De Wil van God oproepen voor specifieke planetaire problemen

El Morya, 26 maart 2005

IK BEN de Vlam van de Wil van God en ik ben hier om jullie uit te nodigen met mij mee te doen aan een oefening met de wil van God in jullie. Willen jullie mij helpen? Dan vraag ik jullie je aandacht op je hart te concentreren, je op de vlam van God te richten die op het altaar binnenin jouw hart brandt, te reiken naar jouw vlam, jouw Godvlam, die je unieke spirituele vlam is. En het geeft niet uit of je gewone geest niet weet wat jouw vlam is. Je visualiseert het naar beste kunnen en dan visualiseer je dat die vlam zich uitbreidt en groeit en je hele fysieke lichaam omhult. En dan groeit die verder uit en het omvat je hele energieveld. En daarna breidt deze zich nog verder uit en omvat nu de hele aarde.

En dan ontdek je één bepaald probleem, één bepaalde manifestatie van duisternis of het kwaad dat jou zorgen baart. En je vestigt je aandacht heel even op die duisternis, zonder er in op te gaan, zonder het ook maar iets van jouw kracht en licht te geven. Je ziet het gewoon en ziet dat het op deze planeet bestaat, tijdelijk bestaat. En dan vraag ik jullie om hardop, in je eigen woorden, te verklaren dat jij je van God gekregen vrije wil gebruikt om ervoor te kiezen dat die vorm van duisternis en het bewustzijn dat erachter zit – en de leugen van de slang waaruit dat bewustzijn gevormd werd – voor jou niet langer aanvaardbaar is. Verklaar dit nu.

En nu vraag ik je te zien dat jouw Godvlam de hele aarde omhult. En jouw vlam raakt de duisternis aan – waar het maar is – en het hele bewustzijn dat er achter zit. En op het moment dat het wordt aangeraakt, wordt de duisternis door jouw vlam opgepakt, terwijl jouw vlam een reusachtige golf wordt die de duisternis als houtspaanders – donker hout – met zich meevoert, drijvend op de top van de golf. En die golf van jouw Godvlam rolt naar binnen naar de Vlam van Gods Wil.

En dit is een vlam van Gods Wil die meer dan jouw Godvlam is, omdat deze vlam de vlam van de gehele geest van de Grote Witte Broederschap is en de toewijding aan de Wil van God van alle geascendeerde wezens die ooit deze aarde hebben meegemaakt. Dus deze vlam is krachtiger dan elke afzonderlijke vlam, want ze is de som van alle vlammen van heel veel geascendeerde wezens die met jullie samenwerken.

En nu zie je de afzonderlijke golven van jullie vlam deze duisternis met zich meevoeren en het in deze vlam spoelen, in deze zuil van vuur, verankerd in deze ruimte. En je ziet, je visualiseert, hoe de duisternis ogenblikkelijk – door het contact met die vlam – verteerd wordt en er niet meer is; hij is weg. En ik vraag jullie enige ogenblikken deze opeenvolgende golven van jullie Godvlam te visualiseren die de duisternis met zich meevoert in de zuil van vuur van de Wil van God.

Nu is het af en deze duisternis wordt vandaag verteerd. En wat er nu net gebeurd is, is een immens grote dienst aan de evoluties op deze planeet, omdat de duisternis die juist gedurende deze laatste weken is aangevochten met de wake van de Rozenkrans van Gods Wil – door jullie visualisatie en door jullie Godvlam – nu van de vier windstreken van de aarde is meegevoerd naar deze zuil van Vuur die alle antiwil, alle antigeest verteert.

En dit is een dienst die nog nooit in de geschiedenis van deze planeet is verleend. Ik zeg dit niet om jullie verwaand te maken, omdat juist veel groepen mensen en veel personen een unieke dienst verleend hebben die de planeet één stap vooruit heeft laten maken. Maar je moet jezelf laten beseffen dat de kracht van God in jullie zojuist een unieke en enorm machtige dienst heeft verricht. En ik kan jullie vertellen dat jullie hier fysieke resultaten van zullen zien; je zult het overal op deze planeet zien. En ja, veel van de mensen op de wereld zouden het misschien niet bespeuren, of ze zouden zelfs niet bereid zijn die gedachte in overweging te nemen dat er een spirituele oorzaak achter de fysieke veranderingen zou kunnen zitten waar jullie de komende maanden getuige van zullen zijn.

Maar jullie, die de spirituele werkelijkheid kennen, moeten jezelf laten beseffen dat wanneer jullie één worden met jullie Godvlam, je waarlijk beneden wordt, zoals Boven. En daardoor worden jullie de handen en voeten en de spreekbuis voor de geascendeerde meesters hier beneden. En door die unieke stroom in de vorm van een 8 tussen ons, kan er zoveel kracht worden uitgebracht dat het deze planeet waarachtig kan veranderen in wat een oogwenk – een wenk van het Ik – voor God zal zijn.