De ascensie van de aarde verloopt niet autmatisch of wordt gegarandeerd

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Gautama Boeddha, 28 oktober 2007

De ascensie van de aarde
Op den duur kan deze planeet Maitreya’s Sfeer van Eenzijn worden die zo’n intensiteit bereikt dat die levensstromen die niet het bewustzijn van gescheidenheid, van deling, loslaten, gewoonweg niet in staat zullen zijn om hier aanwezig te blijven. Want de planeet zal spiritueel zo worden geaccelereerd, dat ze er vanaf worden geslingerd, bijna alsof het een kinderdraaimolen is die zo snel begint te draaien dat zij zich niet meer aan hun paarden konden vasthouden. Dit is de visie die ik graag wil dat jullie handhaven – dat deze planeet steeds sneller begint te draaien. Niet fysiek, want ik zou zeker niet willen dat de sfeer losraakt en een nieuw tehuis rond de maan zoekt, wat op dit moment niet nodig is, te wijten aan het tamelijk lage bevolkingsaantal.

Dus, handhaaf de visie dat het spiritueel draaien de zwaardere elementen er vanaf zal slingeren, en daardoor de planeet lichter maken, zodat die kan opstijgen. Want het potentieel bestaat dat de aarde kan ascenderen. Maar het is niet het potentieel dat bepaalde new age-mensen visualiseren, of zelfs bepaalde channelers, die beweren dat ze de geascendeerde meesters channelen, maar dat natuurlijk niet doen. Want het is niet een onvermijdelijke gebeurtenis dat de aarde naar een hogere dimensie zal ascenderen en dat het paradijs zich, automatisch, op aarde wordt gemanifesteerd. Alles op deze planeet is onderworpen aan vrije wil. En de aarde zal, tenzij de top 10 procent van de mensen bereid is om de verantwoording voor zichzelf te nemen – zichzelf eerst veranderen en dan anderen helpen zichzelf te veranderen en daardoor de wereld te veranderen – nu, tenzij dat gebeurt, ascendeert de aarde niet naar een hogere staat of dimensie, of hoe je het ook maar wilt noemen.

Het hele concept dat de aarde automatisch ascendeert – dankzij een hogere macht die in 2012 of op een ander moment wordt vrijgegeven – dat is gewoon een andere versie van de afgoderij van Christus die de mensen kalm houdt door te denken dat een of andere kracht van buitenaf het allemaal voor hen doet. Er bestaat geen kracht van buitenaf. Want heeft Christus niet gezegd dat het koninkrijk binnenin jou is? En heeft de Boeddha niet gezegd dat alles de Boeddhanatuur is? Dus bestaat de Boeddhanatuur binnenin jou en moet van binnenuit komen, zoals de Boeddha, zoals ik, echt heb aangetoond door eerst mijn Boeddhaschap te bereiken en daarna anderen te helpen dat ook te bereiken.

De revolutie in bewustzijn
De revolutie is altijd een revolutie in bewustzijn, want er kan geen andere manier zijn om iets fysiek te veranderen. Ik weet dat het tegenwoordig vreemd zal klinken voor veel mensen. Maar dat komt omdat jullie wereldbeeld – dat wordt gebaseerd op het wetenschappelijk materialisme en de vervormde religies uit het verleden – zo primitief is dat je in feite gelooft dat materie van geest wordt gescheiden, dat de geest gescheiden is van de materie. Ondanks het feit dat jullie kwantummechanica jullie wat anders heeft verteld, is de westerse beschaving – in de allereerste plaats vanwege de invloed van het materialisme, maar ook vanwege de subtiele invloed van het orthodoxe christendom – niet bereid om de filosofische conclusies te trekken en te beseffen dat als de geest van een wetenschapper de uitkomst van het experiment beïnvloedt, dan alles door bewustzijn moet worden beïnvloed, wat natuurlijk betekent dat alles bewustzijn is. Dus is alles een vergroot uitbeelden in de materie van wat er in het bewustzijn omgaat.

Ik zal jullie een concept geven dat moeilijk te bevatten is voor de lineaire geest, maar het heeft waarde om het te zeggen en het naar het massabewustzijn te werpen en naar de geest van degenen die er ontvankelijk voor zijn. Wij hebben jullie het concept gegeven van een filmprojector, waar het licht van de gloeilamp door de filmstrook heen stroomt en als beelden op het filmscherm wordt geprojecteerd. We hebben al eerder gezegd, dat als je de beelden op het filmscherm wilt veranderen, het niet efficiënt is om op het niveau van het scherm te werken. Het is veel efficiënter naar de projectiekamer te gaan om de beelden op de filmstrook te veranderen. En dit illustreert dat als je de fysieke omstandigheden op aarde wilt veranderen, het niet het allerbeste is om fysieke middelen te gebruiken, maar je veel effectiever naar de oorzaak kunt gaan en de beelden in het collectieve bewustzijn te veranderen die simpelweg op het Ma-terlicht worden geprojecteerd.

Maar wat ik jullie nu aanreik, is het volgende concept dat wanneer je nadenkt over hoe een film werkt, dan besef je dat het niet echt een bewegende film is. Want de filmstrook heeft afzonderlijke beelden, en elk is een fractie anders dan die daarvoor. En als je de beelden apart zag als plaatjes, zou je gemakkelijk het verschil zien. Maar omdat ze zo snel na elkaar worden geprojecteerd, kunnen jullie ogen die individuele plaatjes niet zien en smelten ze samen tot één doorgaande beweging.

Dit gebeurt er ook met jullie zintuigen, wanneer je naar de materiële wereld kijkt. Je denkt dat de materiële wereld constant aanwezig is en een continu bestaan heeft. Maar wat jullie wetenschappers in de klassieke natuurkunde altijd geloofden, was dat licht een constante stroom was. Maar wat in de voorloper van de relativiteitstheorie en de kwantumfysica werd ontdekt, is dat licht geen continue stroom is, maar daadwerkelijk in heel kleine aparte deeltjes, die fotonen heten, werd opgedeeld.

Het beeld dat ik jullie wil geven, is dat de aarde echt geen continu bestaan heeft. Want met heel snelle tussenpozen, is de fysieke aarde net een film die op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd. En je zintuigen ervaren het als iets vasts en iets wat heel langzaam verandert. Maar in werkelijkheid verandert dat beeld met heel kleine tussenpozen dat simpelweg zo snel wordt geprojecteerd dat je geen afzonderlijke bewegingen ziet, maar je wordt voor de gek gehouden door te denken dat de aarde een continu bestaan heeft en het daarom jouw macht te boven gaat om te veranderen.

Maar zie je niet dat de beelden op de filmstrook steeds veranderen? En zodra het beeld verandert, verandert het beeld op het filmscherm ogenblikkelijk mee. Dus als je in plaats van een heel kleine verandering tussen het ene plaatje en het andere – als je in plaats daarvan een heel grote verandering had – zou het beeld op het filmscherm ook ogenblikkelijk veranderen, mijn geliefden. De huidige staat van de aarde, de huidige staat van beperkingen en lijden, is een beeld dat simpelweg door de filmstrook van het collectieve bewustzijn wordt geprojecteerd. Het licht wordt geleverd door de geascendeerde meesters, die hebben beloofd om de evoluties op de aarde te dienen – en met ons licht hun experimenteren met de vrije wil te ondersteunen – zodat zij voortdurend de kans krijgen om die vrije wil uit te oefenen door de fysieke consequenties ervan te oogsten.

Wij leveren gewoon de stuwkracht, maar de feitelijke fysieke omstandigheden die je op aarde ziet, zijn de projecties van de beelden die in het collectieve bewustzijn bestaan. En daarom, is het in principe mogelijk om ogenblikkelijk alle beperkingen, al het lijden van de aarde te verwijderen – als je het collectieve bewustzijn zou kunnen veranderen. En daarom is er altijd hoop om elke fysieke omstandigheid te veranderen – als het bewustzijn maar verandert. En wat je inderdaad hebt gezien in de loop van de bekende geschiedenis, is het continu veranderen, de voortdurende expansie, van het bewustzijn van de mensheid.

De laagste gemene deler overwinnen
Ik geef toe dat dit soms een heel langzame en geleidelijke verandering was, zodat de afzonderlijke beelden nauwelijks varieerden. Maar je ziet dat de verandering in de laatste eeuw is opgevoerd en sneller is gegaan. Er bestaat trouwens het potentieel dat dit kan doorgaan of zelfs verder accelereren dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. En daadwerkelijk ook verder dan sommige mensen aankunnen, want zij, vooral de machtselite die hun privileges en macht willen behouden, kunnen de veranderingen niet aan.

Maar is het juist dat de aarde zich bij de laagste gemene deler aanpast? Is het juist om de aarde kunstmatig op een laag niveau te houden om de laagste 10 procent van de levensstromen geïncarneerd te laten blijven? Wordt het niet tijd dat wij in plaats daarvan de top 10 procent laten stijgen om hun rechtmatige erfdeel op te eisen, hen laten beseffen dat zij de zachtmoedige mensen zijn die de aarde zullen erven? Maar om die te erven, moeten ze die opeisen, zodat de aarde sneller kan ronddraaien en degenen eraf slingeren die zich niet bij die veranderingen willen aanpassen.

Het is heel goed mogelijk, zoals andere meesters hebben gezegd, dat het collectieve bewustzijn door een revolutionaire verandering heen kan gaan, bijna ogenblikkelijk, gemeten in historische tijd. En wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk altijd vol hoop dat veel meer mensen, zeker veel van de top 10 procent, ons bestaan en de leringen die wij hebben gegeven erkennen, zoals jullie. Maar realistisch gezien, zou het veel te optimistisch zijn te hopen dat een groot percentage van de bevolking in de nabije toekomst het zeer geavanceerde wereldbeeld zou beginnen te accepteren dat jullie hebben aangenomen. Dus we vragen niet van jullie om te proberen de hele natie te bekeren tot dat wereldbeeld. Daarom hebben wij gesproken over universele principes aan mensen geven, en dus proberen we jullie altijd middelen te verstrekken die jullie zullen helpen bij deze zoektocht.

En laat mij in dit verband zeggen dat het boek ‘The Art of Non-War’ natuurlijk onze nieuwste poging is in dit doorlopende proces om spirituele leringen en concepten universeler te maken, gemakkelijker te begrijpen voor een breder publiek. En dus kan ik jullie ervan verzekeren dat we erg veel hoop hebben dat dit boek daadwerkelijk een breed publiek bereikt en enigszins het gesprek van de dag zal worden dat zal bijdragen aan een verschuiving in het collectieve bewustzijn waardoor mensen de aard van de dualistische geest en het ego beginnen te begrijpen. Zodoende gaan inzien dat alle dingen die zij niet leuk vinden in hun samenleving, alle dingen die zij niet leuk vinden in de geschiedenis, kunnen worden teruggevoerd op één oorzaak – namelijk het bestaan van het menselijke ego en hoe hij ieder idee in een dualistisch idee verandert dat onvermijdelijk spanningen en conflicten veroorzaakt die zo vaak tot oorlogen leiden.

Als mensen in grote aantallen deze simpele – maar wel heel diepgaande – ideeën kunnen gaan begrijpen en erkennen die in dit boek naar voren worden gebracht, nu dan kan ik je ervan verzekeren dat we de beweging om ons van oorlogen en de geruchten over oorlogen en het potentieel tot oorlogen te onthouden, enorm kunnen accelereren. En echt een ware staat van vrede hebben die niet een geforceerde vrede is, niet gebaseerd op de angst van wat er zou gebeuren als nucleaire wapens werden ingezet, maar echt de vrede is, die hoewel op inzicht gebaseerd, inzichten overtreft. Want de mensen zijn dan het begrijpen ontstegen, maar zijn eigenlijk gaan ervaren wat wij in het boek ‘het Oneindige’ in zichzelf noemen.

Dus neem dit boek ter inspiratie om te leren hoe jij spirituele principes op een universele manier tot uitdrukking brengt waar mensen heel moeilijk tegenin kunnen gaan met de dualistische geest, hoewel de dualistische geest natuurlijk altijd tegen elk willekeurig idee in kan gaan dat in woorden wordt uitgedrukt. Maar het is mogelijk een manier te vinden die de dualistische geest laat verstommen, zoals is gedaan bij het Zenboeddhisme door de koans, zoals Jezus in veel van zijn op koans lijkende uitspraken deed. Maar je ziet nog steeds dat het mogelijk is om dit zelfs in hedendaagse taal te doen, waarbij je gewoon een waarheid kunt zeggen op een manier die de lineaire, analytische, dualistische geest laat verstommen, wordt geschokt en daarom niet onmiddellijk weet hoe hij daarop moet reageren. En daarom is er een ogenblik stilte, een tussenpoos van stilte, in de geest van mensen en dat geeft hun Christuszelf de kans om erbij te komen en ze feitelijk met hun hart te laten voelen dat er een waarheid is die verder gaat dan zij hebben geleerd en waar ze tot dusver in hebben geloofd.

En dit vormt dan de basis voor een nieuw wereldbeeld, een omslag in hun waarneming. En naarmate dat wereldbeeld groeit en zich verspreidt, is de lucht letterlijk de limiet voor hoe de westerse beschaving weg kan schuiven van de dualiteit – weg van geweld gebruiken om alles te krijgen, en toe schuiven naar het bewustzijn van overvloed door te beseffen dat de natuur niet onze vijand is, andere mensen geen vijand vertegenwoordigen en God geen vijand is. Want ze konden dan daadwerkelijk de waarheid in de woorden van Jezus beseffen: “Wees niet bang, kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.”

En hoe komt dit? Omdat de Vader onvoorwaardelijke liefde voor zijn nakomelingen bezit. Wanneer je dit beseft, besef je dat er geen voorwaarden zijn die voorkomen dat je het overvloedige leven krijgt waarvan God wil dat jij het krijgt – tenzij die voorwaarden door jouw eigen individuele geest of het collectieve bewustzijn worden gesteld. Waardoor je deze beelden van gebrek en lijden en beperkingen, projecteert, in plaats van de beelden van overvloed die dan onmiddellijk door het Ma-terlicht vergroot zouden worden uitgebeeld en je nieuwe werkelijkheid zouden zijn. Zo zou de aarde naar een andere dimensie kunnen verschuiven. Niet door een hemelse macht die het allemaal voor je doet, maar door de mensheid betere beelden te laten maken waardoor het licht van boven kan stromen, en daardoor zichzelf en die hogere beelden op het Ma-terlicht afdrukken.