1.52 Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist

Noot: Deze oproep werd geschreven op basis van Aartsengel Michaëls dictaat. Je kunt hem dagelijks opzeggen, apart of als onderdeel van de rozenkrans. Zorg er echter voor dat je eerst spirituele bescherming aanroept voordat je deze oproep doet.

In naam van Jezus Christus, roep ik tot Aartsengel Michaël om de krachten van de antichrist te binden die de leugen verspreiden dat het koninkrijk van God buiten mij is. Aartsengel Michaël, stuur miljarden engelen naar de vier windstreken van de aarde om deze machten te binden waar je ze ook maar in kerk en staat vindt. En ik zeg, met het gezag van de Christusvlam in mij: “Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Zij zullen de ware leringen van Jezus Christus niet vernietigen! Zij zullen niet voorkomen dat de zielen van licht op deze planeet de ware leringen van Jezus Christus en de waarheid over het koninkrijk binnen in jou kennen!”

Aartsengel Michaël, bind degenen die zichzelf opgeworpen hebben als het gezag tussen hemel en aarde, tussen de mensheid en hun God. Ik bevestig dat dit vandaag de dag niet meer toegelaten wordt. Ik gebruik nu mijn vrije wil om de waarheid, de werkelijkheid, te bevestigen dat het koninkrijk van God in mij is. Ik bevestig met Aartsengel Michaël dat de krachten van de antichrist, die deze leugen van het koninkrijk en het pad in de buitenwereld verspreiden, geen stand zullen houden en de aarde niet zullen overnemen.

Ik neem nu het standvastige besluit in mijn hart dat ik in deze tijd een ware volgeling van Jezus Christus zal zijn, dat ik verder dan de valse doctrines van de antichrist durf te kijken die door de orthodoxe kerken verspreid worden. Ik durf naar het innerlijke koninkrijk te zoeken, naar binnen te gaan, dat koninkrijk te vinden en mijn licht voor mensen te laten schijnen. Ik bevestig dat het ware pad, dat vanaf het begin der tijden door de geascendeerde meesters is verkondigd, het pad naar het koninkrijk binnen in mij is. Ik bevestig dat wanneer ik dat koninkrijk manifesteer, ik één met God wordt, terwijl ik nog steeds op aarde ben. En daarom word ik het Lichaam van God hier beneden, zoals de geascendeerde meesters het Lichaam van God Boven zijn.

Ik bevestig daarom dat ik de levende Christus hier beneden ben, zoals Jezus de Levende Christus Boven is. Het is klaar. Amen.