De kosmische kracht achter groei begrijpen

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Master MORE, 27 oktober 2007

MEER BEN IK en ik kom in de Vlam van MEER. Ik kom om jullie een fractie van die Vlam van méér te schenken, voor zover jullie die kunnen ontvangen. Daarom vraag ik jullie om je tijdens dit dictaat af te stemmen, niet alleen op de woorden die je door een hoorbare stem hoort uitspreken, maar op je hart af te stemmen, op die Vlam van méér die in jullie hart is. Want mijn geliefden, er is niet een van jullie die niet die Vlam van méér in zijn of haar hart heeft. En in plaats van je af te stemmen op de Vlam van méér als een aanwezigheid in de buitenwereld, zou ik jullie je graag zien afstemmen op de Vlam van méér binnenin jou. Want zei Christus zelf niet dat het koninkrijk van God binnenin jou is?

Bedenk eens hoe uitgestrekt het universum is en dat er een tijd was dat foto’s van de kosmos eenvoudig niet door de meeste mensen op deze planeet geloofd zouden zijn. Want ze waren opgegroeid in een cultuur waarin ze geprogrammeerd waren met een wereldbeeld, dat de aarde een heel kleine platte schijf was en de hemel een koepel die die schijf overdekte, en de sterren aan de binnenkant van die koepel waren geschilderd en God verbleef daarbuiten.

In zekere zin zou dit het idee hebben kunnen geven dat God dichter bij was. Maar geloofden zij echt dat God dichter bij was of maakte de overtuiging dat God dichter bij was enig verschil? Want ze waren nog steeds geprogrammeerd om God ‘daarboven’ te zien en niet binnenin hen. Dus zelfs al dachten zij dat God in fysieke afstand gemeten dichter bij was, zij konden nooit de kloof overbruggen en daarom is het echt een ontwikkeling en een belangrijke vooruitgang dat het wereldbeeld van de mensheid uitgebreid is tot het punt waarop bijna alle mensen accepteren dat zij in een heel groot universum leven en dat de aarde slechts een heel klein stofdeeltje in dat grote universum is.

Wel opnieuw, alles kan in een verkeerd daglicht worden gesteld door jouw ego en degenen die het dualiteitsbewustzijn bezitten. Want tegenwoordig hebben veel mensen op de wereld naar het onmetelijke universum gekeken en zijn het idee gaan geloven dat de aarde onbelangrijk is en zij zelf dus onbelangrijk zijn en dat er dus geen echte bedoeling met het leven is – zeker hun individuele bestaan niet. En wat voor verschil maakt het dan? Waarom zouden ze opkomen voor een of ander hoger principe? Waarom niet gewoon de massa volgen?

Ken de onmetelijkheid van kosmische krachten
Maar, mijn geliefden, wanneer je naar beelden van het universum kijkt, is er één ding wat jij je misschien realiseert en dat is dat er krachten in dit universum zijn die zo immens zijn, zo gigantisch, dat geen enkele kracht op aarde van enige betekenis is vergeleken met deze krachten. Bedenk dat jullie planeet aarde om de zon draait, maar dat jullie zon deel uitmaakt van een veel groter systeem, het melkwegstelsel genaamd. En dat dit melkwegstelsel zich door de ruimte beweegt, maar niet op goed geluk, want jullie melkwegstelsel maakt deel uit van een zelfs nog groter systeem.

En uiteindelijk zijn alle miljarden melkwegstelsels in het universum met elkaar verbonden en bewegen zich als een grote symfonie, omdat er een kracht is die ervoor zorgt dat dit universum zich uitbreidt. Die ervoor zorgt dat de melkwegstelsels in een patroon ronddraaien dat zo complex is dat je, zelfs al had je de meest ontwikkelde wiskundigen en de grootste computers die ze momenteel kunnen bouwen, niet in staat zou zijn om de complexiteit van de bewegingen van de melkwegstelsels te berekenen.

Het beeld dat ik jullie hier wil geven, is dat achter alle zichtbare fenomenen er een grote ongeziene kracht bestaat en die ongeziene kracht kan vele namen hebben. Maar de naam die wij gekozen hebben, is de Rivier van Leven. Deze Rivier van Leven is een spirituele kracht, maar ze stuurt alle melkwegstelsels in het materiële universum aan. Wanneer je hierover gaat nadenken, besef je dat jullie aarde geen eiland is. Zoals geen enkel mens, geen enkele planeet op zichzelf staat.

De aarde gaat mee met dit gigantische systeem, omdat de aarde meegaat met de Rivier van Leven. Dus zie je dat er een kracht is die de mensheid aanzet tot groei. En dit moet je tegenover het gevoel van hopeloosheid stellen dat zo velen hebben. Zoals we gisteren hebben besproken, zijn de mensen in Groot-Brittannië doordrongen van dit gevoel dat niets enig verschil maakt, dus waarom zou jij je nog druk maken. Maar wanneer jij beseft dat alles in de Rivier van Leven is, besef je dat niets hopeloos is.

Bedenk eens wat je weet, dat er krachten op deze planeet zijn – geïncarneerd of niet geïncarneerd – die proberen de groei van de mensheid te stoppen, die proberen de uitbreiding in bewustzijn te voorkomen. Je weet dat ze macht hebben, want ze zijn in principe in staat geweest de vooruitgang van de mensheid in de Donkere Middeleeuwen duizend jaar te vertragen. Maar wanneer je bedenkt dat deze machten bestaan – wanneer je bedenkt dat een groot percentage van de bevolking niet wil veranderen, maar willen blijven zitten waar ze zitten en blijven leven op de manier waarop ze altijd al leven – nu, dan zou je misschien eens moeten nadenken over hoe het dan mogelijk is dat wij in één eeuw, in duizend jaar, in tweeduizend jaar, zoveel vooruitgang hebben geboekt.

Hoe zijn we ooit het stadium van de holenmens ontstegen? Welnu, dat komt omdat de Rivier van Leven niets stil laat staan. De tweede wet van de thermodynamica is een uitdrukkingsvorm van de Rivier van Leven, zoals Saint Germain in California zei, dus wanneer een systeem gesloten raakt, interne tegenstellingen binnen het systeem er uiteindelijk voor zorgen dat het afbrokkelt en er daarom een vernieuwing moet plaatsvinden. Het systeem moet verder en zich ontwikkelen, zodat het niet meer gesloten blijft, maar in ieder geval wat licht laat binnenkomen, zodat er een kleine of grote stap vooruit kan worden gezet.

Als je naar het verleden kijkt, zie je dat er inderdaad vooruitgang in menselijke aangelegenheden is geboekt en dat is gebeurd ondanks de invloed van een machtselite, ondanks de weerstand van de mensen. De mensheid is – al schoppend en schreeuwend – naar een hogere bewustzijnsstaat getrokken. Jullie, de spirituele mensen, moeten een keuze maken. Wij zouden misschien kunnen zeggen dat er een stroom van het massabewustzijn is, die probeert in de tegenovergestelde richting van de Rivier van Leven te stromen. Dus dan krijg je twee bewegingen, twee bewegende krachten en jullie weten heel goed wat er gebeurt wanneer twee tektonische platen met elkaar in aanraking komen, maar zich in tegenovergestelde richtingen bewegen. Dan wordt er spanning opgebouwd, totdat die plotseling tot een uitbarsting komt en de aarde hevig schudt. En dan ontstaan er lijden, beperkingen en alle andere beperkende omstandigheden op deze planeet – vanwege die spanning, die wrijving tussen de teruggaande beweging van het collectieve bewustzijn en de voorwaartse beweging van de Rivier van Leven. De aarde kan de voorwaartse beweging van het hele universum niet tegenhouden. Dit moet wel duidelijk zijn wanneer je daar over nadenkt. Dan besef je dat de Rivier van Leven het uiteindelijk wint. Dus aan jullie, de spirituele mensen, die zich bewust zijn van de spirituele kant van het leven, is de keuze op welke van die twee stromen jullie je in bewustzijn willen afstemmen. In welke willen jullie je onderdompelen?

En vanzelfsprekend hoop ik voor jullie dat jullie je in de Rivier van Leven willen onderdompelen, waarin ik mij heb ondergedompeld, waarin alle opgevaren wezens zich hebben ondergedompeld. En we ervaren die gelukzaligheid, die gelukzaligheid van de Rivier van Leven die alle geluk en pech op aarde ver overtreft. En wij willen dat iedereen dat meemaakt – die gelukzaligheid, die vreugde, die innerlijke vrede, die totale acceptatie van wie jij bent als unieke individualisatie van God.

Waarom spirituele mensen zich vaak terneergeslagen voelen
Bekijk deze natie Groot-Brittannië eens en houd het perspectief in gedachten van deze onmetelijke, niet te stuiten kracht van het universum en zie hoe het in de geschiedenis van deze natie heeft doorgewerkt. Want deze natie is echt vooruitgegaan – hoewel veel minder dan haar hoogste potentieel – maar je ziet toch dat er vooruitgang is.

Denken jullie dat de drie machten van dit land – de machtselite, het klassenstelsel en de kerk – niet heel graag hadden willen voorkomen dat de democratie in Groot-Brittannië opkwam? Ze zouden dit zeker hebben tegengehouden als zij dat gekund hadden. Dus waarom konden ze dat dan niet tegenhouden? Welnu, omdat ze geen partij voor de Rivier van Leven zijn. En daardoor zouden jullie moeten inzien dat, als de spirituele mensen van Groot-Brittannië die omslag zouden maken en zich op de Rivier van Leven afstemmen – in plaats van de neerwaartse kracht van het massabewustzijn – die groei dan enorm versneld zou kunnen worden.

Er zijn zoveel spirituele mensen die in een toestand van hopeloosheid zijn terechtgekomen, het gevoel hebben dat niets ertoe doet. Maar, mijn geliefden, dat is bijna een staat van depressie die je bij de spirituele mensen ziet, waardoor je begrijpt dat de meerderheid van de bevolking zich totaal niet bewust is van wat er aan de hand is. Ze zijn zich van geen machtselite bewust, niet bewust van een spiritueel potentieel. En daarom is hun geluk in zekere zin een vorm van gelukzaligheid, hoewel zeker niet de oneindige gelukzaligheid die wij in de Rivier van Leven ervaren.

De spirituele mensen zijn die staat van onwetendheid gepasseerd en ze zijn zich ervan bewust dat dit zich allemaal in de geschiedenis en in de maatschappij afspeelt, maar ze zijn zich ook bewust van het spirituele potentieel en het spirituele rijk. Wat er met veel spirituele mensen aan de hand is, is dat ze nu het enorm grote contrast zien tussen de duisternis op aarde en het potentieel van hoe het zou kunnen zijn als de spirituele werkelijkheid manifest was. En doordat zij dit grote contrast zien, hoe ver de maatschappij beneden haar ware potentieel zit, gaan ze door een periode heen van een gevoel dat hun hopeloosheid, bijna, verdiept wordt. Want ze zien niet hoe de duisternis tijdens hun leven in licht getransformeerd kan worden. Maar wat ik jullie graag op het hart wil drukken, is dat dit een illusie is die op jullie geprojecteerd wordt door die duistere krachten die er alles aan zullen doen wat ze maar kunnen bedenken om jou te verhinderen je spirituele potentieel te gebruiken.

Het is heel goed mogelijk dat de maatschappij in Groot-Brittannië – en ergens anders ook, maar laten wij ons op Groot-Brittannië richten – veranderd kan worden en de kenmerken van een maatschappij in de Gouden Eeuw nog tijdens jullie leven gaat vertonen. Maar hoe zou dit kunnen? Het is niet mogelijk als jullie geloven dat Jezus uit de hemel afdaalt en alles verandert. Of dat een geweldige persoon de held wordt die het land op een hoger plan kan brengen. Het kan alleen wanneer jullie beseffen dat jullie, de spirituele mensen in Groot-Brittannië, ALLEMAAL een rol daarbij moeten spelen. Maar als jullie, allemaal, individueel, je bewustzijn op de Rivier van Leven afstemmen in plaats van op de neerwaartse stroom van het massabewustzijn, dan zullen jullie het instrument worden om het collectieve bewustzijn op te trekken, zoals ik gisteren zei.

Wanneer jullie je richten op de Rivier van Leven, overwin je het dualiteitsbewustzijn, waarin je voor alles bang bent, bang voor een nederlaag, bang voor verlies. In het verleden heb ik gezegd: “Vanaf het begin waren wij al aan het winnen.” En dat is waar, want de Rivier van Leven ZAL winnen en degenen van ons die zich daar op afstemmen, die zich in die rivier onderdompelen, staan boven het dualistische gevoel, waarin een overwinning tegenover een nederlaag staat. We gaan op de echt goddelijke Victorie af die geen tegenstellingen heeft en daardoor weten wij dat wij alleen maar kunnen winnen.