De Zondeval van menselijke Wezens

door Kim Michaels

Toen de Bewuste Jij voor het eerst naar het materiële rijk afdaalde, had hij een beperkt zelfbewustzijn. Je was een verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid, maar je was je niet bewust gewaar van dit feit noch van jouw spirituele individualiteit. Je kende de wetten van God niet en dus zou je die wetten overtreden en energie vervormen zonder je te realiseren wat je deed. Het lijkt misschien oneerlijk om jou verantwoordelijk te stellen voor het overtreden van wetten die jij niet kende, maar dat is eigenlijk ook niet gebeurd.

Wanneer een nieuwe medeschepper voor het eerst afdaalt naar het materiële rijk, wordt hij niet zomaar zonder kompas de jungle ingestuurd. In plaats hiervan daalt hij af naar een beschermde sfeer, waar hij onder supervisie staat van een leraar uit het spirituele rijk net boven het materiële universum. De leraar zal de nieuwe medeschepper begeleiden en liefdevol de consequenties van zijn handelingen uitleggen. De leraar neemt ook de verantwoording op zich voor het karma van de student, wat inhoudt dat wanneer de student zijn les geleerd heeft, de leraar het karma van de student in evenwicht brengt, zodat de student verder kan leren zonder door zijn fouten te worden tegengehouden.

Veel van de wereldreligies bevatten verhalen van zo’n ideale staat. Het meest bekende voorbeeld hiervan in de westerse samenleving is het verhaal van de Hof van Eden. Dit verhaal illustreert in mythologische vorm wat er met ieder menselijk wezen op aarde is gebeurd, wat betekent dat Adam en Eva niet letterlijk de enigen waren in het paradijs. Ieder menselijk wezen begon in zo’n paradijselijke staat en kreeg direct supervisie van een spirituele leraar. Maar zoals het verhaal van de Hof van Eden illustreert, begonnen de mensen toen te twijfelen aan de leraar en moesten ze die hof verlaten. In werkelijkheid werden ze er niet met geweld uitgegooid, maar door de vibratie van hun bewustzijn te verlagen, verloren ze gewoon het bewuste gewaarzijn van de hof en verloren het contact met hun leraar.

Nadat medescheppers het contact met hun leraar verliezen, zegt de spirituele wet dat de leraar niet meer het karma van de studenten mag dragen. De leraar mag niet verantwoordelijk zijn voor het karma van de student wanneer de student niet meer onder zijn supervisie staat. Voor die scheiding leerden medescheppers van de consequenties van hun handelingen onder de liefdevolle leiding van de leraar. Na de zondeval leerden medescheppers van de consequenties van hun handelingen door te ervaren hoe de kosmische spiegel naar hen reflecteert wat ze hadden uitgezonden. Genesis beschrijft het op deze wijze: “Zweten zul je voor je brood” (Genesis 3:19)

Met andere woorden, Plan A was dat medescheppers nooit menselijk lijden zouden hoeven te ervaren, maar altijd de leiding van de leraar zouden hebben als buffer tussen hen en hun karma. Nadat de medescheppers echter het contact met hun leraar kwijt raakten, trad Plan B in werking. En omdat medescheppers niet meer openstonden voor leiding, moesten ze leren door de consequenties van hun handelingen te ervaren. Dit is, bij wijze van spreken, de school van de harde klappen, in tegenstelling tot de school van de Goddelijke Leiding.

Deze medescheppers, die zich van hun leraar hadden afgescheiden, verloren zijn leiding en maakten daardoor meer karma dat zij zelf moesten dragen. De wet van evenwicht zegt dat jij als je karma maakt in het materiële rijk, niet naar het spirituele rijk terug kunt ascenderen tot je karma in evenwicht is gebracht. In het spirituele klaslokaal leefden de medescheppers in een zuiverder lichaam dat niet verouderde of ziek werd. Maar vanwege hun karma begon hun fysieke lichaam te verouderen en ziektes zich te manifesteren die de levensduur verder verkortten. Hierdoor werd het voor veel medescheppers onmogelijk om hun karma in evenwicht te brengen voor hun fysieke lichaam stierf. Als manier om deze medescheppers aanvullende kansen te geven om dit karma in te lossen, werd reïncarnatie Plan C. Daardoor blijf je op aarde reïncarneren tot jij je lessen hebt geleerd en voldoende karma in evenwicht hebt gebracht.

De volgende: Opnieuw contact leggen met je spirituele leraar