2.52 Ik geef de Illusies van mijn Ego op

Geliefde Moeder Maria, ik begrijp nu dat mijn ego geboren werd, toen ik besloot met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren, de vrucht van de kennis van goed en kwaad. Ik begrijp dat deze dualiteit mij liet geloven dat ik van God werd gescheiden en het niet waard was één met God te zijn. Dit gevoel van het niet waard zijn heeft ervoor gezorgd dat ik God de rug toekeerde en dat mij liet denken dat ik niet terug naar huis, naar Gods koninkrijk, kon of wilde komen. Deze dualiteit heeft mij ertoe gedwongen te denken dat Gods koninkrijk buiten mij is.

Geliefde Moeder Maria, ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder en ik leg mijn hand in jouw hand. Ik bid dat jij mijn ziel zult terugleiden naar dat oorspronkelijke punt van vertrek uit het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik bid dat jij mij helpt om door de sluier van angst en hoogmoed van mijn ego heen te dringen, zodat ik de moed krijg om naar die oorspronkelijke beslissing te kijken en begrijp waarom ik besloot me van mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn spirituele leraar af te keren.

Geliefde Moeder Maria, help mij de kromme leugen bloot te leggen die ervoor heeft gezorgd dat ik mij van God afscheidde en help mij in te zien waarom mijn ziel er zo gevoelig voor was in die leugen te geloven. Help mij zonder angst naar deze leugen te kijken, zonder gevoel van schaamte, zonder schuldgevoel en zonder het verlangen mijn besluit te verdedigen of te doen alsof het niet mijn fout was. Help me gewoon naar die beslissing te kijken, met volledige helderheid en zonder één van de emoties die mijn ego gebruikt heeft om mijn ziel zo’n lange tijd in de macht te houden. Help mij te aanvaarden dat ik de oorspronkelijke beslissing genomen heb en help mij te begrijpen dat ik door dit feit te accepteren, ogenblikkelijk de kracht krijg dat ongedaan te maken door een betere keuze te maken.

Geliefde Moeder Maria, help mij de waarheid van Christus te ontdekken en te internaliseren die de kromme leugen vervangt, waaruit mijn ego geboren werd. Help mij liefdevol de kromme leugen en alle illusies die daaruit voortkomen, op te geven. Houd mijn hand vast als ik mij omdraai en voor de lichtende realiteit van mijn IK BEN Aanwezigheid sta en aanvaard dat mijn ziel een individualisatie van die Aanwezigheid is en dat mijn Aanwezigheid een individualisatie van God is. Help mij te aanvaarden dat ik een zoon/dochter van God ben en dat ik het waard ben om één met mijn Aanwezigheid te zijn en daardoor ook één met God. O, Moeder Maria, help mijn ziel het punt van volledige en allerlaatste overgave te bereiken waarop ik bereid ben het ego te laten sterven, zodat ik het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn kan behalen.