Moeder Maria’s geschenk om onevenwichtige verlangens los te laten

Dit hulpmiddel werd gegeven in de boodschap van Moeder Maria op 27 juni 2008. Lees de hele boodschap hier.

Moeder Maria’s geschenk om onevenwichtige verlangens los te laten – wat je wel of niet moet doen – die ons beletten om waar onderscheidingsvermogen te krijgen

Mijn geschenk
Als dank voor jullie aandacht, voor jullie fysieke en spirituele aanwezigheid, zal ik je een geschenk geven – dat je misschien zou kunnen afstemmen op mijn hart, dat je mij zou kunnen vragen, in hoeverre jij dat wilt en daartoe in staat bent, om mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou uit te geven. Zodat jij die onvoorwaardelijke liefde kunt voelen en je daardoor te laten bevrijden van elk bewustzijn om anderen te dwingen, of, jezelf te dwingen aan een bepaald beeld te voldoen dat gebaseerd wordt op ‘zou moeten’ of ‘zou niet moeten’ dat door de meesters van de dualiteit, de meesters in bedrog, gecreëerd is. Dus vraag ik jullie een stukje meditatieve muziek af te spelen, terwijl jullie je op mijn hart en mijn onvoorwaardelijke liefde afstemmen.

Ik heb deze boodschapper geïnstrueerd om zijn handen op te steken, zodat je misschien het beeld zou kunnen krijgen dat ik mijn onvoorwaardelijke liefde door zijn handen laat stralen, voor het geval jij een fysieke concentratiepunt nodig hebt. Toch vertrouw ik erop dat jij weet dat onvoorwaardelijke liefde overal is en daardoor niet echt vanuit een bepaald voertuig gestraald hoeft te worden, maar rechtstreeks binnenin jou gestraald kan worden, rechtstreeks in jouw eigen wezen, rechtstreeks in de cellen en atomen van jouw wezen. Want echt, onvoorwaardelijke liefde kent geen voorwaarden, dus hoe kunnen er voorwaarden zijn die onvoorwaardelijke liefde van een plek uitsluiten?

(Meditatiemuziek.)

Nu jullie het Alpha-deel van dit geschenk hebben ontvangen, vraag ik jullie nu je te realiseren dat onvoorwaardelijke liefde wenst te stromen en al het leven wil verheffen. Dus vraag ik jullie om nu te visualiseren dat jullie de open deur zijn, jullie zijn de transformatoren, bij wijze van spreken, dat jullie die onvoorwaardelijke liefde van Boven ontvangen hebben en het naar de aarde uitstralen, naar de mensen of omstandigheden of zaken die je na aan het hart liggen, het proberen te verheffen in overeenstemming met de leringen over de vrije wil die ik heb gegeven. Zodoende vraag ik je nu nog een stukje muziek te draaien en daarbij te visualiseren dat de onvoorwaardelijke liefde niet enkel bij jullie naar binnen stroomt, maar door jullie heen. En dan trilt je hele wezen, iedere cel en atoom in jullie wezen, mee op die onvoorwaardelijke liefde en straalt het naar de omstandigheid uit die je visualiseert alsof die verheven wordt door die onvoorwaardelijke liefde.

(Meditatiemuziek)

En mijn dankbaarheid, mijn geliefden. En ik verzegel jullie in de Vlam van de Goddelijke Moeder, de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde.