Verklarende Woordenlijst A-B

Het Achtvoudige Pad van de Boeddha
Traditioneel het pad dat door Gautama Boeddha werd voorgeschreven om het lijden te overwinnen. Een diepgaander mystiek inzicht is echter dat dit het pad beschrijft om meester te worden over de eerste zeven stralen

Akasha, Akashakronieken
Een energie met een hogere vibratie dan al het andere in het materiële rijk. Het dient als een opnameapparaat dat alles vastlegt wat ooit in de materiële wereld is gebeurd. Mensen met ontwikkelde vermogens kunnen de Akashakronieken lezen. In de toekomst zal het mogelijk worden om ze via technische apparaten te lezen.

Alchemie
In het populair is het het proces om basismetalen in goud te veranderen. De diepere, mystieke betekenis is het transformeren van de basis van het menselijke bewustzijn in het goud van een meer gespiritualiseerd bewustzijn, zoals het Christusbewustzijn.

Alpha en Omega
Twee spirituele wezens die in de centrale zon verblijven, het hoogste niveau in de wereld van vorm.

Antichrist
Het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit. Het bewustzijn vormt een filter dat de waarneming vervormt op zodanige manier dat het plausibel lijkt dat wij gescheiden wezens zijn, gescheiden van God, van elkaar en het materiële universum. Hoe steviger wezens in dit bewustzijn vastzitten, hoe echter de illusie hen toe lijkt. Dus zullen ze handelen alsof ze echt gescheiden wezens zijn, wat inhoudt dat ze geloven dat wat zij anderen aandoen, geen invloed op hen heeft. Dit is de oorsprong van de onmenselijkheid van de mens en de oorsprong van het kwaad. Menselijke wezens kunnen in dit bewustzijn gevangenzitten, maar niet-materiële wezens, die de duistere krachten vormen, ook.

Aartsengel, Archeia
Engelen worden in troepen verdeeld, en elke troep wordt door een Aartsengel geleid. Elke Aartsengel heeft een vrouwelijke component, Archeia genaamd. Er bestaan paren voor elk van de zeven stralen, maar er zijn ook ander groepen engelen. De volgende lijst bevat de namen van de Aartsengel en Archeia voor elke straal: •

Eerste Straal: Michaël en Faith (Geloof)
Tweede Straal: Jophiël en Christina
Derde Straal: Chamuël en Charity (Liefdadigheid)
Vierde Straal: Gabriël en Hope (Hoop)
Vijfde Straal: Raphaël en Moeder Maria
Zesde Straal: Uriël en Aurora
Zevende Straal: Zadkiël en Amethyst (Amethist)

Ascensie
Een proces waarbij een wezen evolueert naar het zelfbewustzijn dat door het volledige Christusbewustzijn wordt vertegenwoordigd. In deze bewustzijnsstaat kan men alle leugens doorzien die de illusie van gescheidenheid en dualiteit maken. Dus ziet men de onderliggende waarheid dat niets van de Schepper losstaat en dat alle van zichzelf bewuste wezens verlengstukken zijn van de Schepper. Daarom probeert men al het leven te verheffen, in plaats van zichzelf als gescheiden wezen. Nadat een wezen ascendeert, verblijft hij voorgoed in het spirituele rijk en hoeft niet weer te incarneren.

Het Astrale Vlak
Alles wordt van energie gemaakt en energie is een continuüm van vibraties. Er zijn bepaalde verdelingen in dit continuüm van energie, bijvoorbeeld het materiële universum wordt gemaakt van vibraties binnen een bepaald spectrum. Het materiële universum bestaat echter uit vier delen: het etherische (identiteits-), het mentale, het emotionele en het fysieke niveau.

Het emotionele niveau heeft nog meer indelingen, en de laagste daarvan wordt gemaakt door mensen met negatieve emoties, zoals angst, boosheid en haat. Het astrale vlak is een afdeling binnen het emotionele rijk en het lijkt op de visies die mensen door de tijd heen van de hel hebben gehad.

Atlantis
Een vroegere beschaving die op zich een continent in het midden van de Atlantische Oceaan bevond. Dit continent verdween ongeveer 10.000 jaar geleden te wijten aan handelingen van de bewoners. Deze Atlantische beschaving was technisch gesproken superieur aan onze tijd, maar door het gebrek aan spiritueel bewustzijn hebben de bewoners ervoor gezorgd dat de beschaving zichzelf vernietigde, omdat zij energie in een lagere kwaliteit omzetten, wat tot oorlogen en catastrofale rampen leidde.

Aquariustijdperk
Er is een precessie van astrologische cycli, die bij benadering 2150 jaar duren. Het vorige tijdperk was het Vissentijdperk, waar Jezus de spirituele meester voor was. Voor het Aquariustijdperk is geascendeerde meester Saint Germain de meester. Volgens Saint Germain, werd het Aquariustijdperk officieel op 22 maart 2010 geïnaugureerd.

Aura
Een energieveld dat het menselijke lichaam omhult. Er zijn niveaus in de aura, die komen overeen met de niveaus van het materiële rijk. Je hebt een identiteitslichaam, een mentaal lichaam en een emotioneel lichaam, naast het fysieke lichaam.