Affirmatie om vrede op te roepen

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost vinden. Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven en zijn wij de Levende Christus – op aarde, zoals wij dat al in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En dus BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods vlam van de Extatische Vrede lief heb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Ik ben bereid het Pad van Vrede te bewandelen
Ik kies er nu voor om het fundamentele feit te erkennen dat God de mensen de heerschappij over de aarde heeft gegeven. Dus zijn wij de enigen die het gezag hebben oorlogen te stoppen en vrede te brengen, want wij zijn degenen die oorlogen beginnen.

Ik erken dat de ware oorzaak van oorlog is dat de mensen verblind zijn geraakt door het dualiteits- en scheidingsbewustzijn, dat het onmogelijk maakt het eenzijn van al het leven in te zien. Daarom denken zij dat ze het kwaad kunnen vernietigen, Gods werk kunnen doen of zelfs vrede kunnen creëren door de mensen te vermoorden die zij als het kwaad bestempelen. Toch is het onmogelijk een probleem op te lossen met dezelfde staat van bewustzijn als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En daardoor is het onmogelijk om vrede te brengen met het bewustzijn van de antichrist dat de ware oorzaak is van oorlog.

Vrede kan alleen tot stand gebracht worden door het Licht van Vrede te brengen, de Vlam van Extatische Vrede om het oorlogsbewustzijn te verteren. De Vredesvlam komt van het spirituele wezen dat bekend staat als de Elohim van Vrede. Toch moet de Vredesvlam deze wereld binnenkomen door geïncarneerde mensen, want wij hebben de heerschappij over de aarde gekregen. Daarom wijd ik mij aan het bewandelen van het Pad van Vrede door eerst de balk in mijn eigen oog, mijn eigen innerlijke strijd, te verwijderen zodat ik de open deur kan worden voor de Vredesvlam om deze wereld te beschijnen en de oorzaak van oorlog te verteren.

Daarom bevestig ik nu de woorden van de Elohim van Vrede, zodat het Licht van Vrede door deze woorden kan stromen, terwijl ik ze uitspreek in het materiële rijk, waardoor ze het Levende Woord worden. Ik stuur deze woorden en hun boodschap het massabewustzijn in om degenen te wekken die gewekt kunnen worden, degenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om het Pad van Vrede in dit leven te bewandelen. Daarom zeg ik tot alle spirituele mensen op aarde:

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE! (4x)

Deze affirmatie is een deel van de Invocatie om de Vredesvlam op te roepen. Voor een nog krachtiger effect kun je ook de hele invocatie opzeggen.