Verklarende Woordenlijst E

Eenzijn
Voor de Schepper vormen had geschapen, bestond alleen de Schepper maar. Dus de Schepper kan niet iets scheppen dat gescheiden van hem is; hij moet iets uit zijn eigen wezen scheppen. Hij doet dat door zijn wezen als het Ma-terlicht te manifesteren en zo alles aan te nemen dat erop geprojecteerd wordt door van zichzelf bewuste wezens met vrije wil. Dus achter elke vorm zit nog steeds het eenzijn met de Schepper. Gescheidenheid van God is altijd een illusie en deze allerlaatste illusie moeten wij overwinnen voor wij kunnen ascenderen.

Ego
Een element in de psyche dat wordt gevormd wanneer de Bewuste Jij afdaalt naar de illusie van gescheidenheid en dualiteit. De Bewuste Jij is zowel gewaarzijn, dus kan het niet al een apart wezen handelen. Maar hij kan wel een gevoel van gescheidenheid aannemen en wanneer hij de wereld door dat waarnemingsfilter ziet, kan hij geloven dat hij echt een gescheiden wezen is. Het ego zorgt ervoor dat die vervormde waarneming echt lijkt.

Elementalen
De wereld van vorm wordt geschapen door een hiërarchie van wezens die uit de Schepper voortkomen. Bijvoorbeeld, planeet aarde werd door zeven wezens geschapen in het spirituele rijk, de Elohim. Zij hebben de blauwdruk voor de aarde gevisualiseerd en het op de vier niveaus van het materiële rijk geprojecteerd.

Die blauwdruk wordt echter fysiek gemanifesteerd door vier klassen van elementale wezens. Dit zijn wezens die een lager zelfbewustzijn hebben dan mensen, maar die kunnen groeien door mee te helpen de materiële wereld op te bouwen. De elementalen in de vier lagere rijken zijn voor het

Etherische rijk: vuurelementalen of salamanders
Mentale rijk: luchtelementalen of luchtgeesten
Emotionele rijk: waterelementalen of waternimfen
Fysieke rijk: aarde-elementalen of dwergen

Elohim
Geascendeerde wezens met zo’n hoog bewustzijnsniveau dat zij totale meesterschap hebben over het scheppen van materie. Er is een mannelijke en vrouwelijke polariteit van de Elohim voor elk van de zeven stralen. In de volgende lijst staan de namen van de zeven Elohim en hun vrouwelijke metgezellen:

Eerste Straal: Hercules en Amazonia
Tweede Straal: Apollo en Lumina
Derde Straal: Heros en Amora
Vierde Straal: Purity (Zuiverheid) en Astrea
Vijfde Straal: Cyclopea en Virginia
Zesde Straal: Peace (Vrede) en Aloha
Zevende Straal: Arcturus en Victoria

Emotionele lichaam
Een aspect van je aura/geest dat je emotionele energie huisvest

Energie die is vervormd (misqualified energy)
Energie die niet meer  de hoogst mogelijke vibratie heeft (de hoogst mogelijke frequentie), dit is de vibratie van Liefde. In het begin heb ik dit nog vertaald met ‘energie die een verkeerde kwaliteit heeft aangenomen,  maar ik vond dit niet bijdragen aan begrijpen van de inhoud van de tekst. Tegenwoordig vertaal ik het gewoon met: vervormde energie.

Engel
Een van zichzelf bewust wezen dat niet geschapen werd om fysiek te incarneren. Engelen dienen in diverse hoedanigheden, ze staan bij ons het meest bekend als boodschappers die een boodschap uit het spirituele rijk overbrengen aan menselijke wezens. Een andere belangrijke functie is dat engelen ons beschermen tegen lagere energie of duistere krachten.

Enkelvoudig/eenpuntig (single)
Moeilijk woord om te vertalen. Ik heb hieruit een stukje overgenomen dat het woord uitlegt

De geest van de antichrist denkt altijd in termen van twee tegenovergestelden, dat één juist moet zijn en de andere onjuist. Jezus zei dat zolang je visie verdeeld is, beide tegenovergestelden onjuist zijn, “De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog enkelvoudig is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het troebel is, is ook uw lichaam vol duisternis” (Lucas 11:34).

Het troebele oog is een visie die verdeeld wordt door de relatieve tegengestelden van de geest van de antichrist. Dus moet je, om je persoonlijke missie en je Goddelijke plan te vervullen, eerst beginnen je bewustzijn te verhogen, zodat je kunt beginnen achter de sluier te zien die de dualistische visie van de geest van de antichrist heeft gecreëerd. En pas als jouw oog enkelvoudig (op één doel gericht) is, wat betekent dat je visie niet verdeeld wordt door de relatieve tegengestelden, zie je duidelijk hoe jij je persoonlijke problemen en grotere problemen oplost.

Etherische lichaam
Een aspect van je aura/geest dat je identiteitsgevoel huisvest