Een techniek om je emotionele lichaam te helen door de stroom van spiritueel licht te herstellen

Geascendeerde Meester Lady Nada, 19 april 2009

Lees de volledige boodschap

 

En dus als je jouw emoties hebt geblokkeerd en de gewoonte opgebouwd om ze niet te erkennen, zit je in een catch-22. En je moet dan een persoonlijke correctie aanbrengen. Dat kan therapie zijn, het kunnen ook spirituele oefeningen zijn. Want ik kan je ervan verzekeren dat de rozenkransen van Moeder Maria specifiek ontworpen zijn om de stroom weer op gang te brengen tussen je vier lagere lichamen door je illusies aan te vechten. Maar ik moet ook zeggen dat het nodig is om je bezig te houden met activiteiten die je focus op iets positiefs richten, zodat je een positief gevoel door je heen voelt gaan.

Dit kan een spirituele activiteit zijn, of muziek, zoals eerder gezegd is. Maar mag ik een suggestie doen die nogal radicaal lijkt voor veel mensen? Want terwijl je naar muziek luistert, kun jij je op een hogere vibratie afstemmen; het is zoals Moeder Maria heeft geprobeerd uit te leggen niet genoeg om je af te stemmen op het spirituele rijk. Je moet – om de volgende stap te doen – dat naar beneden halen en te beginnen dat naar het materiële rijk te brengen en het daar te verankeren.

Dit kan op veel verschillende manieren. En jullie hebben al ervaren dat wanneer jullie gesprekken met elkaar voeren die positieve conversaties zijn waardoor jullie elkaar inspireren – nu dan krijg je die stroom. En veel van jullie hebben al weer een bepaalde mate van die stroom op gang gebracht. Maar er zijn veel andere mensen op de wereld die nog niet aan dat proces zijn begonnen en die zo geblokkeerd zijn dat ze iets anders nodig hebben. En natuurlijk is therapie een goede optie. Het is ook waardevol om die emoties te uiten, mijn geliefden.

En dus stel ik voor dat jullie een plekje zoeken waar je alleen kunt zijn en jij je niet druk hoeft te maken of je andere mensen stoort en dan ga je naar buiten – hetzij in de natuur of een enigszins geïsoleerde ruimte, of misschien bij het autorijden – en je brengt onder woorden welke emoties jij hebt. Je stemt je af op jouw emoties en je begint die onder woorden te brengen, ze hardop te zeggen. “Dit voel ik” En dan het gevoel zelf uiten, of het nu boosheid is, haat of wat ook maar. Uit het, zodat je ernaar kunt kijken. Je kunt later natuurlijk altijd teruggaan en het licht met een rozenkrans oproepen of decreten opzeggen om de energie te transformeren en transmuteren.

Emoties uitdrukken en energie een verkeerde kwaliteit geven
Maar besef één ding, mijn geliefden. Velen van jullie denken dat als je negatieve emoties uitdrukt, je energie verkeerd kwalificeert door er uitdrukking aan te geven. Maar wat doe je? Je geeft uitdrukking aan iets wat al in jouw emotionele lichaam aanwezig is, dus die energie heeft al de verkeerde kwaliteit gekregen – die kan alleen niet bewegen.

En door die dan tot uitdrukking te brengen, doorbreek je de impasse, zodat de energie begint te stromen. En dan wanneer er beweging in zit, kan het licht van Boven beginnen te stromen. Want dan is er ruimte in het emotionele lichaam om het naar binnen te laten stromen. En dan verbreek je de catch-22 en geef je er uitdrukking aan.

En zelfs door dit te doen, zul jij je opgelucht voelen. Als je het nog niet kunt uitspreken, schrijf het dan op. Schrijf een dagboek, zoals uitgelegd is, en zoals heel veel mensen door de tijd heen gedaan hebben – schrijf je gedachten en gevoelens op. En door die op te schrijven, in staat te zijn er vanaf de buitenkant naar te kijken in plaats van ze van binnen af te bekijken, daardoor beginnen die zich van je te scheiden.

Tot slot zou ik, opnieuw, nog willen voorstellen om een plek te zoeken waar je het gevoel hebt dat je anderen niet stoort en dat je dan begint het lied te zingen dat je gewaarzijn verhoogt naar het spirituele rijk. Deze boodschapper heeft beschreven dat toen hij de verhuiswagen bestuurde die hem van New York naar Virginia verhuisde, hij zich aangezet voelde om een bepaald liedje te zingen dat altijd zijn gewaarzijn had verhoogd. En toen hij begon te zingen, voelde hij dat de stroom steeds meer accelereerde en hij besefte dat het van grote waarde was dat hij hierin meeging en deze stroom door het liedje te laten stromen.

En jullie kunnen dit allemaal doen, want in plaats van naar muziek te luisteren, word je dan de uitvoerder van de muziek. En ik weet heel goed dat velen van jullie het niet in je Goddelijke Plan hebben staan om op te treden als zangers die goed genoeg zijn om voor een groot publiek te staan om te zingen of te spelen. Maar degenen die wel zingen of spelen, weten dat er een grote bevrijding in zit, er is een stroom.

Dus ik zeg je dat je de stroom weer op gang moet brengen, want het zal je wel opvallen dat er een bepaald deel in je wezen is dat zegt: “O nee, ik ga dat niet doen. Ik ga niet zo hard mogelijk zingen. Dat is een stomme suggestie. Hoe kan een geascendeerde meester zoiets zelfs zeggen.” Maar mijn geliefden, die bepaalde ervaring is een voorbeeld van hoe je de stroom van licht onderdrukt hebt – door er voorwaarden voor te scheppen.

“O, het licht zou dit niet door mij kunnen uitdrukken,” begrijp je het? Dit is maar één voorbeeld van hoe vele van deze subtiele overtuigingen – deze subtiele gevoelens van verlegen zijn of je minderwaardig voelen of wat gepast is of niet gepast – hoe deze voorwaarden de stroom van het leven door je wezen blokkeren. En dus, hoe komt het dat, zoals Moeder Maria gezegd heeft, dat heel veel mensen vele jaren spirituele leringen bestuderen, maar niet doen wat ze zeggen, dat niet in praktijk kunnen brengen, niet echt kunnen veranderen? Nu, dat komt omdat ze vasthouden aan bepaalde voorwaarden die de stroom blokkeren.