2e Straal, Affirmaties van Gods Wijsheid

2.74 Ik ben bereid de waarheid te leren kennen

Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu dat ik bereid ben de waarheid aan de weet te komen dat de materie de Geest in vermomming is. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël van al mijn onwetendheid, alle onwaarheden en alle leugens los te laten snijden die de materie van de Geest scheiden. Ik roep Aartsengel Michaël om de eigenzinnige onwetendheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen, zodat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God inzie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar dat ik bereid ben te weten wat ik in mijn fysieke lichaam en aan mijn situatie in de buitenwereld moet veranderen om de maximale spirituele groei te verwerven. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid te weten te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

2.75 Ik ben bereid mijn doel te leren kennen

Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu bereid te zijn de bedoeling van mijn incarnatie aan de weet te komen. Ik ben bereid me door Aartsengel Michaël los te laten snijden van alle hopeloosheid, wanhoop of het gevoel dat het leven zinloos is. Ik ben bereid de leiding over mijn emoties te nemen door de kracht van Christus in mij. Ik roep Aartsengel Michaël om de eigenzinnige onwetendheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God zie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar nu dat ik bereid ben aan de weet te komen wat ik in mijn karakter, mijn houding en mijn benadering van het leven moet veranderen om mijn reden van bestaan te ontdekken. Ik ben bereid alle neigingen te overwinnen om doelloos door het leven te zwalken, daarmee de kostbare kans die het leven geeft aan een eindeloze zoektocht te verspillen om mijn ego te verheerlijken of materiële bezittingen, macht of pleziertjes na te jagen. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

2.76 Ik ben bereid mijn goddelijke plan te leren kennen

Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu dat ik bereid ben elk aspect van mijn goddelijke plan aan de weet te komen en wat ervoor nodig is om dat plan ten uitvoer te brengen. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël van al mijn spirituele blindheid te laten lossnijden die voorkomt dat ik zie wat ik in mij en in mijn leven moet veranderen opdat ik aan mijn reden van bestaan kan voldoen. Ik roep Aartsengel Michaël de spirituele blindheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God zie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar dat ik bereid ben aan de weet te komen wat ik moet doen om mijn overtuigingen te zuiveren en wat ik moet bestuderen om mijn geest tot de kelk van de Christusgeest te maken. Ik ben bereid alle neigingen om mijn innerlijke leiding te negeren, te overwinnen, zodat ik mijn kansen niet verspil door de dingen op deze wereld na te jagen in plaats van de wijsheid van de Geest te zoeken. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid te weten te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

2.77 Ik ben bereid mijn ware identiteit te leren kennen

Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu bereid te zijn mijn ware identiteit als individualisatie van God te leren kennen. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël los te laten snijden van alle neigingen mijn goddelijke individualiteit te ontkennen. Ik roep Aartsengel Michaël om de valse identiteit van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mij ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God begrijp. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar nu dat ik bereid ben te weten wie ik ben, hoe ik mij van mijn IK BEN Aanwezigheid heb afgescheiden en wat er voor nodig is om terug te keren naar het eenzijn met mijn bron. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik, als uniek individu, in het grotere geheel van het Lichaam van God en Gods hoogste visie voor de aarde pas. Ik ben bereid alle neigingen te overwinnen God de mogelijkheid te ontzeggen om door mij heen te werken, zodat ik de open deur kan zijn om deze planeet in Gods koninkrijk te veranderen. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.