Vraag Moeder Maria om je de visie te geven die zij voor jou en jouw spirituele potentieel heeft

Moeder Maria, 1 november 2008

Jullie zijn meer vooruitgegaan dat jullie beseffen
Nu, jullie weten misschien wel, vooral degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten, dat het een diepe, diepgaande vreugde voor een moeder is om haar kinderen te dienen terwijl ze opgroeien, zelfstandig worden en hun individualiteit tot uitdrukking gaan brengen, hun weg in het leven gaan vinden. En die vreugde ervaar ik ook wanneer ik jullie allemaal observeer die er zo eerlijk, zo serieus, naar streven om niet alleen mijn rozenkransen, maar ook de leringen over het ego en mijn boek over het overvloedige leven bestuderen.

En het is zo fijn voor mij om te zien hoe jullie groeien. En ik denk dat het wel in orde is als ik jullie zeg dat jullie allemaal veel meer vooruitgang hebben geboekt dan jullie met je dagelijkse denkgeest herkennen. Om oprecht een spirituele zoeker, een eerlijke student op het pad te zijn, moet je natuurlijk bereid zijn om naar de balk in je eigen oog te kijken, erkennen dat er dingen zijn die jij in je psyche moet veranderen. Het is gemakkelijk om dat zo te overdrijven dat je altijd naar het volgende probleem op zoek gaat, de volgende hobbel die je moet nemen, de volgende fout die je moet herstellen – en dan over het hoofd te zien dat je positieve prachtige eigenschappen hebt. Klopt het dat jullie altijd die neiging hebben om naar de gebrekkige kant van de balans te kijken, maar niet al te vaak naar de positieve kant? Klopt dit, mijn geliefden?

Kun je, als je dit herkent, dan ook niet herkennen wat Master MORE heeft gezegd: “Wij, de geascendeerde meesters, kijken niet op die manier naar jullie. We kijken naar jullie volmaakte concept en we zien dat jullie veel dichter bij een doorbraak zitten, om heel te zijn, om Christusschap te manifesteren en dat velen van jullie al begonnen zijn dat Christusschap te manifesteren en dat Christusschap tot uitdrukking te brengen, alleen durven jullie het nog niet in jezelf te erkennen en te bevestigen. En dus zal ik het ook nog eens zeggen, net als Master MORE heeft gezegd met de mannelijke energie, zal ik het tot uitdrukking brengen met de vrouwelijke energie.

Sta jezelf toe eens gewoon spiritueel in de spiegel kijken en dat bevestigen – bevestig die Liefde in jullie hart, de Liefde die daar doorheen stroomt. Want zoals sommigen van jullie tot uitdrukking hebben gebracht, wisten jullie dat je Liefde voor God bezit in jullie Wezen en dat is de Liefde die jullie hogerop geslingerd heeft om bepaalde omstandigheden te boven te komen, of het nu uiterlijke of psychologische omstandigheden waren. Jullie hebben iets anders meer lief en dat kan en zal je verder brengen dan alles op aarde.

Sta jezelf toe de Liefde van de Moeder te voelen. Want zie je, de echte Moederliefde is niet de liefde die wordt gebaseerd op wat je doet, wat je bereikt, omdat de Vaderliefde misschien vaker gericht is op de uiterlijke successen van zijn kinderen. Maar de Moederliefde is gericht op de kinderen zelf; wie zij innerlijk zijn, hun spirituele eigenschappen, hun individualiteit. De moeder kijkt niet zozeer naar wat de kinderen doen, wat zij bereiken, hoe zij eruit zien ten opzichte van anderen, zoals ze zeggen.

De moeder ziet het unieke in elk kind en kijkt juist naar het kind. En een traan welt op in haar ogen, omdat zij alleen maar de schoonheid van dat kind en zijn unieke eigenschappen ziet. En dat is natuurlijk hoe ik naar elk van jullie kijk. Want ik zie het unieke in jullie. En als je het mij zou vragen, zal ik – opnieuw net als Master MORE heeft aangeboden – proberen om je die visie te geven die ík zie, die liefde te laten voelen. Want die Moederliefde kan alle tekortkomingen in jouw zelfbeeld verteren – kan dat transcenderen en transformeren. En terwijl je dat vroegere zelfbeeld transcendeert, trek je het hele massabewustzijn mee omhoog.