Je problemen in de Vuurzuil werpen

door El Morya

1. Concentreer je op je hart en richt je op de vlam van God die op het altaar van je hart brandt.

2. Reik naar die vlam, jouw Godvlam, die jouw unieke spirituele vlam is. En het geeft niet dat je niet met je uiterlijke geest weet wat die vlam is. Je visualiseert haar maar op de manier die je kunt.

3. Visualiseer dat die vlam zich uitbreidt en groeit en je hele fysieke lichaam omhult. En dan groeit ze nog meer en omhult je hele energieveld. En dat groeit ze nog meer en dan omhult ze de hele aarde.

4. Zoek één specifiek probleem, één specifieke manifestatie van duisternis of van kwaad die je zorgen baart. En richt je aandacht kort op die duisternis, zonder daarin mee te gaan, zonder het iets van je kracht en licht te geven. Je ziet het gewoon en ziet dat het bestaat, een tijdelijk bestaan heeft, op deze planeet.

5. Verklaar hardop in je eigen woorden dat je jouw door God gegeven vrije wil gebruikt om te kiezen dat die vorm van duisternis, en het bewustzijn dat erachter zit – en de kromme leugen waaruit het bewustzijn gevormd werd – niet in meer door jouw geaccepteerd wordt. Verklaar dat nu.

6. Zie je Godvlam de hele aarde omhullen. En je vlam raakt die duisternis aan – waar het ook maar is – en het hele bewustzijn dat erachter zit. En omdat het aangeraakt wordt, wordt die duisternis door je vlam gevangen, omdat je vlam een gigantische golf wordt die de duisternis als houtsplinters – van donker hout – op de top van de golf drijft. En dat die golf van jouw Godvlam naar binnen rolt juist deze kamer in, waar Jezus de Vlam van Gods Wil verankerd heeft.

Dit is de vlam van Gods wil die boven jouw Godvlam staat, omdat deze vlam de vlam van de hele geest van de Witte Broederschap behelst en de toewijding aan de Wil van God van alle geascendeerde wezens die op deze aarde geweest zijn. Dus deze vlam, alhier verankerd, is krachtiger dan de totale som van zo veel geascendeerde wezens die met jou werken.

7. Zie de individuele golf van jouw vlam deze duisternis dragen en het in deze vlam wegspoelen, in deze vuurzuil, die in deze kamer verankerd is. En je ziet, je visualiseert, hoe de duisternis ogenblikkelijk – bij het contact met deze vlam – verteerd wordt en er niet meer is; het weg is.

Neem nu even de tijd om deze golven boven de golven van je Godvlam te zien die de duisternis wegdragen in de Vuurzuil van de Wil van God in het midden van deze kamer.

 

Dit is de beschrijving van Aartsengel Michaël, die wordt gegeven in de volgende boodschap:

Je kunt de Zuil van Vuur visualiseren, wees je er echter van gewaar dat het niet een fysiek vuur is en daardoor niet zichtbaar voor je fysieke ogen. Jullie hebben allemaal wel plaatjes gezien van hoe de Israëlieten door een zichtbare vuurzuil geleid werden, maar zelfs toen was het vuur enkel te zien door degenen die hun bewustzijn verhoogd hadden en het zuivere innerlijke gezicht hadden. En je moet het persoonlijke element begrijpen van waarom dit zo is.

Om de duisternis te verteren die in een lager staat van trilling is, moet het vuur een hogere vibratie hebben. Dus als het vuur in feite zichtbaar was voor het menselijke oog, dan zou het niet voldoende een hogere vibratie kunnen hebben om zijn werk te doen om de duisternis te verteren. Zie je de vergelijking?

Het is zo simpel wanneer je begrijpt dat alles energie is en alles uit vibratie bestaat. En dit is echt één van de grote prestaties van de wetenschap, dat ze dit inzicht tot stand hebben gebracht. En er bestaat natuurlijk geen tegenstelling tussen deze wetenschappelijke ontdekking en wat spirituele mensen, echt spirituele mensen, al duizenden jaren zeggen, maar er alleen andere woorden voor gebruiken.