De hulp van Jezus om angsten te overwinnen

En wat ik jullie vandaag dus aanbied, is hier bij jullie te zijn in een heel tastbare manifestatie. En ik vraag je, wanneer ik stop met spreken je ergste angsten onder ogen te zien, of in ieder geval de angsten die jij onder ogen kúnt zien. Maar je staat er niet alleen voor. Je ziet ze onder ogen – niet met mij naast jou, maar ik overschaduw jou zoveel dat wij één zijn. En daarom zie je niet je angsten zoals jij ze gewoonlijk ziet. Je ziet jouw angsten zoals ik die angsten zou zien.

En laat me je ervan verzekeren dat ik iedere mogelijke angst op aarde heb gezien, en ik ben die ontstegen. En daardoor zou je misschien kunnen zeggen dat ik enige stuwkracht heb waar jij op kunt vertrouwen zodat ik je erdoor heen zal dragen.

Dus ik vraag jullie om deze meditatie te doen. Je hoeft het niet hardop te roepen, maar je moet wel visualiseren.

Doe een innerlijke oproep aan jouw Christuszelf en mijn Aanwezigheid om op jou neer te dalen.

Accepteer dat wij één zijn wanneer je die oproep doet.

En visualiseer dan de angsten die jou ervan weerhouden om verder te gaan op het pad.

Visualiseer dat wij er recht op af gaan, ernaar kijken en dat jij met de ogen van Christus ziet dat ze totaal onecht zijn en in feite geen macht over jou hebben.

En geef ze dan op.

Geef ze op in de vlam van Christus in jouw hart en laat ze los. Laat ze los, laat ze wegvallen. Net zoals bij Paulus op de weg naar Damascus toen de schellen hem van de ogen vielen en hij de Levende Christus zag achter het dode beeld van Christus als verkeerde leraar die hij daarvoor geaccepteerd had.

Sta jezelf toe los te laten wat tussen jou en het overvloedige leven staat.

(Visualiseer dat jij je angsten loslaat)

Ik Jezus, bevrijd jullie van al jullie angsten.

Ik zeg: “Je hebt de toestemming van Christus om die angsten achter te laten en je ware identiteit te accepteren als zoon of dochter van God die de moeite waard is in de ogen van God, net als Christus Jezus, net als Christus El Morya, net als Christus Moeder Maria, net als Christus Saint Germain.”

En dus vraag ik jullie te gaan staan terwijl we de oude vorm helemaal wegblazen, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor het nieuwe.

“IK BEN DE LEVENDE CHRISTUS, DE LEVENDE CHRISTUS BEN IK!” (10x)