Verklarende Woordenlijst C

Causale lichaam
Een energie’lichaam’ dat je IK BEN Aanwezigheid omgeeft. Het slaat alles wat je bereikt hebt op en de lessen die je geleerd hebt tijdens al jouw incarnaties. Wanneer jij je bewustzijn voldoende hebt verhoogd, kun je gebruik maken van je verworvenheden om jouw goddelijke plan uit te voeren.

Catch-22
Beschreven in het populaire gezegde met ‘je kunt van daar niet naar hier komen’. Het is een schijnbaar onmogelijke situatie waar je niet uitkomt. De geascendeerde meesters gebruiken dit om naar de mechanismes te verwijzen die door de illusies van gescheidenheid en dualiteit gemaakt worden. De geest van de antichrist maakt ontelbare catch-22s om je spirituele groei te stoppen of te vertragen. Zij worden altijd op een illusie gebaseerd, wat betekent dat jij ze kunt transcenderen door je perspectief erop te veranderen. Merk op dat een catch-22 vaak als een probleem verschijnt dat je moet oplossen. Maar er is geen oplossing voor het probleem, dus is de beste oplossing van die worsteling weg te lopen.

Chakra
Een concentratiepunt in jouw chakra. Er zijn zeven hoofdchakra’s, die met de zeven spirituele stralen corresponderen. Als je chakra’s zuiver zijn, kan de hoog frequente energie van jouw IK BEN Aanwezigheid erdoor heen stromen en je het maximum aan creatieve kracht geven. Als je chakra’s vervuild zijn, wordt de stroom van hogere energie gereduceerd en in plaats daarvan kunnen de chakra’s een open deur worden om lagere energie jouw aura te laten binnenkomen. Zwaar vervuilde chakra’s kunnen je openstellen voor energie uit het astrale vlak.

Chela, chelaschap
Een Sanskriet woord dat vaak wordt vertaald met ‘slaaf’. Dit verwijst naar de spirituele traditie in India, waar iemand zich in beginsel tot slaaf van een spirituele leraar, of goeroe, maakt die daardoor het ego van de student blootlegt. Gebruikt door de geascendeerde meesters om naar een oprechte student te verwijzen, die bereid is zich aan de disciplines van het spirituele pad te onderwerpen, dat bedacht is om het ego te ontmaskeren.

Chohan
Voor elk van de zeven stralen is er een geascendeerde meester die als de leider of belangrijkste leraar dient. Deze spirituele baan heet ‘chohan’. In de volgende lijst staan de namen van de zeven chohans:

Eerste Straal: Master MORE, ook bekend als El Morya, M, Master M en Bapu.
Tweede Straal: Lord Lanto
Derde Straal: Paul de Venetiaan
Vierde Straal: Serapis Bey
Vijfde Straal: Hilarion
Zesde Straal: Nada
Zevende Straal: Saint Germain, geassisteerd door Kuan Yin
Achtste Straal: De Maha Chohan, die de leider van de chohans is.

Christus
In de breedste zin van het woord verwijst het naar het basale bewustzijn waaruit alles in de wereld van vorm wordt geschapen. De bedoeling is het eenzijn van de Schepper met zijn schepping te handhaven. Dit is vooral van belang voor wezens met vrije wil, die de optie hebben om naar de illusie van gescheidenheid af te dalen, en dan geloven dat zij gescheiden van hun bron zijn. Het Christusbewustzijn stelt het veilig dat hoe ver je ook in de gescheidenheid afdaalt, je altijd de optie het om naar het eenzijn met jouw Schepper terug te keren. Omdat het Christusbewustzijn in alles zit dat geschapen is, kun je nooit naar een plek gaan die voor Christus onbereikbaar is.

Meer specifiek is verwijst de Christus naar een wezen dat de illusie van gescheidenheid heeft overwonnen en het Christusbewustzijn heeft gekregen. Er zijn gradaties in Christusbewustzijn.

Christuszelf
Een bemiddelaar die door de geascendeerde meesters gezonden is om wezens te assisteren die in gescheidenheid en dualiteit zijn komen vast te zitten. De meeste mensen kennen hun Christuszelf als intuïtie of het ‘zachte kleine stemmetje binnenin’. Het Christuszelf vertelt je in feite niet welke keuzes je moet maken. Hij probeert je een referentiekader te geven om betere keuzes te maken. Het Christuszelf zal je niet beslist een ultieme of absolute waarheid geven. Hij zal je inzichten verschaffen die een beetje verder gaan dan jouw huidige bewustzijnsstaat.

Christusonderscheid
De vaardigheid om de waarheid te herkennen tussen de ontelbare illusies die door het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit worden gecreëerd. En de vaardigheid het onderliggende eenzijn achter alle zichtbare fenomenen te zien.

Christusschap
Wanneer een wezen Christusschap heeft bereikt, kun je van hem/haar zeggen dat hij/zij het Christusschap heeft aangenomen.