Verklarende Woordenlijst D

Decreet
Een spirituele techniek om hoog frequente energie uit het spirituele rijk op te roepen en die naar specifieke omstandigheden op het persoonlijke en planetaire niveau te richten. Een decreet is een uitdrukkingsvorm in woorden, meestal op rijm, die met grote kracht en gezag hardop wordt uitgesproken.

Dharma
In de boeddhistische traditie, het heilige werk dat je hier kwam doen. Verwijst ook naar je goddelijke plan, die de positieve eigenschappen zijn die jij naar de aarde kwam brengen voor je besloot hier te incarneren.

Dhyani Boeddha’s
Zes kosmische wezens die de status van Boeddha hebben. In de boeddhistische traditie worden zij meestal als de ‘meditatieboeddha’s’ beschouwd, maar het zijn kosmische wezens die nooit op aarde geïncarneerd zijn geweest. Elke Dhyani Boeddha belichaamt en vertegenwoordigt een spirituele eigenschap die als tegengif werkt voor een specifiek spiritueel gif. De volgende lijst beschrijft de Dhyani Boeddha’s, hun eigenschappen en het spirituele gif:

VAIROCHANA: Alles doordringende wijsheid van de Dharmakaya, die het gif onwetendheid en bedrog vernietigt.
AKSHOBYA: Op een spiegel lijkende wijsheid, die het gif boosheid en haat vernietigt.
RATNASAMBAHAVA: Wijsheid van gelijkheid, die het gif van spirituele en intellectuele hoogmoed vernietigt.
AMITABHA: Onderscheid makende wijsheid, die het gif van verlangens, lusten, en hebzucht vernietigt.
AMOGASIDDHI: Alles voltooiende wijsheid van geperfectioneerde handelingen, die het gif van afgunst en jaloezie vernietigt.
VAJRASATTVA: Wijsheid van Gods Diamanten Wil, die het gif van niet-willen en er niet-willen-zijn vernietigt.

Drievoudige Vlam, Zevenvoudige vlam
Alles is energie, wat betekent dat je fysieke lichaam en bewuste geest het alleen maar kunnen overleven als je spiritueel licht van jouw IK BEN Aanwezigheid ontvangt. Dit licht daalt af naar jouw aura, naar een chakra die achter het hart ligt en die de geheime kamer van het hart heet. Het licht is eerst manifest als een klein wit bolletje, maar dan splitst het zich in een ‘vlam’ met drie pluimen, een blauwe voor macht, een gele voor wijsheid, en een roze die liefde vertegenwoordigt.

Deze drie vlammen corresponderen met de eerste spirituele stralen, en met de witte sfeer die met de vierde straal correspondeert. Wanneer je naar de dualiteit gaat, ga je de basale creatieve kracht op een onevenwichtige manier tot uitdrukking brengen, wat ervoor zorgt dat je uit evenwicht raakt. Dit beperkt je creatieve kracht en je kunt niet boven een bepaald niveau op het pad naar Christusschap uitkomen tot je de drievoudige vlam in evenwicht hebt gebracht en je zuiverheid in je motieven hebt gekregen. Op dat moment kun je aan de initiaties van de 5e, 6e en 7e straal beginnen, waardoor je geleidelijk aan een zevenvoudige vlam ontwikkelt.

Dualiteit
Wanneer de Bewuste Jij met zuivere waarneming ziet, ziet hij de onderliggende waarheid dat al het leven één is en uit dezelfde bron voortkomt. Het dualiteitsbewustzijn verduistert dit eenzijn en laat het lijken alsof de materie gescheiden is van de geest, menselijke wezens gescheiden zijn van God en mensen gescheiden van elkaar.

De dualiteit houdt een negatieve polariteit in tussen twee tegenstellingen die tegen elkaar ingaan, de één wil de andere vernietigen. Dus heeft de dualiteit altijd te maken met twee tegenover elkaar staande kanten en er zit gewoonlijk een waardeoordeel aan vast, de ene is het goede en de andere is het kwade.

De dualiteit is altijd een illusie, omdat het niet het eenzijn van al het leven kan vernietigen. Dus kan de dualiteit alleen maar als illusie bestaan in de geest van zelfbewuste wezens. Zolang je door de dualiteit verblind bent, kun je het Christusbewustzijn niet krijgen en ook niet ascenderen.

Duistere krachten
Wezens die zijn komen vast te zitten in de illusie van gescheidenheid en dualiteit. Veel van die wezens verblijven op het astrale vlak. Alles in het materiële universum wordt in leven gehouden door een stroom energie uit een hoger rijk. Maar wanneer je opzettelijk andere van zichzelf bewuste wezens gaat benadelen, word je daarvan afgesneden en kun je geen energie meer uit het hogere rijk ontvangen. Dus kun je jouw bestaan alleen maar handhaven als je de energie van andere wezens in het materiële rijk steelt. Dit betekent dat duistere krachten alleen maar kunnen blijven bestaan door energie van menselijke wezens af te tappen en ze doen dat door ons zover te krijgen dat wij de energie een verkeerde kwaliteit geven door lagere emoties en egoïstische daden.

Duistere krachten kunnen de geest van menselijke wezens overnemen (als de mensen dit toelaten) en de meeste oorlogen en misdaden op aarde worden door duistere krachten veroorzaakt. Ze doen dit door mensen ertoe aan te zetten om anderen aan te vallen en de pijn die dat veroorzaakt maakt de energie vrij die de duistere krachten kunnen gebruiken om zichzelf in leven te houden.