Jouw Goddelijke Plan

door Kim Michaels

Als je ooit het verlangen hebt gevoeld om te helpen deze planeet te bevrijden van zulke gruwelijkheden, begrijp je nu wat de enige manier is waarop dit mogelijk is. Vanwege de wet van de vrije wil kun je andere mensen niet dwingen om hun onwetende manier van doen op te geven. Je kunt proberen hen voor te lichten, maar de beste manier om dit te doen is het hen te leren door het voorbeeld te geven. Dan moet je beginnen met je eigen bewustzijn te verhogen en de geest van Christus aan te nemen. Wanneer jij je eigen geest zuivert, verwijder je de elementen die duistere krachten toegang tot jouw bewustzijn geven. Je bereikt dan een staat van spirituele onkwetsbaarheid die Jezus beschreef toen hij zei: “Want de prins van deze wereld komt, en heeft niets in mij” (Johannes 14:30).

Je eigen bewustzijn verhogen, is geen passieve of egoïstische maatregel. Zoals uitgelegd, bestaat er een onderliggend eenzijn van al het leven. Jouw individuele geest en energieveld bestaan in de collectieve geest en het energieveld op de planeet. Wanneer jij je eigen bewustzijn verhoogt, trek je onvermijdelijk het geheel mee en pas als het collectieve bewustzijn wordt verheven, zullen bepaalde onwetende manifestaties van de planeet worden geëlimineerd.

Jezus kende dit principe en daarom zei hij: “En als ik van de aarde opgeheven word, zal ik allen tot Mij trekken” (Johannes 12:32). Je hebt nu gezien dat je het potentieel hebt om de geest van Christus aan te nemen en de werken te doen die Jezus gedaan heeft. Zodoende is de beste bijdrage die jij kunt leveren aan de toekomst van deze planeet: je concentreren op het bereiken van jouw persoonlijke Christusschap. Daardoor zul je het collectieve bewustzijn maximaal verhogen en de open deur worden voor nieuwe oplossingen van oude problemen. Wanneer een kritieke massa mensen dit doet, zal hun collectieve licht de dageraad van een nieuw en beter tijdperk brengen.

Voordat je incarneerde, werkte je samen met je spirituele leraren om een Goddelijk plan voor dit leven te maken. Het bevat het globale doel waarvoor je IK BEN Aanwezigheid besloot jou naar deze wereld te zenden. De bedoeling is dat jij je Goddelijke individualiteit tot uitdrukking brengt, die een bepaald spiritueel geschenk is, een spirituele vlam, die alleen jij op aarde kunt brengen. Zoals Jezus zei, “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matteüs 5:16). Maar nadat je tot een lagere bewustzijnstaat verviel, maakte je karma met andere mensen, accepteerde onjuiste overtuigingen en vervormde energie. Zodoende is een belangrijk deel van jouw bedoeling in dit leven het overwinnen van je verleden door het volgen van het spirituele pad zoals dat in dit boek uiteengezet wordt.

Wees je ervan gewaar dat de meest spiritueel bewuste mensen het potentieel hebben om al hun karma in evenwicht te brengen en alle onvolmaakte overtuigingen op te lossen, zodat ze na dit leven permanent kunnen ascenderen. En precies omdat je een sterk verlangen hebt om te ascenderen, heb je misschien wel een buitengewoon grote hoeveelheid beproevingen op je genomen. Je hebt er letterlijk voor gekozen om zoveel mogelijk karma en zoveel mogelijk problemen op je te nemen met de bedoeling die uit de weg te ruimen en voorgoed vrij te worden.

Wees je er ook van bewust dat veel spirituele mensen karma, vervormde energie en onvolmaakte overtuigingen van het massabewustzijn op zich hebben genomen of specifiek van andere mensen. Dit kan veel van je lasten verklaren, maar bedenk dat je niet hier bent om gewoon getekend voor het leven te zijn. Onderdeel van je Goddelijke plan is om aan anderen te demonstreren dat het mogelijk is om menselijke beperkingen te ontstijgen door je bewustzijnsstaat te veranderen. Dus, als jij je werkelijk inspant, kun jij je problemen te boven komen en zodoende het pad uit de duisternis naar het licht demonstreren.

Samenvattend, het is zeer waarschijnlijk dat in je Goddelijke plan staat dat je het pad naar persoonlijk Christusschap wilt bewandelen om dit pad aan anderen te demonstreren. Per slot van rekening vinden veel mensen het moeilijk om zich in Jezus te herkennen en zijn voorbeeld te volgen. Als duizenden mensen in dit tijdperk echter het pad naar Christusschap demonstreren, kunnen mensen het niet negeren en zullen veel mensen ontwaken voor hun spirituele potentieel.

Vanwege de connectie tussen bewustzijn en materie, zou het duidelijk moeten zijn dat elk probleem op aarde een weerspiegeling is van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dus de enige manier om effectief elk probleem te overwinnen, is het collectieve bewustzijn verheffen. In werkelijkheid kan dit alleen maar door de top tien procent van de mensen worden gedaan. Dit verwijst niet naar rijkdom of een positie in de maatschappij, maar naar spirituele volwassenheid en het Christusbewustzijn.

De meerderheid van de populatie, zo rond de tachtig procent, wordt zo in beslag genomen door het massabewustzijn dat ze geneigd zijn, of de hoogste tien procent, of de laagste tien procent te volgen, waarmee mensen in de laagste bewustzijnsstaat bedoeld worden. Deze mensen willen vaak macht en vormen dan een soort machtselite die de meeste gruwelijkheden in de geschiedenis hebben veroorzaakt, omdat ze opereren volgens de dualistische filosofie dat het doel de middelen heiligt.

De manier om hun invloed tegen te gaan, is dat de top tien procent hun bewustzijn verhoogt en dan getuigt van de hogere waarheid die zij zien. Dit zal het collectieve bewustzijn verheffen en als er eenmaal een omslag plaats heeft, een bepaald probleem dan niet meer als acceptabel wordt gezien en de omstandigheden in de maatschappij beginnen dan te veranderen. Op deze manier ontstond de democratie en zo werd ook de slavernij officieel afgeschaft. Geen enkel probleem kan worden opgelost zonder het collectieve bewustzijn te verhogen. Dit zal echter moeten beginnen bij één persoon – JIJ. Vandaar dat de enige vraag die nog rest, is: “Kies jij ervoor om de Christus te zijn, of kies jij ervoor om niet de Christus te zijn?”