Verklarende Woordenlijst H

Haat voor de Moeder
Het Ma-terlicht vormt de vrouwelijke polariteit van de Schepper. Het maakt het ons mogelijk er elk mentaal beeld op te plaatsen dat wij maar willen en dan zal het getrouw fysieke omstandigheden naar ons reflecteren die de beelden in ons bewustzijn weerspiegelen. Wanneer mensen het gevallen bewustzijn krijgen, kunnen ze geen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, wat inhoudt dat zij niet zullen erkennen dat de Moeder enkel kan reflecteren wat wij erop projecteren en ons niet probeert te straffen. In plaats daarvan zullen dergelijke wezens zich slachtoffer voelen en ze hebben het gevoel dat de materie, het Moederelement, hen probeert te straffen of verhinderen te doen wat zij willen. Dus kunnen zij haat voor de Moeder ontwikkelen. Maar omdat wij allemaal deel uitmaken van het moederaspect van God, is haat voor de Moeder, een vorm van zelfhaat.

Heilige Geest
De kracht die alle van zichzelf bewuste wezens aanzet naar hun bron terug te keren. Sinds het begin van de wereld van vorm, zijn ontelbare wezens door het proces van ascensie heengegaan en dit heeft een impuls gecreëerd die de Heilige Geest vormt.

Hof van Eden
De diepere symboliek van het Bijbelse concept de Hof van Eden is dat het een klaslokaal voorstelt waarin van zichzelf bewuste wezens worden voorbereid op de incarnatie op aarde. De ‘God’ die in de Bijbel wordt genoemd, was de geascendeerde meester Lord Maitreya, die de ‘hoofdmeester’ van de mysterieschool was.

De studenten kregen lessen in gradaties en enkel de meer geavanceerde studenten mochten de les bijwonen die door het dualiteitsbewustzijn werd gepresenteerd. Er was echter een aantal wezens op de mysterieschool dat al in een eerdere sfeer was gevallen. Deze wezens worden gesymboliseerd door de Slang, en ze misleidden een aantal studenten om de initiatie van dualiteit te doen voor zij door de leraar daarop waren voorbereid. Deze initiatie wordt gesymboliseerd door de ‘vrucht van kennis van goed en kwaad’ wat wezens laat denken dat zij net als de goden zijn en kunnen bepalen wat goed en kwaad is zonder het Christusbewustzijn.

De symboliek is dat de gevallen wezens de meeste mensen op aarde hebben misleid om in de dualistische leugens te geloven. Dat zorgt voor conflicten en strijd op aarde. De enige oplossing is dat een kritieke massa mensen het ware pad van initiatie volgen en het Christusbewustzijn krijgen. De echte bedoeling van geascendeerde meesters is dat zij ons helpen dit te krijgen.