mentale beelden te onderzoeken en beperkende beelden te transcenderen – wat waarlijk het pad naar Christusschap is, waarop wij onze goddelijke identiteit accepteren.

Hierdoor ontstaan twee manieren om karma in evenwicht te brengen. We kunnen spirituele energie oproepen door decreten en invocaties en de energie een andere kwaliteit te geven dan ons huidige bewustzijnsniveau. Dit is mogelijk maar het is een langzaam proces, omdat wij steeds weer karma maken. De snellere manier is om te werken aan het transcenderen van de mentale beelden, zodat wij geen nieuw karma meer maken. Als wij dit eenmaal bereiken, kunnen wij alle resterende karma veel sneller in evenwicht brengen, omdat onze hogere bewustzijnsstaat het ons mogelijk maakt meer energie op te roepen.

Karmische Raad
Een groep van geascendeerde meesters en kosmische wezens die de spirituele groei van alle evoluties op aarde bijhouden. De karmische Raad heeft een heel complexe taak en heeft als zodanig toegang tot de volledige Akashakronieken van iedere levensstroom die met de aarde te maken heeft. Op basis van deze informatie besluit de Karmische Raad wie er mag incarneren en waar een levensstroom kan incarneren om de beste kans te krijgen vooruitgang te boeken en anderen te helpen vooruitgang te boeken. Voor je incarneert, kom je bij de Karmische Raad om je taak voor het volgende leven te ontvangen en welk karma je eventueel in evenwicht zou kunnen brengen. Na je incarnatie ontvang je op dezelfde manier leiding over hoe je het gedaan hebt en wat jij van je laatste leven kunt leren. Hier volgt een lijst met namen van de huidige leden van de Karmische Raad:

Eerste Straal: De Grote Goddelijke Leider
Tweede Straal: De Godin Liberty (Vrijheid)
Derde Straal: Meester Lady Nada
Vierde Straal: Elohim Cyclopea
Vijfde Straal: Pallas Athene
Zesde Straal: Portia
Zevende Straal: Kuan Yin
Achtste Straal: Vajrasattva

Het Kwaad, de sluier van Maya
In de boeddhistische traditie verduistert de sluier van Maya de werkelijkheid voor wezens die geïncarneerd zijn. De waarheid is dat alles de Boeddhanatuur is, met andere woorden, al het leven is één. Deze sluier kan in feite gecreëerd worden omdat het materiële universum van energie wordt gemaakt van een bepaalde dichtheid, die het de fysieke zintuigen onmogelijk maakt om zelfs maar te bespeuren dat de materie van spiritueel licht wordt gemaakt. Dus wordt de energiesluier afgekort als het kwaad. (veil – evil).