2e Straal, Affirmaties van Eenzijn

2.61 O Moeder Maria, help mij de Ene God te aanvaarden

O Moeder Maria help mij me het feit eigen te maken dat alles uit de Ene God wordt geschapen en dat daarom alles één met God is. Help mij te aanvaarden dat ik één met mijn God ben.

Help mij de krachten op deze wereld te overwinnen die proberen te voorkomen dat ik aanvaard dat ik één ben met mijn God. Help mij de cultuur en de religie te boven te komen die de Aanwezigheid van de Levende Christus in mij ontkent en mij programmeert het eenzijn met mijn God te ontkennen. Help mij de denkwijze te overwinnen die de vervolging van Jezus tot gevolg heeft gehad en er nog steeds de oorzaak van is dat de Levende Christus in al het leven wordt ontkend.

Ik aanvaard dat Jezus is gekomen om mij op te voeden om één te worden met mijn God, het eenzijn dat verloren is gegaan door de zondeval. Ik zie dat alle zonden zijn begonnen toen mijn ziel de directe verbinding met mijn IK BEN Aanwezigheid verbrak en gevangen raakte in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van delingen en gescheidenheid. Ik besluit berouw over die zonde te hebben en het achter mij laten.

Ik zie in dat alle problemen en tekortkomingen voortkomen uit gescheidenheid van die Ene God. Ik aanvaard dat eenzijn met God de allerbeste oplossing is voor de problemen op planeet aarde. Ik besluit het tot de prioriteit in mijn leven te maken weer één met mijn God worden. Ik beloof de levenspiramide te beklimmen en het punt van eenzijn te bereiken. Ik beloof de visie van de Christusgeest te krijgen die maar op één doel gericht is, die mij in staat zal stellen de topsteen te plaatsen op mijn levenspiramide. Ik beloof te zijn wie ik in werkelijkheid ben, namelijk een individualisatie van die Ene God, een deel van het geheel dat het geheel in zich heeft. Ik aanvaard die Ene God als mijn enige God.

2.63 O Moeder Maria, ik kies voor het Leven!

O Moeder Maria, ik aanvaard het feit dat ik één ben met mijn God, dat ik nooit van mijn God gescheiden werd en dat ik nooit gescheiden kan worden van mijn God. Ik ben bereid boven de zware last van het collectieve bewustzijn van de mensheid uit te stijgen, een bewustzijn ontstaan uit gescheidenheid, delingen en de dualiteit. Ik beloof de levenspiramide te beklimmen die mij op het punt van eenzijn brengt dat het mij mogelijk maakt mijn eenzijn met God weer op te eisen. O Moeder Maria, help mij de zwaartekracht van het massabewustzijn te overwinnen die door mensen en de duistere wezens die over deze planeet zwerven, werd geschapen.

Ik aanvaard dat ik ook, net als Jezus en jij, de levenspiramide kan beklimmen. Ik beloof het spoor te volgen dat jullie hebben gebaand en ik besluit de ascenderende kracht, die door mijn geascendeerde broeders en zusters werd gecreëerd, mij naar het hoogste punt van de levenspiramide te laten optrekken. Ik besluit de kracht van het licht de beslissende factor in mijn leven te laten worden en ik ben bereid naar het bewustzijn van het leven omhoog getrokken te worden. Daarom zeg ik: “Ik kies het leven, ik kies het levensbewustzijn dat ertoe leidt dat ik aanvaard dat ik één ben met mijn God!”

2.64 O Moeder Maria, help mij alle valse religies op te geven

Ik aanvaard dat het werkelijke doel van de geascendeerde meesters is om Gods koninkrijk op aarde te brengen en dat Gods koninkrijk een bewustzijnsstaat is. Ik beloof mijn bewustzijnsstaat te veranderen en een nieuw identiteitsgevoel te aanvaarden dat niet gebaseerd wordt op gescheidenheid en delingen, maar op ondeelbaar eenzijn met mijn God. Ik begrijp dat er slechts één boodschap ten grondslag ligt aan alle religies en dat is de boodschap van eenzijn, de boodschap dat ik één ben met mijn God en dat het gevoel van gescheidenheid een illusie is.

O Moeder Maria, help mij verder te kijken dan de betrekkelijke functies van het menselijke denken en het menselijke intellect en help mij alle argumenten om de boodschap van eenzijn af te wijzen, te doorzien. Ik ben bereid de weg te volgen die Jezus heeft getoond en ik aanvaard dat de weg tot verlossing het pad van eenzijn met mijn God is. Ik zie dat de sleutel tot eenzijn met mijn God het Christusbewustzijn is dat Jezus getoond heeft en ik beloof dat eenzijn te bereiken door het Heilige Hart van Jezus.

Ik aanvaard de boodschap van eenzijn, het Evangelie van Eenzijn, de religie van eenzijn die de ware religie is. Ik beloof alle vormen van  verafgoding van Jezus los te laten en ik laat alle verkeerde religies los die mij het Evangelie van Gescheidenheid verkondigen. Ik beloof te stoppen de blinde leiders te volgen, de valse profeten die zich voordoen als ware leiders, maar die gevuld zijn met doodsbeenderen.

O Moeder Maria, help mij boven de leugens en de manipulaties van de krachten die besloten hebben zich van hun God af te scheiden en die gevangen zijn komen te zitten in het bewustzijn van gescheidenheid, uit te stijgen. Ik beloof op te houden met het aanbidden van de valse goden die om mijn aandacht schreeuwen en ik beloof mij op de rots van Christus te werpen en mij stevig te verankeren op de ware weg die naar het Christusbewustzijn leidt. Ik beloof mijn eenzijn met mijn God op te eisen, zoals Jezus zijn eenzijn heeft opgeëist.

2.64 O Moeder Maria, ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen!

Ik beloof de leringen en de hulpmiddelen die ik van Jezus en Moeder Maria ontvangen heb, te gebruiken om mijn talenten en mijn innerlijk eenzijn te vermenigvuldigen. Ik stel mijn prioriteiten vast, zodat ik niet meer heen en weer getrokken wordt door de activiteiten op deze wereld die mij voortdurend trachten weg te trekken uit het eenzijn met mijn God. Ik besluit nu op dit moment het tot de belangrijkste prioriteit in mijn leven te maken de weg te volgen die mij op het hoogste punt van de levenspiramide brengt waardoor ik mijn eenzijn met mijn God weer kan opeisen!

Ik beloof terug naar huis naar het koninkrijk van mijn God te komen en een geascendeerd wezen te worden, een geascendeerde meester. Ik ben bereid medeschepper te zijn en te helpen de andere woningen in het huis van mijn Vader mede te scheppen. Ik beloof trouw te zijn in enkele dingen, totdat mijn God mij heerser maakt over vele dingen. Ik kies ervoor te ZIJN en daarom bevestig ik de Aanwezigheid van Eenzijn in alle situaties die ik in mijn leven tegenkom. Ik kies ervoor één te ZIJN met mijn God en daarom BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld.