Onvolkomenheden aan de Zuil van Vuur van Gods Wil toevertrouwen

De deelnemers staan in een cirkel en visualiseren de Zuil van Vuur in het centrum van de ruimte. Eén persoon roept de Zuil van Vuur op door een aanroep, zoals:

In naam van IK BEN DIE IK BEN Jezus Christus, in naam van God, de Schepper, in naam van aartsengel Michael en El Morya, roep ik de Zuil van Vuur op om zich in het centrum van deze ruimte te manifesteren. Ik aanvaard dat het gebeurd is in overeenstemming met Gods Wil.

De deelnemers zeggen dan om de beurt (je kunt aan één kant beginnen of mensen laten spreken terwijl ze door de Geest bewogen worden):

Ik werp alle …. (en noemt een bepaalde toestand, zoals honger) in de Vlam.

De deelnemers wachten een paar seconden en zeggen dat eensgezind:

Ik ben het ermee eens.

Dan wachten ze nog een paar seconden en zeggen:

Het is klaar!

Je kunt dit zolang doen als je wilt. Denk eraan dat de Zuil van Vuur wordt gemaakt door de Wil van God die alles verteert wat niet aan zichzelf gelijk is. Daardoor hoe jij je geen zorgen te maken over welke soorten situaties in de vlam geworpen worden. De vlam verteert enkel wat niet op één lijn ligt met de Wil van God en laat al het andere intact. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik gooi de wereldeconomie in de Vlam” en het ligt voor de hand dat het alleen verteert wat niet op één lijn ligt met Gods wil. Als je er echter de voorkeur hebt om te zeggen: “Ik werp alle onvolkomenheden in de wereldeconomie in de Vlam”, dan kan dat ook.