Opnieuw Contact leggen met je spirituele Leraar

door Kim Michaels

Je hebt twee opties om je levenslessen te leren. Je kunt doorgaan met de school van de harde klappen, waardoor je het zelf moet uitzoeken en al het karma zelf in evenwicht brengen. Of je kunt een poging doen om je te verzoenen met je spirituele leraar, zodat je de leiding en de genade van de leraar kunt ontvangen. Deze verzoening met je spirituele leraar is een van de voornaamste bedoelingen van het spirituele pad. Je kunt beginnen door spirituele leringen in de buitenwereld te bestuderen en technieken te beoefenen die je vier lagere lichamen zuiveren. Naarmate je de verkeerde overtuigingen en vervormde energie verwijdert, zul je vanzelf en geleidelijk aan het directe contact met jouw Christuszelf, IK BEN Aanwezigheid en spirituele leraren in jouw innerlijk herstellen.

Er is een groot aantal spirituele leraren dat dient om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, en ieder menselijk wezen heeft zo’n leraar die als zijn of haar persoonlijke meester dient. Deze leraren hebben tot veel van de grotere en kleinere religies op de wereld (in hun originele vorm) geïnspireerd en ook veel wetenschappelijke ontdekkingen uitgebracht Er zijn vele namen aan deze leraren gegeven, zoals de Opgevaren Schare, de Hemelse Schare, de Grote Witte Broederschap (waarbij ‘wit’ refereert aan de kleur van hun licht, niet hun ras) of de geascendeerde meesters. Ze werken volgens bepaalde cycli of tijdsperiodes, waarvan sommige ongeveer tweeduizend jaar duren.

Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden naar de aarde om de grondslag te vormen voor een spirituele cyclus die bekend staat als het Vissentijdperk. Het was de bedoeling dat de mensheid in dit tijdperk zou leren van zijn voorbeeld, zodat ze het pad dat hij demonstreerde, konden volgen en op die manier dezelfde bewustzijnsstaat krijgen als door hem gedemonstreerd werd. Daarom zei Paulus: “Laat die geest in u zijn die ook in Christus Jezus was ” (Filippijnen 2:5) en dat Jezus zei: “Hij die in mij gelooft, de werken die ik deed zal ook hij doen” (Johannes 14:12).

De aarde beweegt zich nu naar de volgende spirituele cyclus, het Aquariustijdperk. Het is de bedoeling dat de mensheid in deze cyclus het bewustzijn uitbreidt dat in het Vissentijdperk is bereikt en een hoger niveau van spirituele vrijheid krijgt. Helaas zijn de innerlijke leringen van Jezus merendeels verkeerd begrepen en daardoor zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat het de bedoeling is dat zij het Christusbewustzijn bereiken. Een groot aantal van de meer spiritueel gevoelige en de zich ervan bewuste mensen voelt echter dat zij een belangrijke missie hebben en een bijdrage aan dit tijdperk willen leveren.

Dit is de reden dat deze mensen momenteel gereïncarneerd zijn met het verlangen om de overgang van het Vissen naar het Aquariusbewustzijn te helpen vergemakkelijken. Als je dit boek tot aan dit punt hebt gelezen, ben je zeer waarschijnlijk één van hen. Je zult je nooit volledig voldaan voelen tot jij weer contact maakt met jouw spirituele missie en jouw persoonlijke goddelijke plan. Om volledig te kunnen begrijpen wat deze missie inhoudt, moet je het verschil tussen de Christusgeest en de geest van de antichrist begrijpen.

De volgende: Christus en de Antichrist – ZIJN of niet zijn