Pallas Athena biedt studenten haar voogdij aan

Dit instrument komt uit een boodschap van Pallas Athena op 4 mei 2010

Zodoende zeg ik tegen jullie als spirituele studenten: Wend je tot mijn hart, wend je tot mijn Wezen. Als je durft, als je het aandurft om je eigen tegenstrijdigheden, de misvattingen in je overtuigingen bloot te laten leggen door het licht van waarheid dat ik bent. Wend je tot mij. Ik ben zachtaardig, toch ben ik een levend, ademend vuur van waarheid. En hoe meer je vasthoudt aan die onwaarheid, hoe meer het zal lijken alsof mijn vuur brandt. Maar als je de onwaarheid los kunt laten, dan zal mijn vuur niet verbranden.

In plaats daarvan zal ik je optillen naar de hemelen, waar jij je plotseling boven het menselijke labyrint, het menselijke net, het menselijke miasma, de energiesluier van Maya zult bevinden. Je vindt jezelf erboven, zodat je het gezichtspunt kunt zien door de ogen van Pallas Athena. Je ziet vanuit mijn perspectief en plotseling kun je niet meer begrijpen dat je ooit zo gevangen hebt gezeten in deze filosofische systemen, denkend dat één daarvan de ultieme waarheid moest zijn, de ultieme weg naar de hemel.

Want is dit niet de leugen: dat je een uiterlijk systeem kunt volgen dat je ingaan in de hemel zal garanderen zonder door de ogen van de waarheid naar je eigen wezen te kijken en de tegenstrijdigheden in je ego, en de leugen dat je bewuste zelf heeft geaccepteerd dat het gediend heeft als rechtvaardiging om van je leraar weg te lopen – die ook de waarheid vertegenwoordigde, hetzij Maitreya of een andere leraar in de mysterieschool in een ander rijk.

Want zie je, niet alleen het ego houdt je af van eenzijn met de waarheid. Het is het besluit om niet terug te gaan naar de leraar, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt. Er is altijd een besluit dat niet door het ego genomen werd, omdat het ego door dat besluit gemaakt werd. Het ego is de nazaat van de beslissing, en de beslissing werd genomen door het bewuste zelf, de Bewuste Jij. Welk een dwaasheid om te ontkennen dat jij dat besluit nam, want als je het niet in je erkent, hoe kun je deze beslissing dan ongedaan maken? Je kunt een beslissing niet ongedaan maken door ontkenning; enkel door erkenning, door verantwoording te nemen.

En zo maan ik je aan: probeer me uit, probeer me uit als gids voor wat waar en onwaar is. En ik zal je helpen om het woord van waarheid in je eigen wezen juist te delen. En wanneer je het woord van waarheid in je eigen wezen gedeeld hebt, dan zou je kunnen dienen om het woord van waarheid in de wereld te delen en voor andere mensen. Maar tot dan, waarschuw ik je ten sterkste je niet te concentreren op andere mensen vertellen wat ze zouden moeten doen of wat ze moeten geloven, of wat er verkeerd in de wereld is. Want dit is nog een strategie van het ego om te camoufleren, je aandacht weg te halen, je aandacht af te leiden om naar de onwaarheid in jezelf te kijken door je op de onwaarheid in anderen of de wereld te focussen.

Zier je niet dat er veel van de filosofieën op de wereld die opzettelijke gecreëerd werden door de verkeerde leraren om de meest spirituele mensen erin te luizen door ze te laten denken dat zij zich moeten concentreren op het blootleggen of bevrijden van mensen van de vele onwaarheden, en zo dat je aandacht getrokken wordt naar het concentreren op de vele onwaarheden in de wereld – en daarbij gemakshalve vergeten om naar de onwaarheid in jezelf te kijken. Dit kan niet naar spirituele vooruitgang leiden.

Het kan leiden naar de illusie van spirituele vooruitgang die in spirituele hoogmoed wortelt, omdat je denkt dat jij in staat bent om al deze misvattingen in de wereld aan het licht te brengen, jij bent intellectueler, je bent spiritueler, dan de mensen die in deze misvattingen geloven. Maar het is niet zo, het is niet zo. Je zit in feite nog meer gevangen door je eigen ego dan veel van de mensen die geloven in de verkeerde leringen, maar niet denken dat ze veel beter zijn dan anderen, zoals jij denkt dat je beter bent dan anderen, omdat je al deze misvattingen kunt zien.

Stop met naar de onwaarheid buiten je te zoeken. Concentreer je op de onwaarheid in je eigen wezen. Wend je tot mij om je die onwaarheid te tonen. En dan wanneer je door een periode heen bent gegaan die onwaarheid te zien, dan wanneer jij gezuiverd bent van die onwaarheid, kun je naakt voor God staan, de God van de Waarheid, de Godin van de Waarheid, en je niet schamen voor je naaktheid. Want je beseft dat je naaktheid een teken van je zuiverheid is, een teken dat je bereid bent geweest om je wezen te zuiveren van de kunstmatige elementen die een dekkende laag zijn geworden die de waarheid verbergt, spirituele individualiteit die je door God gegeven werd voor je naar het materiële rijk afdaalde.

Die zuiverheid, die zuiver, spirituele zuiverheid, wordt nog steeds verankerd in je IK BEN Aanwezigheid, onveranderd door iets wat er met je gebeurd is, iets wat je ervaren hebt, in het materiële universum. Toch zal je uiterlijke geest nooit weer contact zoeken met die spirituele individualiteit, want je uiterlijke geest kan niet door het filter van de dualiteit heen zien, het filter van Maya. En daardoor zal het nooit in staat zijn om die ware individualiteit te zien die boven de dualiteit staat, die boven het identiteitsgevoel staat dat zowel door je bewuste zelf als je ego gecreëerd werd nadat je bewuste zelf besloot naar de dualiteit te gaan.

Daarom is het waarachtig alleen het bewuste zelf, de Bewuste Jij, die de kloof kan overbruggen die zich kan dis-identificeren van de wereldlijke identiteit, zodat het zich voorbij het rijk van Maya kan projecteren, het rijk van de dualiteit, het materiële rijk en beseffen de het puur bewustzijn is. En als puur bewustzijn kan het op elk moment kiezen te zijn wat het wil zijn. Ongeacht hoe uitgebreid een structuur van een wereldlijke identiteit is die het meer dan duizenden levens heeft gecreëerd, kan het niettemin kiezen op elk moment te stoppen om zich ermee te identificeren, zich los te maken van dit identiteitsgevoel en terug te gaan naar dat punt van zuiverheid, waarop het zich opnieuw kan erkennen en ervaren als extensie van het ware Wezen van God, als puur bewustzijn, die niet gevangen zit in enig lager identiteitsgevoel.

En op het moment dat je bewuste zelf zich wel ervaart als puur bewustzijn, kan het omhoog reiken en contact leggen met de individualiteit die verankerd wordt in je IK BEN Aanwezigheid. Het kan vervolgens contact maken met de positieve impulsen die je in je causale lichaam hebt opgebouwd in vele levens. En dan wordt de Bewuste Jij echt de open deur tussen dat wat Boven is en wat beneden is. Dan word je de Levende Christus, die vervolgens de open deur kan zijn voor de Geest van Waarheid om naar deze wereld te stromen en echt de onwaarheid aan te vechten vanuit het hogere perspectief van de Christusgeest in plaats van de onwaarheden op de wereld aan het licht proberen te brengen vanuit het niveau van de dualistische geest, waarbij je uitdaging alleen maar komt uit het dualiteitbewustzijn. En daarom zal het ene dualistische argument tegen het andere vechten, wat nooit kan leiden tot een afdoende doorbraak, wat nooit kan leiden naar een echt bevrijden van mensen uit de illusie van de dualiteit.

Dus hoe wil je de rest van dit leven doorbrengen? Wil het doorbrengen door te kibbelen met andere mensen die gevangen zitten in het dualiteitbewustzijn? Of wil je er wat tijd aan besteden en inspanningen leveren om je opnieuw met de realiteit van je wezen te verbinden, zodat je waarachtig de open deur kunt zijn voor de Geest van Waarheid. En zo dat ik, Pallas Athena, mijn Speer van Waarheid eerst in jouw eigen wezen mag werpen waarbij jij bereid bent alles aan het licht te laten brengen in jouw wezen wat niet de waarheid is. En daarna wanneer jij gezuiverd bent, kan de speer door die open deur geworpen worden de wereld in, waar je op dezelfde manier een ware uitdaging van de onwaarheid naar voren kunt brengen.

Dit is de vraag die ik aan jou voorleg. Als je bereid bent mijn uitdaging aan te nemen, wees dan bereid om recht in mijn Speer van Waarheid te lopen, het je wezen in laten gaan, waar het eerst pijnlijk zou kunnen voelen, maar dan zul je beginnen te voelen, omdat de Speer van Waarheid de sluiers van de onwerkelijkheid doordringt in je wezen, dat jij weer contact maakt met iets echts. Je begint je bevrijd te voelen, je begint je weer te verbinden met de ware vreugde van je wezen, die vredige, gelukzalige, borrelende vreugde die Gods eigen vreugde is om zich in vorm uit te drukken. En dan kan je leven in de materiële wereld ook een uitdrukking van vreugde worden in plaats van dat jij je belast voelt of gevangen in een minder identiteitsgevoel die alle vreugde uit je wezen wegzuigt.

Want het is zeker de eeuwige illusie dat je Geest zich moet aanpassen aan – of zich beperken tot, of zichzelf identificeren met – iets in de wereld van de vorm. Het is de eeuwige illusie dat iets op de wereld macht over je Geest kan hebben. Dit is de illusie die alle spirituele zoekers moeten overwinnen, als ze Christusschap wensen te manifesteren in plaats van de spirituele hoogmoed door te denken dat je zo geavanceerd bent, omdat ze weten dat deze ene ware lering kennen en de misvattingen kunnen zien in andere leringen.

Dus als je bereid bent om echt te stijgen, wend je tot mij, Pallas Athena. Wees bereid om de 33 treden te lopen die ik je aanbied in de ware mysterieschool van de Godin van Waarheid. Volg die 33 stappen, omdat ik je zal leiden op innerlijke niveaus – en misschien op een bepaald punt zelfs op uiterlijke niveaus – en dan zul je op één punt aankomen dat je de volledige niet-gehechtheid hebt aan het veranderen van andere mensen of ze redden of ermee te strijden. En in plaats daarvan ben je volledig bereid om de open deur te zijn voor de Geest van Waarheid om haar werk door jou te doen, zonder dat jij het hoeft te analyseren of van te voren weten met je uiterlijke geest, zonder dat je moet voelen dat de Geest van Waarheid overeen moet komen met enige structuur in jouw geest.

Mijn geliefde, wat is er voor nodig om de open deur te zijn, zoals Jezus zei dat hij de open deur was? Welnu, is het niet zo dat een deur alleen maar open is wanneer hij volledig vrij is en gezuiverd van alle obstructies, alles structuren? En begin dus met je tot mij te wenden en bereid te zijn om de structuren te onderzoeken en er vragen over te stellen die je in je geest hebt opgebouwd, de structuren die je Geest tijdelijk in een gevangenis heeft begraven waaruit de Bewuste Zelf gelooft dat het niet kan ontsnappen – tot het volledig en eindelijk de verantwoording voor zichzelf neemt en erkent dat het zijn eigen keuzes waren die ervoor gezorgd hebben dat hij zich in de materie begraven voelde – en dat die keuzes in een oogwenk ongedaan gemaakt kunnen worden.

Ik, Pallas Athena, wacht op degenen die bereid zijn zich tot mij te wenden. Ik ben de Godin van de Waarheid. Solliciteer om te zijn, als je wilt. En je zult spoedig zien wat de ware vibratie van de Godin van Waarheid is.