1e Straal, Affirmaties van Leven

1.61 Ik kies voor het Leven!

Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen!

Aartsengel Michaël, red mij van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat ik mijzelf als een sterfelijk menselijk wezen zie dat van mijn God gescheiden is.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden uit de leugens van de antichrist die mijn ziel tot nu toe omhullen, zodat ik gevangen zit in een spinnenweb van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt. Aartsengel Michaël, ik ben bereid boven het doodsbewustzijn uit te stijgen en vrij te zijn de waarheid van Christus en het stralende wezen van God te zien. Ik ben bereid mijn God te zien en niet meer als een menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke gevoel van leven te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben bereid mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik aan de subtiele leugens van de kromme geest voorbij kan zien en met het Licht van Christus word gevuld. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Ik ben bereid dit gevoel van leven te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als zoon/dochter van God te aanvaarden.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN!
IK KIES VOOR HET LEVEN!
IK KIES VOOR HET LEVEN!
IK KIES VOOR HET LEVEN!

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld de werkelijkheid van mijn God bestaat en daarom beloof ik nooit meer iets permanents aan enig verschijnsel op deze wereld toe te kennen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

1.62 Ik eis planeet aarde voor God op

Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart eis ik planeet aarde voor God en de Opgevaren Schare op. Ik zal de krachten van de antichrist deze planeet niet laten vernietigen in hun poging te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen niet zielen laten vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van Christus te verkiezen boven de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen van de Blauwe Vlam om alle zielen van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle zielen en help hen aan de dualiteit van het menselijke denken voorbij te zien opdat zij vrij kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle zielen van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle zielen de kracht zullen krijgen een volledig vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik naar de vier hoeken van de aarde:

KIES VOOR HET LEVEN!
KIES VOOR HET LEVEN!
KIES VOOR HET LEVEN!
KIES VOOR HET LEVEN!

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder ze van de aarde, zodat ze de mensheid niet mee ten onder kunnen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die het leven verkiezen, zodat zij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur worden om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Ik eis de planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

1.63 Maak alle mensen ervan bewust dat ze het leven moeten beschermen

Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid op aarde en zend miljarden engelen van de Blauwe Vlam om alle mensen van de noodzaak te doordringen dat ze het leven moeten beschermen, overal waar het misbruikt en vernietigd wordt. Snijd alle mensen los van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomt dat ze zien dat mensen vanaf de wieg tot het graf misbruikt worden. Snijd alle mensen los van de emotionele wonden, de ongevoeligheid en het opgaan in zichzelf, wat voorkomt dat zij zeggen: “Tot zover en niet verder, ik zal niet meer toestaan dat het leven op deze planeet misbruikt wordt!”

Aartsengel Michaël, wek de mensen opdat ze zich los kunnen maken van de machtselite die het leven misbruikt en de mensen behandelt als gebruiksgoederen of schaakstukken in hun nooit eindigende spel om de macht en controle. Help hen zich eruit los te maken en een onafhankelijk en uitverkoren volk te worden, een volk uitverkoren door God, omdat ze het leven hebben verkozen, ervoor gekozen hebben het leven te beschermen tegen de duistere krachten die deze planeet afschuimen op zoek naar iemand die ze kunnen verslinden.

Aartsengel Michaël, licht de mensen voor over de kracht van hun vrije wil opdat zij kunnen beseffen dat jij bereid bent alle duisternis van deze planeet te verwijderen, maar dat je pas kunt handelen als wij bereid zijn ons los te maken van de duisternis door die geest in ons te laten zijn die ook in Christus Jezus was. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle mensen op aarde te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN!
WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN!
WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN!
WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN!

Word wakker en bescherm het leven in de baarmoeder tegen abortus, geweld en drugs. Bescherm alle kinderen tegen seksueel en emotioneel misbruik, kinderprostitutie en slavenarbeid. Bescherm de tieners tegen drugs, de pressie van gelijken en de ‘Als het goed voelt, doe het dan’-cultuur. Bescherm volwassenen door zich niet te laten behandelen als oud vuil en zich niet door de machtselite als pion te laten gebruiken. Bescherm de ouderen om niet als nutteloos aan de kant gezet te worden in plaats van hun wijsheid constructief te gebruiken. Bescherm al het leven tegen de verkeerde denkrichting dat niets ooit genoeg of goed genoeg is.

Word wakker en neem de macht van je vrije wil terug en geef dan Aartsengel Michaël en de Opgevaren Schare de macht alle duisternis te verwijderen en Gods koninkrijk op aarde te manifesteren! Ik eis  planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.