Ik roep het ontwaken van alle zielen op aarde op

Lees deze affirmatie 1x of vaker hardop

In naam van de Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid van God, in naam van Jezus Christus, in naam van Moeder Maria, zeg ik: “Het is genoeg! Ik accepteer niet dat de aarde door onwetendheid wordt verduisterd en dat zielen in spirituele blindheid vastzitten, wat hen verhindert te zijn wie ze in God zijn.” Aartsengel Michaël, snijd mij en alle zielen los van de blindheid van ons ego en van duistere krachten opdat wij ons opnieuw kunnen verbinden met de ware visie van wie we zijn en waarom we naar de aarde zijn gekomen.

Ik roep naar mijn Christuszelf en het Christuszelf van elke ziel op aarde ons bewust te maken van de alles verterende liefde die wij voor God hebben en de brandende liefde die ons naar de aarde deed komen om Gods koninkrijk op te bouwen. Verbind ons opnieuw met het alles verterende verlangen om onze goddelijke individualiteit op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Verbind ons opnieuw met de liefde die ons zal helpen in te zien dat ons verlangen te zijn wie we in God zijn, oneindig veel belangrijker is dan alle aardse verlangens of gehechtheden. Maak ons bewust van de liefde die alle angst zal uitbannen om ons sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen opdat wij het onsterfelijke leven van onze goddelijke identiteit kunnen krijgen. Maak ons bewust van de ware prioriteit, zodat wij niets in deze wereld de vervulling van ons goddelijke plan in de weg zullen laten staan.

Met het gezag van mijn Christuszelf roep ik de volledige kracht van de geascendeerde meesters op al onze onwetendheid en spirituele blindheid op aarde te verteren en ik roep naar alle zielen op aarde:

WORDT WAKKER EN WEET DAT ‘JULLIE GODEN ZIJN!’ (4x)

In naam van de Aanwezigheid van Gods Wijsheid, verklaar ik dat ik voor de waarheid van God opkom. Door de autoriteit van de Christusvlam in mijn hart eis ik dat van Gods koninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd. Ik zal niet toekijken hoe de krachten van duisternis deze planeet en mijn spirituele broeders en zusters vernietigen. Daarom BEN IK de open deur voor de Aanwezigheid van Gods Wijsheid om de antiwil en de spirituele blindheid van mijn ego, van de ego’s van alle mensen en alle duistere machten te verteren. Ik geef mijn ego op en als ik verhoogd word, trek ik alle mensen dichter naar God toe. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen alle duisternis op aarde verteren en de aarde tot de schitterend nieuwe dag in Gods visie voor iedere ziel verheffen. Er IS Licht en enkel Licht op aarde.