2.53 O Moeder Maria, help mij om mijn Zelf te accepteren

O Moeder Maria, help mij alle neigingen te overwinnen die mij het gevoel geven dat ik in de ogen van God onaanvaardbaar ben, elk verlangen voor God weg te lopen of elke angst om God onder ogen te komen.

 

Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde welkom zal heten, wanneer ik ophoud Gods Aanwezigheid in mij en al het leven, zelfs in de materie zelf, te ontkennen. Help mij te aanvaarden dat de Vader mij waarlijk met het grootste genoegen het koninkrijk wil geven.

O Moeder Maria, help mij te aanvaarden dat mijn werkelijke Zelf in alle opzichten de moeite waard is in de ogen van God en dat ik het waard ben Gods koninkrijk binnen te gaan. Help mij te begrijpen dat alle lagere verschijningsvormen tijdelijk zijn en alleen maar blijven bestaan zolang ik ze kracht geef. Help mij de tekortkomingen op deze wereld werkelijk los te laten en help mij de volmaaktheid van mijn IK BEN Aanwezigheid te aanvaarden. Help mij mijn Zelf te aanvaarden.

O Moeder Maria, help mij de eeuwige waarheid echt te aanvaarden en te integreren dat jij en Jezus geascendeerd zijn, omdat jullie ophielden te ontkennen dat God binnenin jullie bestaat. Help mij te aanvaarden dat dezelfde God, die in jullie bestaat, ook in mij bestaat, zodat ik elke ontkenning van mijn Zelf als God achter mij kan laten.

O Moeder Maria, ik geef nu elke ontkenning van God in mijn Wezen op. Ik doe de plechtige gelofte te stoppen Gods manier van uitdrukken door mij te beperken en ik aanvaard dat Jezus gelijk had, toen hij zei dat met God alles mogelijk is. Ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik werk.