Hoe je Schuldgevoel overwint voor het maken van een fout

Lering en visualisatie door Jezus

Laat mij bespreken hoe iemand het schuldgevoel kan overwinnen omdat hij/zij een fout heeft gemaakt. De volgende lering zal van toepassing zijn op ieder mens en elk type fout.

Accepteer dat God van je houdt met een liefde die onvoorwaardelijk is en daarom heeft hij het je al vergeven!

Wat in de weg staat waardoor je die vergeving niet ervaart, is je eigen gebrek aan acceptatie van Gods vergevingsgezindheid. Daarom is het enige wat je kunt doen, accepteren dat God je vergeven heeft en dat ik, Jezus Christus je vergeven heb.

Daarom is het enige wat er nog over is, dat jij het jezelf moet vergeven.

Laat me het ideale scenario schetsen om met een fout om te gaan. Elke keer dat jij een onvolmaakte keuze maakt, zal er altijd een moment van waarheid zijn. Wees alert en erken dat je een fout gemaakt hebt en probeer het best mogelijke inzicht te krijgen over hoe en waarom het een fout was. Leer om door de kromme leugen achter je fout heen te zien. Besluit vervolgens om de fout niet weer te maken. In het ideale geval besluit je om dat bewustzijn achter je te laten, de leugen die ervoor gezorgd heeft dat je die fout gemaakt hebt.

Wanneer je dit doet, wordt iedere fout een stapsteen die je dichter bij het Christusbewustzijn brengt. God wil zien dat dit met je gebeurt. Ik wil zien dat dit met je gebeurt.

Ik besef dat de meeste mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald en dat ze een geleidelijk pad moeten volgen die hen naar het volledige Christusbewustzijn leidt. Daarom heb ik een grote wens om te zien dat mensen de juiste houding aannemen, waardoor iedere fout die ze maken hen dichter bij het Christusbewustzijn brengt. Op die manier kun je enkel winnen en de duistere krachten hebben dan geen macht over jou. De prins van deze wereld zal komen en niets bij jou vinden.

Heel veel mensen hebben die uitspraak van mij verkeerd begrepen. Het betekent niet dat je perfect moet zijn of het hele Christusbewustzijn bereikt moet hebben voor de duivel niets bij jou vindt. Het betekent dat je de houding moet aannemen dat je bereid bent om van je fouten te leren en de kromme leugen, het lagere bewustzijn, in de steek moet laten, wat de bron is van al je fouten.

Je bent bereid om je fouten te erkennen zonder je schuldig te voelen dat je een fout gemaakt hebt. Je leert gewoon van de fout en gaat onmiddellijk hogerop op je spirituele pad. Je laat een deel van je menselijke zelf sterven, zoals Paulus zei. Je legt de oude mens, het menselijke denken, af en neemt de Christusgeest aan. Wanneer je deze houding hebt, zal de duivel niets in je vinden waardoor hij je fout kan gaan gebruiken om jou erin te laten lopen. Je hebt misschien nog een paar kromme leugens over die de oorzaak ervan zullen zijn dat je fouten maakt, maar die fouten worden stapstenen naar vooruitgang.

Je kunt zeker vrij worden en de eerste stap is te erkennen dat je een fout gemaakt hebt. De tweede stap is echt het bewustzijn in de steek te laten dat ervoor gezorgd heeft dat je de fout maakte. Je laat echt de verkeerde overtuiging in de steek, de kromme leugen, die ervoor gezorgd heeft dat je de fout maakt.

Als je eenmaal de leugen doorzien hebt en losgelaten, moet je weten dat juist op dat moment je fout al door God vergeven is. Dit inzicht brengt je bij de volgende stap waarbij je een bewust besluit moet nemen om Gods vergeving te accepteren en gewoon doorgaan zonder jezelf tegen te houden door schuldgevoel.

Nadat je door deze innerlijke transformatie heen bent gegaan, moet je erkennen dat bepaalde fouten consequenties hebben die buiten je eigen psyche omgaan. Als de fouten andere delen van het leven beïnvloed hebben, zul je karma gemaakt hebben in de vorm van verkeerd gebruikte energie. Om waarachtig bevrijd te zijn van de fout, moeten de gevolgen van je handelingen geneutraliseerd worden.

Zoals ik al zei, is het niet nodig om je schuldig te voelen als je dat bewustzijn, de kromme leugen, eenmaal achter je gelaten hebt, dat ervoor gezorgd heeft dat je die fout maakt. Als je dat eenmaal gedaan heb, moet je het mogelijk maken dat jij je bevrijd voelt van schuld. Als jij niet vrij van schuldgevoel bent, toont het aan dat je aangevallen bent door de duistere machten die dit schuldgevoel in je geest en emotionele lichaam projecteren. Als je mijn verhandeling bestudeert over de niveaus van het materiële universum, zie je dat er veel vervormingen zijn in het emotionele lichaam van de mensheid. Daarom is het heel gemakkelijk voor de duistere machten om je fouten te gebruiken om schuldgevoel in jouw emotionele lichaam te projecteren.

Mijn advies aan jou, en aan alle mensen die een fout gemaakt hebben waarvan ze denken dat er geen ontsnappen aan is, is de dingen die ik hier gezegd heb te overpeinzen. Ik adviseer je ten zeerste om de middelen voor spirituele bescherming te gebruiken om je geest en emotionele lichaam te verzegelen tegen alle duistere machten en hun projecties van schuldgevoel, angst en andere negatieve emoties. Ik adviseer je om mijn Oproep voor het Oordeel van dergelijke duistere machten te gebruiken en je moet Aartsengel Michaël aanroepen om de duistere machten vast te leggen en te verteren die je persoonlijk aanvallen. Ik adviseer je ook om de violette vlam te gebruiken om alle karma en verkeerd gebruikte energie te verteren die het gevolg zijn van de fout.

Tot slot adviseer ik je om de techniek te gebruiken voor innerlijke afstemming om een dieper gaand inzicht te krijgen in de kromme leugen die ervoor gezorgd heeft dat je de fout maakt.

Je kunt ook deze techniek gebruiken om je schuldgevoel aan mij te geven.

Visualiseer gewoon dat je de tuin inloopt en tegenover mij gaat zitten.

Visualiseer daarna dat je jouw schuldgevoel, of een ander negatieve emotie, pakt en hem in een stevige prop verandert.

Visualiseer nu dat je de prop pakt en hem in mijn Heilige Hart gooit waar hij onmiddellijk verteert wordt door mijn onvoorwaardelijke en oneindige liefde.

Doe deze oefening eenmaal per dag tot jij het gevoel hebt dat je vrij van schuldgevoel bent.

Ik kan je er ook van verzekeren dat het opzeggen van Moeder Maria’s Rozenkrans van Vergeving en haar Rozenkrans om  het Verleden  te ontstijgen efficiënte manieren zijn om karma in evenwicht te brengen en negatieve energie te transformeren, waaronder schuldgevoel.