Moeder Maria’s Sleutel voor het Helen van Giftige Emoties

door Kim Michaels

Moeder Maria wil dat ik een techniek doorgeef voor het helen van giftige emoties. Het is bedrieglijk eenvoudig, maar zeer doeltreffend.

Uiteraard zijn al haar rozenkransen bedoeld ons van giftige emoties te helen, maar velen van ons zullen af en toe het gevoel krijgen dat er één bepaalde emotie naar boven komt die speciale aandacht nodig heeft. Veel mensen hebben in feite één bepaalde emotie die hun leven tot nu toe heeft beheerst. De sleutel van Moeder Maria stelt je in staat jouw aandacht op zo’n dominante emotie te richten en op een meer gerichte actie tot genezing over te gaan.

De sleutel is heel eenvoudig. Je vervangt het woord ‘angsten’ in het ‘Wees gegroet Maria’ door de naam van de giftige emotie. In het volgende voorbeeld is het woord ‘angsten’ door ‘boosheid’ vervangen.

Wees gegroet Maria, één in Genade,
De Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze boosheid op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

Let erop, dat het een beetje lastig is om de gewijzigde ‘Wees gegroet Maria’ te gebruiken, omdat je geneigd ben de gebruikelijke te geven. Dus zou je de gewijzigde versie kunnen uitprinten en hardop lezen, totdat je gewend geraakt bent aan het noemen van de nieuwe emotie.

Nu volgen drie manieren om deze techniek te gebruiken:

  • Geef de gewijzigde ‘Wees gegroet Maria’ in je dagelijkse rozenkrans. Je kunt het bij elk van de Wonderbare Vrijheidsrozenkransen gebruiken. Blijf eenvoudig werken aan de overheersende emotie, totdat je voelt dat het tijd wordt om terug te gaan naar de standaard Wees gegroet Maria of dat je de innerlijke aanwijzing krijgt met een andere emotie door te gaan.

 

  • Als je het Wees gegroet Maria uit je hoofd kent, kun je deze techniek op elk moment gebruiken. Bijvoorbeeld: Stel je voor dat je in je auto rijdt en aan een situatie uit je verleden begint te denken. Door alert te zijn, kun je jezelf vaak betrappen op het eindeloze terugdenken aan pijnlijke situaties die net een gebroken plaat zijn. Besluit dat jij je verleden niet jouw denken laat beheersen. Mediteer dan even tot je de overheersende emotie kunt vaststellen. Maak dan een aangepaste Wees gegroet Maria die de dominante emotie bevat en blijf deze Wees gegroet Maria herhalen – hardop of in je hoofd – totdat je voelt dat de situatie wordt opgelost of je rit voorbij is. Je zult verbaasd zijn hoe een vervelend ritje een tijd van heling en vrede kan worden.

 

  • Als jij er niet zeker van bent aan welke emotie jij werken wilt, gebruik dan de techniek voor innerlijke afstemming en vraag Jezus of Moeder Maria jou te tonen welke emotie de belangrijkste is om aan te werken. Ze zullen dat zeker doen!

Wanneer jij de emotie hebt vastgesteld, kun je een meer gerichte sessie geven om eraan te werken. Ga op een rustige plek in een gemakkelijke positie zitten. Als je tijd hebt en de emotie beter wilt begrijpen, gebruik dan de techniek voor innerlijke afstemming. Zeg dan het gebed ‘Ik Kies voor het Leven’ uit de Aartsengel Michaëls Rozenkrans op.

Blijf in je hart en richt je op de emotie. Laat je aandacht naar een specifiek voorval gaan dat de emotie naar boven haalt. Sta niet toe dat je door die emotie wordt overmand of de situatie analyseert of oplost. Visualiseer dat je Moeder Maria’s hand vasthoudt en dat zij je leidt naar waar je naar toe moet gaan. Laat de situatie zich ontvouwen, terwijl jij de gewijzigde Wees gegroet Maria herhaalt die op de emotie van toepassing is. Blijf het Wees gegroet Maria herhalen tot je voelt dat de intensiteit van de emotie afneemt of de situatie uit je bewustzijn verdwijnt. Zeg dan een gebed op ter verzegeling, zoals de verzegeling uit Aartsengel Michaëls Rozenkrans of één van de Rozenkransen van Moeder Maria.

Hier volgt een onvolledige lijst van een aantal toxische emoties. Wees je ervan bewust dat ANGST aan al deze emoties ten grondslag ligt:

Angst – Apathie – Arrogantie – Bezorgdheid – Boosheid – Depressie – Droefheid – Eenzaamheid – Ergernis – Frustratie – Hoogmoed – Irritatie – IJdelheid – Jaloezie – Lusteloosheid – Minderwaardigheid – Moedeloosheid – Oneerlijkheid  – Onrust – Ontmoediging – Onwaardigheid – Onzekerheid – Rancune  – Schaamtegevoel – Schuldgevoel – Teleurstelling – Triestheid – Trots – Verdriet – Vermoeidheid – Verveling – Waardeloosheid  -Wanhoop  – Woede – Wraakgierigheid – Wrok – Zorgen.