Veel mensen moeten nu de test ondergaan om hun wereldse individualiteit los te laten

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Saint Germain, 22 maart 2008

IK BEN Saint Germain, en ik kom mijn dankbaarheid toevoegen aan die van Moeder Maria en Kuan Yin. Want wanneer geascendeerde meesters een natie sponsoren, zoals ik de Verenigde Staten heb gesponsord, word ik deels verantwoordelijk voor wat er in die natie gebeurt en wat die natie andere naties aandoet. En daardoor heb ik zeker een karmische last en een karmische schuld als gevolg van de manier waarop de oorspronkelijke volken in dit werelddeel werden behandeld tijdens de jaren dat de Verenigde Staten werden geformeerd en daarna.

Het ligt mij al eeuwen lang zwaar op de maag hoe die prachtige autochtone volken werden behandeld en hoe het niet mogelijk was om ze te integreren in mijn grotere visie voor Amerika, die natuurlijk de visie was dat volken met vele verschillende achtergronden samenkomen, die de verdeeldheid die door hun achtergrond ontstaan is, transcenderen en zich aansluiten op de IK BEN-geest, de geest van het IK BEN-volk dat alle verdeeldheid in de buitenwereld transcendeert en daarom een bolwerk van vrijheid vormt, een bastion van vrijheid, tegen de krachten van anti-vrijheid die de mensen tot slaaf proberen te maken. En om dat te doen moeten die de mensen verdelen, en daarom de verdeel-en-heerstactiek gebruiken, het verdeel-en-heersbewustzijn, door de mensen in allemaal groeperingen op te delen die worden gebaseerd op kenmerken in de buitenwereld. En dan de mensen laten geloven dat ze vijanden moeten zijn van degenen die anders zijn dan zij en dat de enige manier om de conflicten die zij zien op te lossen, is oorlog voeren en degenen vernietigen die anders zijn.

De ware visie van Saint Germain en de ware visie van de geascendeerde meesters, is eenheid onder de mensen op deze planeet creëren. Maar de vervorming van die visie door de gevallen wezens is natuurlijk een geforceerde eenheid creëren, omdat zij de mensen zo ver proberen te krijgen dat zij doden wie anders is dan zij. Tot er uniformiteit is door alle verschillen te elimineren die – tussen haakjes – slechts mogelijk zouden zijn als er op den duur nog maar één persoon op aarde over was. Want zelfs twee mensen met het dualiteitsbewustzijn zouden natuurlijk al gauw een manier vinden om vijandig te worden en conflicten onderling te creëren, zodat de één de ander zou moeten doden.

De wereldvrede begint bij het individu
Er is geen enkele manier om op deze manier vrede te sluiten, om eenheid onder de mensen te vormen door middel van geweld, door verdeeldheid. Er is geen enkele manier, zoals wij al eerder gezegd hebben om een probleem op te lossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En dus kun je onmogelijk verdeeldheid oplossen, terwijl je nog steeds juist het bewustzijn hebt dat de verdeeldheid in de eerste plaats heeft geschapen. De enig praktische – de enig mogelijke – oplossing is die bewustzijnsstaat helemaal te transcenderen – naar een hoger niveau te stijgen.

Maar hoe kunnen de mensen dit, zolang zij zich nog vereenzelvigen met de verdeeldheid in de buitenwereld op aarde? En zodoende is er maar één oplossing en die is dat mensen beseffen dat zij meer zijn dan deze menselijke identiteit in de buitenwereld die voor hen is gecreëerd. Ze zijn meer dan deze mallen die gemaakt zijn en waarin ze van de wieg tot het graf moeten passen. Dus zijn zij waarachtig het IK BEN-volk en wanneer je dit erkent, kun je die verdeeldheid in de buitenwereld transcenderen. Zoals jullie daadwerkelijk doen in een conclaaf als dit, omdat jullie uit verschillende achtergronden komen, verschillende nationaliteiten hebben, maar dat is niet belangrijk, want jullie komen bijeen in de geest. En in dat ware eenzijn in de geest die jullie individueel hebben gevonden, welnu, dan transcendeer je de verschillen in de buitenwereld.

En toch kan ik dit alleen op individuele basis plaatsvinden. Want zie je – zoals zowel Moeder Maria als Kuan Yin heeft gezegd – bestaat er natuurlijk geen andere manier om verdeeldheid te overwinnen dan door individualiteit. Dat kan niet collectief, en daarom zie je dat de Heer Christus zelf daadwerkelijk 2000 jaar geleden naar deze planeet kwam om een tijdperk te inaugureren waarvan het de bedoeling was dat de mensheid in individualiteit zou groeien en meer individualisme zou krijgen die hem uit het stambewustzijn zou halen – die natuurlijk de oorzaak is van de vele verdeeldheid op deze planeet.

Echt en vervormd individualisme
En toch was het natuurlijk te voorzien en onvermijdelijk dat er een aantal personen van de mensheid – vooral degenen die al in het dualiteitsbewustzijn vastzaten voor ze naar deze planeet toekwamen – het concept van de Christus zouden vervormen – de individuele Christus – en er een vervormd concept van individualisme van maken, gebaseerd op het ego dat alleen maar aan zichzelf denkt. Dit zijn dit gewoon de ‘onkosten bij het zaken doen’ zoals ze tegenwoordig zeggen. En het was te voorzien dat dit zou gebeuren en gruweldaden zou veroorzaken.

Niettemin vraag ik jullie je visie te verhogen en in te zien dat zelfs alle oorlogvoering en strijd die je de laatste 2000 jaar hebt gezien, een noodzakelijk element was om de mensheid te verheffen, niet alleen boven het stambewustzijn uit, maar ook boven het vervormde bewustzijn van individualiteit uit. Waardoor mensen beseffen dat individualiteit niet betekent dat je een eiland bent. Want zoals gezegd, geen enkele man, geen enkele vrouw, is een eiland. Het betekent dat je jouw goddelijke individualiteit als verlengstuk van, als individualisatie van, je Schepper vindt. En wanneer jij jouw eenzijn met God erkent en met Christus zegt: “Ik en mijn Vader zijn één,” nu dan zul je al gauw de volgende stap doen en beseffen dat al je broeders en zusters ook een IK BEN Aanwezigheid hebben, zij ook uit de Godaanwezigheid zijn voortgekomen en dat zij daarom ook deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde.

Hoewel het misschien sommigen onlogisch kan lijken, is de realiteit dat de mensheid met een collectiever bewustzijn is begonnen, omdat maar heel weinig individuen op deze planeet genoeg individualiteitsgevoel bezaten om zich aan dat collectieve bewustzijn te onttrekken. En dus moest de mensheid door een individueel sterker worden heengaan, voor ze zich met het pad naar Christusschap zouden kunnen bezighouden dat hen een groter eenzijn in de geest zou opleveren dat dan weer de basis zou vormen voor een groter eenzijn in het materiële rijk. Eén die niet wordt gebaseerd op hetzelfde zijn, maar wordt gebaseerd op het feit dat verschillen, goddelijke verschillen, uit dezelfde bron komen en daarom verschillen niet de bron van conflicten zijn.

Het zijn zoals wij al eerder hebben gezegd, individuele facetten van de diamanten geest van God, waarbij ieder van jullie een facet van die diamant is. En wanneer jullie bij elkaar komen, kunnen jullie een mooiere schittering opleveren dan apart, of zelfs wanneer jullie elkaars tegenstander proberen te zijn en daardoor je licht onder de korenschoof verbergen. Je kunt pas bezig zijn met conflicten met andere mensen als jij eerst je eigenlijk licht verbergt, tenzij je dat licht ontkent en daarom een lager identiteitsgevoel accepteert, of je dat nu zelf hebt gemaakt of dat je in een rol bent gestapt die voor je werd gecreëerd door de maatschappij of zelfs de verkeerde leraren van de mensheid. Zij hebben het verdeel-en-heersbewustzijn gebruikt om al deze gevallen identiteiten te creëren die slechts tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. Zij hebben een cultuur van nutteloze concurrentie opgezet, waarin degenen die een sterkere individualiteit hebben opgebouwd, vastzitten op het uiterlijke pad, de brede weg die naar vernietiging leidt in plaats van verder te gaan naar het pad van Christusschap. Maar het verkeerde pad gaat door de verkeerde individualiteit heen en dan moet het – volgens de Wet van Vrije Wil – mensen toelaten zich bezig te houden met het opbouwen van die verkeerde individualiteit. Tot ze er uiteindelijk genoeg van krijgen, of tijd tekort komen en er daardoor niet meer zijn, omdat ze de dwaasheid van die valse identiteit niet willen inzien. Ze zijn niet bereid om die te laten sterven. Ze zijn niet bereid de geest te geven, hoewel hun valse identiteit hen heeft verlamd en aan het kruis heeft genageld dat ze zelf hebben gemaakt, omdat ze de vier niveaus van hun geest – het etherische, mentale, emotionele en fysieke – hebben gebruikt om die valse identiteit te creëren.

De valse identiteit laten sterven
Christus kwam niet alleen om het pad te tonen, maar ook de enige manier om van dat pad af te komen, mijn geliefden, die is dat je het valse identiteitsgevoel moet laten sterven. En we vragen van jullie om erover na te denken – hoe je niet alleen je persoonlijke ego en valse identiteit morgenvroeg als het Pasen is, kunt laten sterven, maar je kunt dit ook voor het collectieve bewustzijn doen – welk aspect jij van het collectieve bewustzijn ook op je genomen hebt, waaronder de aspecten waar jij tot dusver aan hebt gewerkt.

Dus ik vraag je dit vanavond en morgenvroeg te overdenken, zodat wanneer Jezus morgenvroeg een dictaat geeft, jij eraan toe kunt zijn om dat valse identiteitsgevoel aan het kruis te laten sterven, om met Jezus de geest te geven en het daarom los te laten, zodat je bevrijd kunt zijn van die valse identiteit, vrij om in Christus te herrijzen, wanneer de cyclus voltooid is en jullie individueel eraan toe zijn om door die initiatie heen te gaan om jouw eenzijn met je goddelijke identiteit te accepteren.