De Vrucht van de Kennis van Goed en Kwaad begrijpen

door Kim Michaels

De keuze tussen de geest van Christus en de geest van de antichrist kun je ontdekken door de symbolen in het verhaal van de Hof van Eden te bekijken. De God in de hof was een spirituele leraar die één was geworden met de universele Christusgeest en als zodanig stelde hij de kosmische Christus voor. Hij gaf les aan Adam en Eva (symbolen voor een grote groep medescheppers) op weg naar persoonlijk Christusschap. Dit pad leidt medescheppers (die met een beperkt zelfgewaarzijn, en een identiteit als gescheiden wezen van start gaan) naar het eenzijn met hun bron en het opnieuw opeisen van hun ware identiteit als zonen en dochters van God. Daarom zegt de Bijbel over de Christus: “Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden” (Johannes 1:12). Daardoor is het pad naar Christusschap het Pad naar Eenzijn.

Als onderdeel van dat pad moesten studenten de verleiding overwinnen om de geest van de antichrist te gebruiken om zich van hun leraar en bron af te scheiden in plaats van eenzijn met hun bron te zoeken. Dit wordt gesymboliseerd door ‘de vrucht van de kennis van goed en kwaad’. De sleutel om de echte betekenis van dit symbool te begrijpen, is dat je een subtiel maar zeer belangrijk onderscheid maakt. Wanneer je de wereld met de geest van Christus beziet, zie je duidelijk dat de Schepper de bron van alles is en daardoor ligt eenzijn aan alle verschijnselen ten grondslag. Je ziet de bedoeling van de Schepper en je ziet dat het gehoorzamen aan zijn wetten in jouw eigen voordeel is. Je ziet ook in dat jouw eigen hogere wezen de keuze heeft gemaakt om de Bewuste Jij te creëren, omdat hij deel van Gods schepping wilde zijn. Zodoende bestaat er geen conflict tussen Gods bedoeling en jouw eigen hogere verlangens. In de geest van Christus bestaat er een absolute norm om het goede van het kwade te scheiden, wat echt en onecht inhoudt. De Christusgeest weet dat wat één is met Gods bedoeling en wetten echt is, en dat wat gescheiden is van Gods bedoeling en wetten onecht is.

Wanneer je de wereld met de geest van de antichrist beziet, kun je niet het onderliggende eenzijn van al het leven, Gods bedoelingen en Gods wetten, zien. Daardoor ziet de geest van de antichrist de realiteit niet; hij ziet een beeld van de realiteit die hij geschapen heeft en daarop geprojecteerd heeft. Dit wordt beschreven in de eerste twee van de tien geboden: “Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, “Gij zult u geen gesneden beeld maken.” (Exodus, hoofdstuk 20). De betekenis is dat jij, wanneer je de wereld beziet door de geest van de antichrist, een mentaal beeld creëert van hoe jij wilt dat God is en dat plaatje projecteer je op God en daardoor aanbidt je een afgod in plaats van de echte Schepper die boven de vorm staat.

Voor de geest van de antichrist bestaat er geen absolute norm om goed en kwaad te scheiden. Goed en kwaad zijn relatieve termen geworden, en ze bestaan alleen in relatie tot elkaar. Goed is het tegenovergestelde van kwaad dat het tegenovergestelde van goed is. Maar de geest van de antichrist definieert zowel goed als kwaad, en elk zijn ze gescheiden van de realiteit, wat inhoudt dat wat menselijk goed is, niet in harmonie met Gods absolute goed is. Dit maakt het mogelijk dat mensen een sluier van illusies creëren die hen scheidt van hun bron en hen hun herkomst laat vergeten. Daarom kunnen de mensen geloven dat ze intellectuele dieren zijn in plaats van spirituele wezens of dat ze ellendige zondaars zijn in plaats van zonen en dochters van God. Hij kan mensen zelfs laten geloven dat ze zeer religieus zijn en gegarandeerd gered zullen worden, terwijl ze in werkelijkheid gevangenzitten in de geest van gescheidenheid en daardoor niet het koninkrijk van God binnenin hen kunnen ingaan. Daarom sprak Jezus over het echte en het valse pad:

13 Gaat in door de enge poort want wijd is de poort en breed de weg die tot verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan:
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem daardoor vinden. (Matteüs 7)

Dit is een concept dat serieus nadenken vraagt voor jij je dat volledig eigen maakt. De reden is dat je bent opgegroeid in een maatschappij die op veel subtiele manieren wordt beïnvloed door de geest van de antichrist. Dit heeft ervoor gezorgd dat verschillende instituten hun eigen ‘waarheid’ hebben gedefinieerd, waarvan ze beweren dat die onfeilbaar zijn. Juist om die reden, dat heel veel verschillende groepen mensen allemaal beweren hun eigen onfeilbare ‘waarheid’ te hebben – in plaats van uit te reiken naar een duidelijke visie van Gods waarheid – zijn er zoveel conflicten op deze planeer, die ogenschijnlijk niet kunnen worden opgelost. Die door mensen gemaakte ‘waarheden’ maken het mogelijk dat twee groepen mensen elkaar doden in naam van dezelfde God. Dit komt echter niet door een fout in de religie zelf, maar een fout in de benadering van die religie door de mensheid.

Feit is dat alle problemen die je op deze planeet ziet, geschapen werden, omdat mensen verblind zijn geraakt door de geest van de antichrist. En de reden dat er geen oplossingen lijken te zijn voor veel problemen en conflicten, is dat de mensen maar tegen de situatie aan blijven kijken vanuit de relatieve, dualistische logica van de geest van de antichrist. Het is een eeuwige wet dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als waarin het probleem werd geschapen. Er is een oplossing voor elk probleem wat je op aarde ziet, maar om die allerbeste oplossing te vinden, moet jij eerst je bewustzijn boven het bewustzijn dat het probleem heeft gevormd, verheffen. En omdat alle problemen ontstaan in de geest van de antichrist, moet je eerst naar de Christusgeest reiken. Daarom zei Jezus: “Haal eerst de balk uit uw eigen oog; dan zult gij scherp zien om de splinter uit het oog van uw broeder te verwijderen” (Matteüs 7:5).

Er zijn miljoenen mensen die hebben aangeboden om juist op dit tijdstip in de geschiedenis te incarneren, omdat ze wilden meehelpen om de vele problemen op aarde op te lossen en de samenleving naar een nieuw en beter tijdperk te brengen, zelfs een Gouden Eeuw van vrede en voorspoed. Om dit te kunnen, moet de mensheid volledig de les leren die ze had moeten leren van Jezus en zijn missie. De belangrijkste les is dat er een alternatief is voor de relativistische, dualistische ‘waarheid’ van de geest van de antichrist. De geest van de antichrist denkt altijd in termen van twee tegenovergestelden, dat één juist moet zijn en de andere onjuist. Jezus zei dat zolang je visie verdeeld is, beide tegenovergestelden onjuist zijn, “De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog enkelvoudig is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het troebel is, is ook uw lichaam vol duisternis” (Lucas 11:34).

Het troebele oog is een visie die verdeeld wordt door de relatieve tegengestelden van de geest van de antichrist. Dus moet je, om je persoonlijke missie en je Goddelijke plan te vervullen, eerst beginnen je bewustzijn te verhogen, zodat je kunt beginnen achter de sluier te zien die de dualistische visie van de geest van de antichrist gecreëerd heeft. En pas als jouw oog enkelvoudig (op één doel gericht) is, wat betekent dat je visie niet verdeeld wordt door de relatieve tegengestelden, zie je duidelijk hoe jij je persoonlijke problemen en grotere problemen oplost. Pas wanneer een kritieke massa mensen die ene visie van de Christusgeest krijgt, zijn ze in staat om de samenleving naar een beter tijdperk te verheffen. Dus het startpunt is het zuiveren van je geest van de illusies van de antichrist en naar de visie van Christus te reiken – en dan zul je de oplossingen vinden voor de problemen die jij hier komt oplossen. Zoals Jezus zei: “Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33) Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn, en wanneer je dat hebt, krijg je bovendien de oplossing voor alle problemen. Jezus zei ook: “Bij de mensen is dit onmogelijk; maar met God is alles mogelijk” (Matteüs 19:26). Enkel door de geest van Christus kun je met God zijn.

De volgende: Waarom bestaat het kwaad op de wereld ?