Het kosmische perspectief op de aarde

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Saint Germain, 14 december 2007

Hoewel velen nog nooit van de geascendeerde meesters hebben gehoord, beseffen ze dat de wind draait; de wind van de Heilige Geest, is op planetaire schaal gaan waaien. En ze hebben hun rug gerecht en hebben hogerop gekeken naar hun eigen hogere Wezen – hoe ze zich dat ook maar voorstellen – naar nieuwe ideeën en nieuwe manieren van nadenken over hoe zij de problemen in de maatschappij moeten oplossen.

Vanwege die reactie van de mensen – zowel met als zonder de leringen van de geascendeerde meesters – heb ik besloten van de aarde naar de Grote Centrale Zon te reizen en bij Alpha en Omega te pleiten voor een nieuwe dispensatie, een heel belangrijke uitgave van licht die één van de veranderingen tot stand kan brengen die nodig is om de Gouden Eeuw te manifesteren. Dit is een spirituele dispensatie van licht die het effect heeft dat het een van de belangrijkste problemen uitlicht die de Gouden Eeuw blokkeert.

Naar de troon van Alpha en Omega gaan en een dispensatie voor planeet aarde te vragen, is niet zomaar iets. Deze planeet is maar een heel, heel klein planeetje in een heel, heel groot fysiek universum. Dus je begrijpt, dat Alpha en Omega de hoogste manifestaties van God zijn die dit materiële universum kent en zij handhaven het spirituele evenwicht voor de onmetelijkheid van het hele materiële universum met de vele levensstromen en levensgolven die op dit podium evolueren. Dus hun rol is om altijd het grote geheel te zien. En daarom kunnen zij nooit de behoeften van één specifiek deel van dat geheel de vooruitgaande beweging van het geheel zelf laten vernietigen of tegenhouden.

Daarom werken de geascendeerde meesters specifiek met planeet aarde, soms – door ons enthousiasme om de mensheid te helpen, door ons enthousiasme om deze planeet een doorbraak te zien maken naar een hoger niveau – kunnen wij ons wel eens wat al te veel op deze planeet richten en denken dat als wij maar kunnen helpen om deze planeet te laten groeien, wij natuurlijk ook het hele universum zouden kunnen helpen. Niet dat dit beslist fout is. Maar ik kan je wel zeggen – als iemand die vanwege planeet aarde verscheidene keren naar de Grote Centrale Zon is gereisd – dat in de Aanwezigheid van Alpha en Omega te staan – en dan plotseling dat globale perspectief te zien – heel erg ontnuchterend kan zijn, zelfs voor een geascendeerde meester.

En wanneer je daar aan dat Hof bij het Heilige Vuur staat en de onmetelijkheid van de vlam van Alpha en Omega, de stroom in de vorm van een 8 tussen hen en de witte kubus tussen hun tronen, jij ineens uit elke mindere manifestatie wordt geslingerd. En dan zie je dat jij, voordat er een dispensatie aan de aarde kan worden verleend, eerst naar het geheel moet kijken en zorgvuldig het evenwicht van het geheel moet afwegen tegen de behoeften van één kleine planeet.

Het kosmische perspectief op de aarde
Ik probeer je niet te laten denken dat de aarde onbelangrijk is. Ik probeer je gewoon een realistisch perspectief te geven van hoe het voelt, zelfs voor een geascendeerde meester, om voor de troon van Alpha en Omega te staan en een dispensatie voor deze planeet aan te vragen. Want ik wil dat jullie beseffen dat zo’n dispensatie niet zomaar wordt gegeven en niet iets is wat automatisch wordt verleend omdat een geascendeerde meester – van wie jullie misschien denken dat hij heel belangrijk is – plotseling bij Alpha en Omega aan de deur staat en daar om vraagt.

Het is belangrijk dat jullie, als spirituele mensen, beseffen dat hoewel planeet aarde belangrijk is vanuit kosmisch perspectief, die slechts onderdeel is van een heel groot geheel. Zoals ik al eerder heb gezegd, moeten we nog andere werelden veroveren. In feite moeten we nog vele werelden veroveren. En ik kan je ervan verzekeren dat het heel gezond is voor de spirituele mensen op aarde om af en toe eens uit het mentale kader te worden geslingerd dat uit pure noodzaak op deze planeet is gericht en te beseffen dat er een heel erg uitgestrekt universum is, en dat dit universum als één geheel met elkaar is verbonden. En daarom moeten de behoeften van één planeet, zoals de aarde, in verband met het geheel worden bekeken en met alle aspecten van dat geheel die met de aarde mee evolueren en ermee verbonden zijn – en daarom moet alles harmonieus en samen evolueren. Want als aan het Lichaam van God ineens met een voet achterop gaat lopen, of één hand begint buiten de rest van het lichaam om te bewegen, wat krijg je dan? Geen harmonie meer. Je hebt geen samenhang meer.

Dus nadat ik jullie een realistische inschatting heb gegeven, kan ik jullie met grote vreugde vertellen dat ik deze dispensatie heb gekregen om een buitengewoon grote hoeveelheid licht te schenken aan planeet aarde. En die hoeveelheid licht die vrijkomt, zal de aandacht richten op het ene probleem dat nu een belangrijke blokkade vormt om de Gouden Eeuw te manifesteren. En het zal letterlijk dat probleem uitlichten tot het voor de mensheid steeds moeilijker wordt om dat probleem te negeren.

Ze zullen, bij wijze van spreken, door dat licht worden gedwongen om naar dat probleem te kijken, de oorzaak daarvan te onderzoeken en de keus te maken of zij uit dat bewustzijn willen stappen dat het probleem heeft veroorzaakt, of dat ze ervoor kiezen in dat bewustzijn te blijven en daardoor door het licht te worden beoordeeld, zodat zij op den duur van deze planeet zullen worden verwijderd en naar een ander stelsel gaan, waarin deze specifieke manifestatie nog kan worden getolereerd. Over heel korte tijd wordt deze manifestatie niet meer op aarde getolereerd. Want het licht maakt het gewoon onmogelijk om deze manifestatie door te laten gaan. Dat is, als het licht wordt geaccepteerd en vermenigvuldigd door degenen die geïncarneerd zijn, zoals jullie, maar ook veel andere mensen die in de maatschappij in een positie zitten om iets aan dit specifieke probleem te doen.

Het armoedeprobleem
En wat is het probleem waar ik het over heb? Wat is dat ene probleem, nu op dit moment, dat de grootste blokkade vormt om een Gouden Eeuw te manifesteren? Welnu, dat is het armoedeprobleem. En dat is juist de reden dat ik dit dictaat en de volgende dictaten in dit werelddeel Zuid-Amerika geef, waar natuurlijk grote armoede heerst.

Vanzelfsprekend is dit niet het enige werelddeel met deze manifestatie. Maar het is natuurlijk wel een werelddeel waar het potentieel bestaat dat de mensen kunnen worden gewekt en de armoede achterlaten zonder in de valkuil van het materialisme te stappen, wat je nu juist ziet gebeuren in bepaalde naties in zuidoost Azië en in China zelf, waar de mensen worden gewekt voor het potentieel om armoede te overwinnen. Maar zij worden de maalstroom, het beest, van het materialisme ingezogen dat het westen heeft overgenomen en het westen en het denken in het westen, nu al een hele tijd heeft geregeerd, veel langer dan nodig was.

Ik ga in deze en de volgende verhandelingen jullie wat leringen geven over armoede en de oorzaak van armoede en het bewustzijn dat eraan ten grondslag ligt. Dus laat mij één ding volkomen duidelijk maken: Wij, de geascendeerde meesters, wijden ons er volledig aan en gaan tot het uiterste om armoede van planeet aarde te verwijderen!

Want jullie geloven toch niet serieus dat er een Gouden Eeuw kan komen als de meerderheid van de wereldbevolking nog steeds onder het armoedeniveau leeft en niet weet waar zij hun volgende maaltijd vandaan moeten halen, niet weten waar zij veilig drinkwater moeten vinden dat hen niet ziek maakt, niet weten hoe zij aan een inkomen voor zichzelf of hun gezin moeten komen, niet weten hoe zij duurzame groei moeten krijgen in hun materiële rijkdom, hun spirituele rijkdom, hun vrije tijd? Serieus je kunt niet geloven dat het mogelijk is om een Gouden Eeuw te krijgen en nog steeds deze manifestaties, die je niet alleen in dit werelddeel ziet, maar op verscheidene andere plaatsen, zelfs in de zogenaamd rijke naties, waar je een klein percentage van de bevolking in mistroostige armoede ziet leven met absoluut geen enkele hoop en geen levensvatbaar fysiek pad om die situatie te boven te komen.