De meesters zullen je helpen om onderscheid te maken

Dit dictaat werd op 2 januari 2009 gegeven
De meesters van de vierde straal zullen je helpen om onderscheid te maken tussen de onzuiverheden en de zuivere aspecten van je eigen wezen.

Ons aanbod om je te helpen
En dus zijn jullie, die de spirituele mensen zijn, begonnen dit te beseffen, maar velen van jullie zijn het tot dusver enkel op een bepaald intellectueel niveau gaan begrijpen en met een paar intuïtieve inzichten. Dus wat we vanuit de vierde straal aanbieden is dat we onze Aanwezigheid bij jullie zullen manifesteren – zover je bereid bent – en we zullen die spiegel van zuiverheid vormen die je zowel de zuiverheid als de onzuiverheid in je wezen laat zien.

Nu zijn er enkelen die misschien enige bezorgdheid hierover voelen – bezorgd zijn dat je misschien zoveel onzuiverheden ziet dat je overweldigd, of beschaamd ,of bang, wordt dat je niet acceptabel in de ogen van God zult zijn. Maar dan moet je de leringen die eerder gegeven zijn op de eerste drie stralen bestuderen en dan zul je erkennen dat God je niet veroordeelt. God wil enkel dat je vrij wordt van de onzuiverheden. Maar God heeft volledig respect voor de Wet van Vrije Wil.

Die onzuiverheden zijn je wezen binnengekomen ten gevolge van keuzes die je hebt gemaakt. Die keuzes waren vaak geen vrije keuzes, omdat je gemanipuleerd werd door de verkeerde leraren of de stand van zaken op planeet aarde, waar zoveel conflicten zijn. Niettemin heb je die keus gemaakt. En de onzuiverheden verlaten enkel je wezen wanneer je de keuze maakt om ze los te laten, mijn geliefden.

Je kunt de Violette Vlam de rest van je leven 24 per dag opzeggen – je kunt rozenkransen opzeggen, gebeden, je kunt vasten, je kunt alles doen wat jij maar kunt bedenken mijn geliefden – maar een onzuiverheid kan pas weggehaald worden als je hem loslaat. En je kunt hem niet loslaten tot je de oorspronkelijke beslissing ziet die voor toegang heeft gezorgd – en dan die beslissing ongedaan maken door hem door een zuivere keuze te vervangen, een keuze die gebaseerd wordt op de herkenning van zuiverheid.

De catch-22 begrijpen
Zie je, mijn geliefden, het doel van de verkeerde leraren is altijd om je in een catch-22 te plaatsen waar je niet uit kunt, je kunt niet vooruitgaan. Schaamte, schuld, angst, zijn de heel krachtige middelen die ze gebruiken om een dergelijke catch-22 te creëren, waardoor ze je bedriegen om bepaalde onzuivere overtuigingen aan te nemen en onzuivere gevoelens op te wekken. En dan geven ze je de onzuivere overtuiging dat wat je gedaan hebt, verkeerd is en dat God je daarom zal vervloeken – tenzij je het probeert te verbergen. En dat verhindert dan dat je door het proces heen gaat dat ik zojuist uitgelegd heb van het voelen van de Aanwezigheid van Zuiverheid, vrijelijk de onzuiverheden zien en ze vrijelijk loslaten.

Er zijn andere slimme, subtiele manieren waarop de verkeerde leraren ervoor gezorgd hebben dat je het gevoel hebt dat je deze onzuiverheden, waaronder natuurlijk, het hele concept van het automatische uiterlijke pad, niet los kunt laten, waardoor je niet naar de balk in je eigen oog hoeft te kijken. Je hoeft enkel maar te verklaren dat Jezus Christus je Heer en Verlosser is of vijf minuten per dag op je knieën te liggen en in de richting van Mekka te kijken en dan – ‘poef’ – ben je op een dag gered. En daarom krijgen mensen het gevoel dat ze niet met een objectieve blik naar zichzelf kunnen – of niet zouden moeten, of niet willen, of niet hoeven te – kijken om het verschil tussen zuiverheid en onzuiverheid te ervaren.

En dus, in de wetenschap dat jullie er klaar voor zijn om die volgende stap te doen om met een objectieve blik naar jezelf te kijken, zal ik onze assistentie aanbieden. Ik zal aanbieden om mijn Aanwezigheid bij jullie te manifesteren, net als mijn gemalin, Zuiverheid, net als Serapis Bey en alle andere vertegenwoordigers van de vierde straal – waaronder Moeder Maria die als de Moeder van God echt op alle stralen zit. Want zij staat boven de stralen, boven het niveau van een chohan, boven het niveau van een aartsengel, maar versmolten is met de universele zuiverheid van die Moeder van God.

Dus kies de meester van wie je wilt dat hij zijn of haar Aanwezigheid bij jou manifesteert opdat je een gevoel van vergelijkingsmateriaal krijgt van welke onzuiverheid je ervan weerhoudt om door te breken en dat keerpunt te krijgen dat Master MORE in zijn boek uitgelegd heeft, voor je kan zijn. We zullen je aanbieden om je dit te geven terwijl je ’s nachts slaapt, als je wilt vragen om naar de retraite van Serapis Bey bij Luxor te gaan. Waar je de meester van je keuze zult ontmoeten, die je de onzuiverheid zal tonen die je doorbraak blokkeert, maar die je ook een zuiver aspect van je wezen zal tonen die de antithese is van die onzuiverheid, voor die blokkade – je daardoor in staat stelt, je machtigt, om die blokkade te overwinnen en erboven uit te stijgen. Want je weet dat je méér bent dan die onzuiverheid en dat wat er ook in je verleden is voorgevallen, niet aan je onsterfelijke wezen kan blijven kleven, niets kan aan je bewuste zelf plakken, want je hebt het recht om ‘te zijn die je wilt zijn’ en op elk moment te kiezen om méér te zijn dan die onzuiverheden en uit de identificatie ermee te stappen. Laat ze los, zeg ik, want ik denk dat je er genoeg van hebt en je beseft dat het tijd wordt om verder te gaan. Dit is dan ons geschenk, mijn geliefden.

Pas ervoor op om het pad intellectueel te benaderen
Enkelen van jullie, door jullie verlangen om het pad te begrijpen, zijn een beetje al te intellectueel geworden. Jullie hebben eigenlijk te veel begrepen voor je eigen welzijn. Want jullie denken soms dat inzicht genoeg is. Maar inzicht alleen kan je niet naar het koninkrijk der hemelen brengen. Je hebt alle zeven stralen nodig en zelfs nog meer, daarna de achtste straal van Integratie en nog verder.

Want zie je, mijn geliefden, je kunt het koninkrijk der hemelen niet ingaan door sterk op één straal te zijn en uit je evenwicht op de andere. Enkel door evenwicht – evenwicht dat, natuurlijk, zuiverheid vereist – (dat je de hemel ingaat). Je kunt niet verder en echte heling ontvangen zonder eerst je zuiverheid te zijn tegengekomen, de Aanwezigheid van Zuiverheid.

Want wat zorgt voor ziekte? Zijn dat niet onzuiverheden in het lichaam? Dus hoe kun je geheeld worden als je niet bereid bent om de onzuiverheden in het lichaam te zien die enkel de cellen kunnen beïnvloeden als de cellen op de onzuiverheden in je bewustzijn reageren? En daardoor besef je dat zelfs al denk je dat je misschien het lichaam probeert schoon te maken en te zuiveren, je in de geest moet beginnen doordat jij bereid bent om de onderbewuste database te zuiveren van deze overtuigingen en gevoelens waarvan je hebt gedacht dat je daar aan vast moest houden om niet je identiteit te verliezen.

(Ademt uit)

Ik adem de zuivere liefde van de vierde straal uit. Want mijn geliefden, begrijp dat elk van de zeven stralen een uitdrukkingsvorm is van liefde met een kleuring door de eigenschappen van de straal. En zeker, je kunt begrijpen dat de vierde straal van zuiverheid een zuivere uitdrukkingsvorm van liefde moet hebben, niet de beoordelende uitdrukkingsvorm die je misschien denkt. Wij oordelen niet, want we zien dat elke onzuiverheid in je wezen tijdelijk is, onecht is. We kijken verder naar het zuivere Wezen dat je bent, dat een verlengstuk is van het Wezen van de Schepper, dat een verlengstuk is van de zuiverheid van je IK BEN Aanwezigheid – en daardoor het oneindige potentieel heeft om boven elke willekeurige onzuiverheid uit te stijgen die je tijdens je verblijf in deze heel dichte sfeer op deze planeet hebt opgenomen.

Ken je zuivere identiteit
Veel van jullie hebben vrijwillig aangeboden om hier te komen om anderen te verheffen en hebben simpelweg hier en daar een paar onzuiverheden opgenomen die eigenlijk geen invloed hadden op het eeuwige deel van je Wezen en daardoor geen invloed op je zelfgevoel zouden moeten hebben. Maar (naarmate je) begint zuiverheid tegen te komen, (zie je) juist hoe onzuiver en onecht en onbelangrijk je ego is in vergelijking met je bewuste zelf, die altijd zuiver is in de kern van je Wezen. Je bewuste zelf is het zuivere Wezen  dat zegt: “IK BEN.” Enkel op een lager niveau begin je te zeggen: “Ik ben dit, of ik ben dat.”

Zie je mijn geliefden, dat op het niveau van de IK BEN, geen onzuiverheid je identiteitsgevoel kan kleuren? Pas wanneer je gaat zeggen: “Ik ben dit, of ik ben dat” kunnen de onzuiverheden van deze wereld je vat van het zelf ingaan en je identiteitsgevoel kleuren. En dat is dan het moment dat het neerwaartse afglijden begint. Maar het heeft niet de IK BEN van je Wezen beïnvloed. En daardoor zul je bewust zijn van wat je zegt over jezelf – “Ik ben dit, of ik ben dat. Ik heb deze wond, ik heb die wond” – dan zul je in staat zijn om je weer in verbinding te stellen met het zuivere deel van je Wezen, de IK BEN.

En dan zul je bereid zijn en in staat om de onzuiverheden los te laten – die precies de spoken zijn die Christus los moest laten aan het kruis, zoals deze boodschapper geïnspireerd werd om iemand vanmorgen uit te leggen. Want jullie gaan daadwerkelijk door deze initiaties en jullie worden allemaal gebruikt om elkaar te onderwijzen en naar buiten te brengen wat er op deze conferentie naar buiten gebracht moet worden. Niets is een kwestie van toeval mijn geliefden, want jullie hebben vrijwillig aangeboden om bepaalde rollen te spelen die we hier aan het opvoeren zijn, een spirituele die niet echt voor je eigen nut en vreugde is. (Het is) om een patroon te maken van hoe een spirituele beweging echt mensen kan assisteren om op te stijgen door de niveaus van initiatie, waaronder zichzelf zuiveren van de onvolmaaktheden die ze in een lager identiteitsgevoel vasthouden.