Gautama Boeddha biedt jullie een deel van zijn Vredesvlam aan

Dit is een passage uit een langer dictaat. Het hele dictaat staat hier.

Gautama Boeddha, 23 oktober, 2005

Mijn geliefden, een aantal van jullie die denken dat het spirituele pad een pad van lijden zou moeten zijn, de Via Dolorosa waarvan heel veel christenen geloven dat het de enige weg naar verlossing is. Laat mij eerlijk zeggen waar deze overtuiging vandaan komt, omdat het natuurlijk van jullie ego komt. Jouw ego weet dat hij het – op zich – niet waard is om het koninkrijk van God te betreden. En daarom gelooft hij dat hij zijn weg naar het koninkrijk moet kopen. En hij gelooft dat het mogelijk is om zijn weg naar het koninkrijk te kopen. Dit is een leugen, maar jouw ego zal nooit inzien dat dit een leugen is. En daarom is de enige manier waarop jij aan de neerwaartse kracht kunt ontsnappen, dat jij beseft wie jij bent en dat jij slimmer dan jouw ego bent en jij anders bent – jij bent gescheiden – van jouw ego – en daarom kun jij je ervan afscheiden.

Ik moet zeggen dat het op een lager niveau van het pad natuurlijk is – en ook zeker nodig – dat je ontevreden bent over jouw vooruitgang, zodat je het gevoel krijgt dat je altijd meer moet doen, dat je meer zou moeten doen dan je aan het doen bent. Omdat dit de enige manier is waarop jij kunt ontsnappen aan de neerwaartse kracht van het massabewustzijn dat jou terugtrekt om het gewone menselijk wezen te worden, het goede materiële leven te leiden en ‘s morgens opstaan en deze gekke spirituele oefeningen te doen.

Dus is het nodig dat jij op een bepaald moment dat gevoel van ontevredenheid krijgt, dat gevoel dat je altijd meer moet doen. Maar het probleem is dat jij het gevoel krijgt dat je er altijd achteraan loopt, jij niet goed genoeg bent. Je bent letterlijk de ezel die een kar trekt en voor de kar hangt een wortel aan een touw. En de ezel rent naar de wortel en denkt dat hij er gemakkelijk bij kan, maar hij kan hem nooit te pakken krijgen.

Mijn geliefden, we willen niet graag dat onze beste studenten zich de rest van hun leven als ezels gedragen die achter een wortel aanzitten die zij nooit te pakken kunnen krijgen. Er komt een moment op het pad dat jij moet erkennen dat jij genoeg dingen in de buitenwereld hebt gedaan en de stap naar een hoger niveau moet doen en innerlijke vrede manifesteren. Want die innerlijke vrede is echt de allergrootste dienst die jij kunt bewijzen. Stel je de kracht voor van tienduizend Christussen op aarde. Stel je de kracht voor van maar een paar honderd mensen die het Boeddhische bewustzijn hebben bereikt en hoe ze de planeet kunnen transformeren alleen al door hier te zijn – en hier beneden alles te zijn wat ze Boven zijn.

Ik moet zeggen dat je wanneer je een aantal jaren op het pad bent, een meting moet doen bij jezelf. En je moet goed naar jezelf kijken en zeggen: “Ben ik in harmonie met mezelf? Ben ik rustig op mijn pad en over mijn vooruitgang op het pad?” En dan moet je herkennen dat de manier om vrede te bereiken als jij geen vrede voelt, niet is nog harder rennen – wat jouw ego je vertelt. De manier om vrede te bereiken is door een stap achteruit te doen en te zeggen: “Het doel van het pad is Boeddhaschap. En Boeddhaschap is totale vrede. Totale vrede komt als je totaal nergens aan gehecht bent. Dus als ik geen vrede voel, moet ik gehechtheden hebben. En daarom moet ik die loslaten – één voor één – tot ik ook de demonen van Mara onder ogen kan komen, zelfs wanneer ze bij mij komen om mij schuldig te laten voelen omdat ik niet een bepaalde hoeveelheid decreten heb opgezegd.”

Vrede is het doel van het spirituele pad. Wees bereid om los te laten wat je ervan weerhoudt om innerlijke vrede te bereiken. Want wij willen waarachtig niet graag dat onze beste studenten zich tientallen jaren het vuur uit de sloffen lopen vanwege het gevoel dat zij niet goed genoeg zijn, dat zij nooit genoeg doen. Veel spirituele mensen streven daar al heel lang naar en wij willen jullie graag dat schouderklopje geven en zeggen: “Goed gedaan, jij goede en trouwe dienaar. Je bent getrouw geweest in weinig dingen. Ik zal je nu laten heersen over veel. Ga de vreugde van de Heer binnen.” Laat jezelf die vreugde voelen die door iedereen in het geascendeerde rijk waarachtig gedeeld wordt, een vreugde waarin jij kunt delen in het niet geascendeerde rijk, maar alleen wanneer je de gehechtheden loslaat die verhinderen dat jij die vreugde in jouw hart voelt – omdat je aandacht altijd ergens anders bij is, jij zo druk bezig bent de wereld te redden dat jij geen tijd hebt om innerlijke vreugde te scheppen die de echte sleutel is om de wereld te redden.

Gautama biedt jullie een portie van zijn Vlam van Vrede aan
Dus kom ik jullie een portie van mijn vrede, mijn Vlam van Vrede, schenken. Als je het in de kelk die jouw hart is, de geheime kamer van jouw hart, accepteert, veranker ik het nu daar. En als je een poosje blijft mediteren op de Vlam van Vrede – en die vlam toestaat jouw gehechtheden aan jou bloot te leggen die jou van vrede afhouden – dan zal die vlam zeker groeien tot ze jouw gehechtheden verteert en je op een dag gaat zitten en zegt: “Ik laat alle dingen in de buitenwereld los. Ik ga de vrede van mijn Heer binnen. Ik zal niet alleen vredig zijn, ik zal de Vrede op aarde Zijn. En dan ben ik een verlengstuk van de eeuwige Vlam van Vrede van de Boeddha’s van alle tijden. En ik zal de Boeddha’s toestaan die vlam van vrede op aarde zich te laten uitbreiden door mij, zodat alle niet-vrede op aarde verzwolgen kan worden, niet door wat ik gedaan heb, maar door wat ik Ben.”

Concentreer je op jouw hart – als je dat wilt – en accepteer de vlam van vrede die ik in het hartcentrum van ieder van jullie plaats – voor zover je bereid en in staat bent om die te bewaren, groot of klein.
Vrede wees stil!
Vrede wees stil!
Vrede wees stil!
Vrede wees stil en weet dat de IK BEN in jou God is!