Een meditatie om genade en vergeving te binden aan zuurstofmoleculen

Een meditatie op bomen
Wanneer je dit herkent, erken je ook dat jij je met die grond kunt verbinden. Je kunt de heerschappij over het land, over de grond, nemen die ook de heerschappij neemt over jullie natie en jullie werelddeel. Want de grond strekt zich verder uit dan nationale grenzen en de bomen groeien ook over grenzen heen. Want de mensen hebben kunstmatig lijnen op de kaart getrokken, maar die zijn niet natuurlijk, het zijn door mensen gemaakte indelingen. En als je eenmaal erkent dat de grond zich verder uitstrekt dan de natuurlijke grenzen en dat de bomen in alle landen groeien, dan besef je dat er hier een verenigend element is.

Wij willen jullie door een meditatie leiden – Moeder Maria en ik – omdat wij de Alpha-Omegapolariteit van genade en vergeving vormen. En wij vragen jullie om je ogen te sluiten en in een gemakkelijke houding te gaan zitten. En dan vraag ik jullie je te concentreren op jullie hart, op je hartchakra, naar die kamer in je hart te gaan, waar ruimte is, waar stilte heerst, waar rust is, zoals je die trouwens ook in het bos kunt vinden. Maar zoals je ook in het bos ziet, heerst er geen doodse stilte. Het tilt op van de geuren en zelfs de geuren van de zuurstof – de Prana zoals ze in het oosten zeggen – die in de lucht hangt, die de lucht verzadigt. En voel dan dat die vibrerende energie daar in jouw hart zit.

En nu breng jij je bewustzijn omhoog door de keelchakra, door het derde oog en door de kruin. En door de kruin reiken jullie, elk van jullie, naar jouw IK BEN Aanwezigheid. En voel hoe de lotusbloesem van de kruinchakra zich opent. Ze opent zich voor het licht van de IK BEN Aanwezigheid. En voor het licht dat ik, Kuan Yin en Moeder Maria op dit moment naar jullie toe stralen. En laat dat licht nu jouw kruinchakra vullen.

En terwijl je kruinchakra de kelk wordt die overloopt, loopt het licht naar beneden over de buitenkant van de lotusbloesem, die kelk die de kruin vormt en die de vorm van een lotus heeft. En het loopt naar beneden naar het derde oog, dat zich dan opent als een smaragdgroene bloesem met vele bloemblaadjes.

En daarna, wanneer die kelk gevuld is, loopt het licht bij de keel langs, die zich opnieuw opent met dat prachtige elektrische blauw. Dan loopt de keelchakra opnieuw over en het licht stroomt naar het hart, dat zich opent als de prachtige kelk van rozenblaadjes, die zich snel met de genade, met de vergeving, vult.

En die stroomt over naar de solar plexus, die zich nu volledig opent – wat misschien al een hele tijd niet gebeurd is uit angst om de negatieve energie van de wereld op te nemen. Maar je hoeft niet bang te zijn om dat op te nemen wanneer je solar plexus gevuld wordt met het licht van genade en vergeving, die ogenblikkelijk alle lagere energie verteert. De solar plexus geeft zich rustig neer, zodat er geen angst meer is, er is geen agitatie meer, maar enkel die vrede, die het oorspronkelijke ontwerp is.

En dan stroomt de solar plexus opnieuw over van licht. Het is bijna vloeibare substantie, vloeibaar licht, dat naar de zetel van de zielchakra stroomt, waar de ziel nu uit haar angsten, uit haar zorgen, uit haar twijfels gewekt wordt. En dan wordt de ziel gehuld in de genade die het mannelijke aspect is. En doordat die wordt bevrijd – door zich vrij te voelen door die genade, omdat je weet dat God je elke denkbare fout die jij ooit gemaakt zou kunnen hebben, vergeven heeft – mag je ziel zich bevrijden om de genade te accepteren – en door de genade van boven te accepteren, zichzelf te vergeven.

En door zichzelf te vergeven, kan die alle anderen vergeven van wie jij denkt dat zij jou in dit of vorige levens hebben geschaad. Zelfs hen te vergeven die jou vanuit een andere natie misschien bedreigen, mensen uit de regering, mensen uit de machtselite. Vergeef hen allen, want wanneer jij gevuld bent met de genade van God, wanneer jij die genade accepteert, wordt die getransformeerd in vergeving, die jou dan transformeert en bevrijdt. Want zonder vergeving kan er geen vrijheid bestaan.

En daarna voel je hoe de zetel-van-de-ziel-chakra opnieuw de kelk wordt die gevuld wordt en over de rand stroomt van de chakra. En die vloeit over van vloeibaar licht – wat je misschien kunt zien als een intens roze kleur, met een zweempje violet van genade en vergeving – die nu naar de stuitchakra gaat, die in sommige gevallen misschien vervormd is en rood van kleur is geworden zoals new age helderzienden vaak zien. Maar het is niet de bedoeling dat die rood is. Het is de bedoeling dat die wit is, het hete witte vuur van de Moeder, de Kali die alle onzuiverheden wegbrandt.

Zie hoe het roze en violet van de genade en vergeving die roodheid transformeren en transmuteren, die rode energie, die lagere vibraties die zich verheffen tot ze steeds lichter roze worden, steeds lichter violet, en op den duur zozeer zijn gezuiverd dat je stuitchakra transparant wordt. En in die transparantie zie je diep in deze chakra een klein wit stipje. En dat witte licht begint te groeien en gaat de zuiverheid van de Goddelijke Moeder uitstralen, zelfs het kenmerk felheid van Kali die alle duisternis met het witte licht verteert.

En nu vragen we jullie te visualiseren dat je stuitchakra de kelk wordt die zo gevuld wordt met dit witte licht dat die overstroomt en het vloeibare licht over de grond loopt en door de grond wordt opgenomen. En hoewel je misschien denkt dat de grond dicht is, erken je dat het licht niet dicht is en daardoor kan het licht zich heel snel door de grond verspreiden. En ik vraag je te visualiseren hoe de grond onder deze plek waar je nu zit, verzadigd wordt met het witte licht. En ineens heeft dat witte licht zich, in een oogwenk, over het hele Europese werelddeel verspreidt. En de grond op het hele Europese werelddeel wordt nu verzadigd met het witte licht van de Moeder.

De eerste taak van het witte licht is al het bloed te verteren dat er werd verspild door de oorlogen op dit werelddeel. En in een oogwenk is dat bloed verteerd. En de verslagen – de Akashakronieken en de verslagen in de vier lagere lichamen van de aarde – worden er door verteerd, gezuiverd van al dat bloedvergieten, al dat bloedvergieten van die onschuldige mensen. Het wordt in een oogwenk verteerd door het witte vuur van Kali, die alle demonen verteert die zich nog steeds met dat bloed voeden, zodat zij ook verheven of ergens anders naartoe worden gebracht.

Wij vragen jullie nu voor je te zien, dat de genade en vergeving neerdaalt, omdat jullie juist deze eenheid van wit licht gecreëerd hebben als fundering voor het Europese werelddeel – het tot ver in Scandinavië, Zuid-Europa en naar Oost Europa, Oekraïne, Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verspreiden – we vragen jullie dat nu te zien. De genade en vergeving die nu, bij wijze van spreken, over het witte licht heen kan glijden, bijna zoals jullie over het ijs glijden dat glad is en daardoor geen wrijving veroorzaakt, terwijl de genade en de vergeving zich door de grond van het Europese werelddeel verspreidt.

En nu vragen wij jullie te visualiseren, dat die genade en vergeving in dit hele werelddeel door de bomen worden geabsorbeerd. Dat die hen met hun wortels absorberen en dat ze door de stammen omhoog worden gehaald tot die zich verspreiden door de takken en door de bladeren, want die bomen hebben nog wel bladeren. Visualiseer dat de bomen nog steeds in hun prachtige bladeren gekleed gaan en dat die bladeren nu het violet van genade beginnen uit te stralen, het lavendel van genade en het roze van vergeving. En ze stralen dat licht de atmosfeer in.

Maar bovendien moet je erkennen dat zelfs materiële substanties uit het Ma-terlicht worden gemaakt dat verschillende vormen aanneemt. Dus we vragen jullie te visualiseren dat de bomen, omdat die zuurstof in hun bladeren kunnen produceren, ook het vermogen hebben – geassisteerd door de elementalen en het licht dat jullie uitstralen – om de spirituele energie genade en vergeving in feite vast te maken aan juist die zuurstofatomen. En nu vragen we jullie te visualiseren dat genade en vergeving vastzitten aan de zuurstofatomen zelf. Want zoals jullie vast en zeker wel weten, zit er ruimte tussen de kern en het elektron. En je ziet dat die ruimte nu opgevuld wordt met genade en vergeving, die alle onzuiverheden wegspoelen en die door de bomen worden uitgestraald.

En daarna, wat gaat er dan gebeuren? Welnu, wat er gebeurt, is dat de mensen deze zuurstof moeten inademen die naar een hogere vibratie is gebracht, die genade en vergeving meedraagt. En we vragen jullie te visualiseren dat de mensen dit innemen, tot ze de kans krijgen om de genade van de Vader te voelen en die te accepteren, waardoor het in vergeving van zichzelf en elkaar verandert.

Jouw recht begrijpen om anderen uit te dagen
We respecteren natuurlijk de vrije wil van iedereen. We vragen niet dat je visualiseert dat dit aan iemand opgedrongen wordt. Maar we vragen jullie te visualiseren dat door dit licht op te roepen met jullie visualisatie en door jullie chakra’s, jullie wel het recht hebben om andere mensen de keus voor te leggen om de genade van de Vader door de zuurstof die zij inademen te accepteren of af te wijzen. Dit is jullie recht, als medescheppers die fysiek geïncarneerd zijn. Want hoewel jullie altijd respectvol met de vrije wil omgaan, hoef je die niet te respecteren wanneer mensen niet bereid zijn een keus te maken, omdat zij hun vrije wil aan de blinde leiders hebben gegeven en robots zijn geworden. Je hebt het recht om voor hen te gaan staan – zoals Christus toen hij geïncarneerd was, zoals de Boeddha toen hij geïncarneerd was – en ze uit te dagen te erkennen dat ze de keus hebben om meer te zijn in plaats van in die mindere staat waarin zij in vastzitten.

Je hebt het recht om mensen uit te dagen te erkennen dat het mogelijk is om te vergeven en het verleden te ontstijgen door de mannelijke eigenschap genade te accepteren, het de vrouwelijke eigenschap vergeving te laten worden. En dan eerst jezelf te vergeven en daarna anderen te vergeven, de stroom in de vorm van een 8 te sluiten, waardoor de genade naar boven straalt en weer vermenigvuldigd wordt door de mannelijke, zodat het cijfer 8 wordt versterkt.

Hier heb je recht op, het recht dat je van God hebt gekregen, en je schendt op geen enkele manier de Wet van Vrije Wil. Zelfs al zijn er mensen die zo vastzitten in hun ego dat ze zeggen dat het een schending is. Want zij zeggen: “Je hebt het recht niet ons lastig te vallen.” Maar degenen die Christus vertegenwoordigen, hebben het recht om degenen lastig te vallen die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist. En dat is natuurlijk het recht dat Jezus aan alle mensen liet zien. En dat is misschien wel het krachtigste voorbeeld dat hij gegeven heeft, wat precies de reden is dat de verkeerde leraren zo graag dat voorbeeld wilden wissen.

Maar jullie die de waarheid kennen, jullie kennen de feiten – jullie weten wie jullie zijn. En jullie hebben het recht om de heerschappij over de aarde en de bomen in de grond en al het andere wat er op leeft, te hebben. Want zoals Genesis zegt dat God Adam de macht gaf om alle beesten en planten van de aarde een naam te geven, kortom de macht om iets een naam te geven, is de spirituele significantie dat door er een naam aan te geven, je er – met je geest – een bepaalde matrix overheen legt. En daarom heb je de geestkracht om een negatief of positief beeld te versterken.

En dit heeft de mensheid gedaan door beelden op de natuur te projecteren zodat de natuurgeesten, de elementalen, geen andere keus hebben dat dit in fysieke vorm vergroot uit te beelden. Want zij hebben, zoals ik zei, niet die macht in hun wezen om op eigen kracht te creëren, maar de energie die de mensen uitstralen te pakken en die energie te vermenigvuldigen – of het nu een hogere of lagere vibratie is. En daarom zie je dat de elementalen soms de negatieve energie uitvergroten met heftige stormen, aardbevingen, andere rampen – zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, omdat elke energie correspondeert met een bepaald type natuurramp.

Jullie zijn het kruispunt tussen Geest en materie
Jullie staan – door deze meditatie en doordat jullie je rol als medeschepper accepteren – op het kruispunt tussen hemel en aarde. Jullie staan op het kruispunt van die stroom in de vorm van een 8, het ontmoetingspunt tussen Geest en materie. En daardoor zijn jullie op dit moment de open deur voor de Geest om zich in de materie vergroot uit te beelden, zoals het van meet af aan de bedoeling was in de visie van God.

En dus vragen wij jullie je het gevoel te herinneren, het gevoel van vredig te zijn. Maar het is een dynamische vrede, omdat je niet passief mediteert op een afgelegen locatie in het bos. Want jullie hebben je niet teruggetrokken uit het leven, jullie zijn gewoon doorgegaan met jullie gewone leven, maar zijn één geworden met het bos in plaats van je eruit terug te trekken. Want jullie kennen het grotere eenzijn tussen Geest en materie, en jullie kunnen visualiseren hoe het door de bomen tot uitdrukking wordt gebracht.

We vragen niet van jullie om boomknuffelaars te worden. We vragen jullie om meester over de bomen te zijn, meester over de natuur, meester over jullie eigen aard. Maar je erkent dat de natuur een hulpmiddel is om het bewustzijn van mensen vergroot uit te beelden. En daardoor is het heel goed mogelijk dat de bomen, hoewel het belachelijk voor sommigen zal lijken, genade en vergeving en ook nog andere eigenschappen van God uitstralen, en die juist aan de zuurstofatomen vast te maken die ze produceren, zodat mensen het kunnen inademen en bevrijd worden van die lagere vibraties. Zelfs de medische wetenschap begint in te zien dat zuurstof daadwerkelijk een grote zuiveraar in het fysieke lichaam is. Het zuurstofatoom heeft het vermogen om veel onevenwichtigheden in het lichaam te verteren. En is het dan niet logisch dat wanneer de goddelijke eigenschappen genade en vergeving aan dat zuurstofatoom worden vastgemaakt, er zeker een spirituele transformatie in het grotere wezen van iemand kan zijn, het wezen dat boven het fysieke lichaam staat?

Ontvangen is een actieve eigenschap
Aan de kwaliteit van mijn stem hoor je dat wij, het Goddelijke Vrouwelijke, geen passieve waarnemers zijn. Want de Goddelijke Vader is niet alleen actief – wij zijn natuurlijk ook actief. Want ik vraag je na te denken hoe je, opnieuw, geprogrammeerd bent met deze dualistische beelden dat je alles als tegenstellingen moet zien, waardoor je denkt dat als de Vader de actieve is, de Moeder dan wel de passieve moet zijn, wat het tegenovergestelde van actief is.

Maar ik vraag je om boven dat beeld te gaan staan en te beseffen dat alles een uitdrukking is van de goddelijke polariteit van uitbreiden en samentrekken. En de samentrekkende kracht is ook heel erg actief. Ontvangen is in feite een actieve handeling, een actieve eigenschap. Want zoals jullie besproken hebben, moeten vrouwen ontvangen wat door de mannen wordt aangeboden. Maar zij moeten het niet passief ontvangen, zoals jullie geprogrammeerd zijn te geloven. Zij moeten het actief ontvangen, want pas als het actief wordt ontvangen, sluit je de stroom van het cijfer 8.

Wanneer vrouwen ontvangen wat mannen geven
Vrouwen kunnen niet actief ontvangen door onderworpen aan mannen te zijn, zoals ze generaties, eonen lang, geprogrammeerd zijn. Vrouwen moeten hun actieve rol vinden, omdat je, wanneer je op een actieve manier ontvangt, het aan de man teruggeeft – die ook erkenning nodig heeft, zelfs waardering, voor wat er tot uitdrukking is gebracht. Want pas dan is dit geven compleet.

Want je ziet natuurlijk mannen die vrouwen gebruiken voor hun eigen genot. Maar de meeste mannen zitten niet op dat niveau van egocentrisme en daarom kunnen zij vrouwen niet op die manier gebruiken. En als de vrouw dan niet kan ontvangen wat de mannen aanbieden, kunnen de mannen zich niet voldaan en compleet voelen – en voelen zij zich natuurlijk leeg. Niet alleen bij de seksuele vereniging, maar ook in de relatie in het algemeen, zodat de mannen zich niet gewaardeerd voelen. En de vrouwen hebben niet het gevoel dat zij gewaardeerd worden. Maar het komt allemaal doordat het niet het actieve geven en het actieve ontvangen is, zodat alle samenkomt om die stroom in de vorm van een 8 te sluiten.

En zo hebben jullie vanmiddag natuurlijk een geweldige sleutel gekregen door deze leringen, en door de leringen van Master MORE, Moeder Maria en nu deze uitgave. En wanneer je hier over nadenkt, zie je dat jij je kunt openstellen voor meer waardering van de mannelijke en vrouwelijke energie in jouw eigen wezen.

Vrouwen moeten mannen in evenwicht brengen
Zoals jullie is verteld, toen wezens het eenzijn verlieten door hun keuze uit vrije wil, was de enige manier om het eenzijn te verlaten door gescheidenheid in te gaan. En om gescheiden te zijn van het eenzijn, moesten er in ieder geval twee polariteiten zijn – daarom zijn er mannelijke en vrouwelijke lichamen geschapen – waardoor je ziet dat nieuw leven alleen kan worden geschapen door de fysieke vereniging die kinderen voortbrengt. Maar het staat symbool voor dat een nieuw spiritueel leven alleen gecreëerd kan worden door eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke, niet alleen in een traditioneel huwelijk, maar in veel andere relaties zoals vriendschap en professionele relaties. Wat de reden is dat er enkel evenwicht kan zijn in de zakenwereld of de regeringen wanneer er ook vrouwen zijn om de natuurlijke polariteit te vormen met mannen.

Veel mensen op aarde zijn op een bewustzijnsniveau waarop de sleutel voor hen is een groter gevoel van eenzijn te voelen, inderdaad de handeling is om zich te verenigen, niet alleen door de seksuele activiteit, maar ook in een relatie, waardoor ze een groter gevoel van eenheid bereiken. Maar toch vraag ik jullie ook in te zien dat dit maar een tijdelijke fase is. Want het doel is natuurlijk dat iedereen in een voldoening scheppende relatie geleidelijk een groter evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf bereikt, waardoor zij op den duur spiritueel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet meer de ander nodig hebben om eenheid te bereiken.

En dit houdt niet in dat ze uit elkaar moeten en aparte wegen gaan – hoewel dit in sommige gevallen misschien wel waar is – maar in de meeste gevallen betekent het dat ze dan hun relatie op een hoger niveau kunnen brengen waardoor de relatie niet wordt gebaseerd op iets nodig hebben van de ander, maar om vrijelijk te geven aan die ander en ook royaal aan een grotere kring dan hun eigen relatie. Zodat de relatie een fundament wordt dat dan veel verder reikt, niet alleen door kinderen en familie, maar een grotere kring van mensen waar een stel dan mee in contact kan komen, dan wanneer ze die eenheid individueel hebben bereikt.

Het essentiële probleem in relaties
Het belangrijkste probleem in alle mannelijke en vrouwelijke relaties is dat beide partijen erkennen dat zij iets van de ander nodig hebben. Maar wanneer er niet onbaatzuchtig wordt gegeven en actief ontvangen, kan er geen voldoening zijn. En dan krijgen mannen en vrouwen het gevoel dat ze recht op iets hebben wat ze niet krijgen – en dus beginnen ze elkaar de schuld daarvan te geven. Maar in werkelijkheid heeft het geen zin om je partner de schuld te geven, want de partner houdt het niet uit kwaadaardigheid achter, maar in de meeste gevallen omdat ze zelf gewond en incompleet zijn.

De hogere manier is te erkennen dat je elkaars hulp nodig hebt om afzonderlijk van elkaar heel te worden, zodat je kunt beginnen aan elkaar te geven en de juiste stroom in de vorm van een 8 te vormen. En dat is natuurlijk voor veel mensen op de wereld niet mogelijk. Maar het is wel mogelijk voor jullie – de spirituele mensen – om een relatie op die specifieke manier te benaderen. Jullie kunnen wel herkennen dat wanneer je aan die cyclus begint door het gevoel te hebben dat jij niet ontvangt – en je daarom begint in te houden en de ander de schuld geven, of je niet voldaan voelen – erken dan dat dit een teken is dat jullie beide heling nodig hebben. En dan hier openlijk over communiceren en te beslissen om je relatie een nieuwe richting op te sturen, waardoor het doel heling wordt in plaats van aan die lagere op het ego gerichte verlangens te voldoen.

Dit is een essentiële, een uiterst belangrijke, sleutel om je eigen relaties vervullend te laten zijn – zelfs om een relatie te krijgen als je momenteel geen relatie hebt. Erken dan dat het komt omdat er iets in jou uit evenwicht is. En je moet streven naar dat evenwicht en die heling – misschien door met vrienden te werken die je op je spirituele pad ontmoet – tot je elkaar kunt helpen dat evenwicht te bereiken.

Ik bied je aan je lasten over te nemen
Ik ben lang aan het woord geweest en ik erken dat jullie aura’s nu kelken zijn geworden die overlopen. Enkelen van jullie zouden misschien zelfs een bepaalde agitatie kunnen voelen, omdat het licht dat ik heb uitgegeven onevenwichtige substanties in je wezen heeft losgewoeld. Maar dan vraag ik jullie, als één laatste visualisatie, te beseffen dat ik, omdat jullie een immense dienst aan de aarde hebben bewezen met deze visualisatie, natuurlijk een wederdienst lever door jullie aan te bieden alle lasten die jullie misschien voelen, in mijn hart op te nemen.

En dus geef ik je gewoon de kans om in stilte, of hardop, of zelfs door het te visualiseren – eenvoudig bewust te worden van een last die je meedraagt en dan te visualiseren dat de Aanwezigheid van Kuan Yin stevig op de uiterlijke vorm van deze boodschapper rust. En dan kun je elke last sturen naar wat je als de hartchakra van de boodschapper ziet – maar die eigenlijk mijn hart is dat er overheen gaat – je kunt elke last sturen, je kunt elke last die je hebt loslaten. En dit kun je doen terwijl we de meditatiemuziek tot besluit afspelen. (De meditatiemuziek wordt afgespeeld.)