De liefde van de Moeder is niet een doel op zich en zou geen denken in kringetjes moeten worden

Dit is een passage uit een langer dictaat. Lees het hele dictaat hier.

Moeder Maria, 25 mei 2006

De liefde van de Moeder en de liefde van de Vader
Want mijn geliefden, wat was de leugen waar Eva intrapte? Wat was de leugen waar iedere ziel is ingetrapt? Nu, dat was in hoge mate de leugen dat jij, wanneer je op aarde bent, je moet aanpassen aan de omstandigheden op aarde in plaats van God in jou toe te staan de heerschappij over de aarde te nemen. En zo komen we dan bij een heel subtiel onderscheid dat heel belangrijk is voor de meeste spiritueel volwassen mensen om over na te denken tot jij het vanuit je hart beziet.

Er zijn veel mensen in de new age-beweging, in de milieubeweging – er zijn veel mensen in de beweging die er voor is en in veel andere bewegingen – die handelen vanuit oprechte liefde voor het leven. Ze bezitten echt de liefde van de Moeder en ze handelen vanuit die liefde voor de Moeder en ze worden gedreven door die liefde van de Moeder. Daardoor hebben zij de zuivere motieven en het zuivere hart in hun pogingen om het leven te beschermen, zelfs het recht van een vrouw te beschermen op een bepaalde vrijheid over haar leven. De motivatie is zuiver en liefdevol. Maar wat je moet begrijpen, is dat het moederlijke liefde is. En de moederlijke liefde op zich kan een gesloten cirkel worden.

En wat er gebeurt met veel spirituele mensen, is dat hun moederlijke liefde een vicieuze cirkel wordt, omdat zij zich niet met de Geest van Waarheid van de Vader verbinden. Daardoor is de liefde van de Moeder geconcentreerd op het materiële universum en op het denken dat de omstandigheden die hier zijn, niet kunnen worden veranderd. En daardoor moeten wij proberen te behouden wat hier is – wat betreft het behouden van de natuur, het ecosysteem, natuurlijke bronnen – niet beseffend dat de omstandigheden op aarde op dit moment niet door God zijn geschapen, maar werden gecreëerd in de miljoenen jaren na de val in bewustzijn van de mensheid. En zodoende zijn ze ver verwijderd van het hoogste potentieel voor planeet aarde. Ze brengen natuurlijk niet het volmaakte concept tot uitdrukking. En zodoende zul je nooit, als je in de liefde van de Moeder blijft en toelaat dat de liefde van de Moeder een gesloten cirkel wordt die zich richt op het materiële universum, de huidige omstandigheden transcenderen.

Vernietigen wat je probeert te behouden
Zoals ik al vele malen in mijn leringen heb uitgelegd, heeft het Moederlicht een ingebouwde kracht, de samentrekkende kracht van de Moeder, die elke structuur afbreekt die niet op één lijn ligt met de wil en de visie van de Vader. Daardoor mijn geliefden, werken de mensen in de milieubeweging die vanuit zuivere motieven handelen om de natuur te behouden er in feite aan mee op den duur te vernietigen wat zij proberen te behouden.

Ze blijven in de gesloten, vicieuze, logica die niet ziet dat de enige manier om de aarde te behouden, zelfs de natuurlijke bronnen, is door ze weer op één lijn te brengen met de visie van de Vader voor deze aarde. Zodat de omstandigheden die niet juist zijn, die niet in evenwicht zijn, kunnen worden getranscendeerd en de aarde kan terugkeren naar een zuiverder staat die duurzaam is. Terwijl de huidige omstandigheden niet duurzaam zijn, wat de reden is dat je ziet dat zelfs Moeder Natuur door een toenemend aantal stormen en aardbevingen en andere natuurlijke onevenwichtigheden zichzelf te gronde richt.

Dit is één idee dat, als het door genoeg mensen in de top tien procent van de spiritueel geavanceerde mensen omarmd zou worden, niet alleen in de milieubeweging een omwenteling teweeg zou kunnen brengen, maar in vele andere bewegingen en organisaties die het Moederlicht, de liefde van de Moeder, proberen te behouden en de liefde van de Moeder tot uitdrukking proberen te brengen. Dat zou mijn wens zijn: te zien dat deze openbaring zich als kringen in het water verspreidt, waardoor mensen beseffen dat we verder moeten gaan dan de oude kijk op God van een ver verwijderd, oordelend, boos wezen in de lucht zoals die door de traditionele christelijke religie wordt afgeschilderd. En we moeten ons weer richten op de liefdevolle Vader die zoveel van ons houdt dat hij niet wil zien dat wij vastzitten in onvolmaakte omstandigheden. En dus wil hij dat we transcenderen en terugkeren naar zijn koninkrijk, dat het Christusbewustzijn is.