Verklarende Woordenlijst I-J

IK BEN Aanwezigheid
Jouw hogere spirituele zelf. De Bewuste Jij is een verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw hoogste potentieel is je totaal te identificeren met de Aanwezigheid, zodat jij de open deur voor hem kunt zijn om zich op de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. Jouw spirituele identiteit en individualiteit worden in jouw IK BEN Aanwezigheid verankerd, wat betekent dat ze nooit vernietigd kunnen worden, wat er ook met jou op aarde gebeurt.

Identiteitslichaam
Een aspect van jouw aura/geest dat je identiteitsgevoel huisvest.

Initiatie
Een geleidelijk proces waarin jij je bewustzijn verheft naar het Christusbewustzijn. Dit kan een individueel proces zijn, waarin jij van binnenuit geleid wordt, maar meestal heeft het betrekking op het volgen van een lering in de buitenwereld of zelfs een goeroe of organisatie.

Jezus
De geascendeerde meester Jezus was de hiërarchie of leider van het Vissentijdperk. Hij heeft het ambt van planetaire Christus en wij kunnen niet ascenderen zonder door dit ambt hen te gaan. Dit betekent dat alle mensen vrede moeten sluiten met Jezus – door de vervormde beelden van Christus die op aarde werden gevormd te transcenderen – om te ascenderen.