2e Straal, Affirmaties om Angst te verteren

2.81 O Moeder Maria, help ons verder te kijken dan beperkingen

O Moeder Maria, wek de mensen die serieus de overwinning en hun ascensie in het licht willen behalen. Help ons beseffen dat om onze overwinning te behalen we de oproep van Jezus moeten navolgen. We moeten bereid zijn ‘ons leven te verliezen’, wat ons sterfelijk identiteitsgevoel inhoudt, om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te vinden.

Help de mensen af te stemmen, weer te contact te leggen met en ons op één lijn te brengen met de basale kracht die de grondslag vormt voor de hele schepping, de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zelfs God ertoe aanzet meer te worden. Help ons de onvoorwaardelijke liefde te ervaren die wij op deze wereld nog nooit hebben ervaren.

Help ons alle beperkingen en onvolkomenheden op deze wereld te boven te komen en boven het beperkte, onvolmaakte identiteitsgevoel uit te stijgen van een sterfelijk menselijk wezen te zijn, als de zondaar die er eeuwig toe veroordeeld is gescheiden van onze God te zijn.

Help ons om onszelf nooit toe te staan stil te blijven staan, vast te komen zitten en gehecht te zijn aan een beperkt identiteitsgevoel, een beperkt levensgevoel. Help on de illusie transcenderen dat wij gescheiden van God zijn, wat de wortel van alle angst is.

2.82 O Moeder Maria, help ons alle anti-liefde op te geven

O Moeder Maria, wek de spirituele mensen voor ons potentieel om de niet te stuiten kracht van God, de onvoorwaardelijke liefde van God die al het leven ertoe aanzet meer te worden, elk beperkt identiteitsgevoel te laten verteren en de Toren van Babel om te halen die een gevangenismuur rondom ons bewuste zelf is geworden.

Help ons te accepteren dat God ons liefheeft met een liefde die alles verterend is en daarom verteert ze alle anti-liefde. Help ons elke gehechtheid aan een beperkt, onvolmaakt zelfbeeld op te geven, wat de essentie van anti-liefde in ons wezen. Help ons te accepteren dat wij waarachtig zonen/dochters van de allerhoogste God zijn en dat zij het potentieel hebben alles te worden wat God is.

Help ons te accepteren dat wij door de Schepper zijn geschapen om een verlengstuk van hem te zijn en naar de vormwereld te gaan om de hele vormwereld te helpen zich bewust te worden van het feit dat ze door God is geschapen en dat ze het potentieel tot zelftranscendentie heeft en alles te worden wat God is.

Help ons te accepteren dat wij, omdat wij werden geschapen met een goddelijk potentieel en omdat wij vrijwillig hebben aangeboden naar planeet aarde af te dalen voor deze eeuwige missie, niet onszelf kunnen toestaan dat wij blijven stilstaan in een identiteitsgevoel dat werd opgebouwd uit de onvolmaakte beelden en overtuigingen die je op deze wereld vindt. Help ons de leugens achter ons te laten van de slangen die weloverwogen ervoor hebben gekozen om tegen Gods prachtige plan voor dit magnifieke universum te rebelleren. Help ons onszelf weer op één lijn te brengen met Gods eeuwige doel om een universum van onbeperkte schoonheid te scheppen door constante zelftranscendentie.

2.83 O Moeder Maria, help ons onze eerste liefde te herinneren

O Moeder Maria, help de spirituele mensen zich te herinneren dat voordat wij naar deze wereld toe kwamen, wij de keus hebben gemaakt om hier te komen. Help ons ons het moment te herinneren waarop onze IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed of zij bereid waren naar Gods laatste schepping af te dalen, het materiële universum zelf, en mee te helpen om er een van zichzelf bewust universum van te maken dat de spiraal van zelftranscendentie zou kunnen beginnen die tot het volledige Godbewustzijn leidt.

Help ons ons te herinneren hoe wij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en uitkeken over de uitgestrektheid van dit prachtige universum met haar massa’s melkwegstelsels en zonnestelsels en planeten. Help ons ons te herinneren dat wat wij zo duidelijk als wat zagen dat iemand naar dat universum moest afdalen om die spiraal te beginnen, die ascensiespiraal van zelfbewustzijn, wat ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust werd en bewust van het zelf als God zou worden.

Help ons ons te herinneren hoe onze IK BEN Aanwezigheid over dit uitgestrekte universum uitkeek en de onvoorwaardelijke liefde van God, de stuwende kracht tot zelftranscendentie, diep uit de kern van ons Wezen naar boven voelde wellen. Help ons ons te herinneren hoe wij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen en zal jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen tot alles een uitdrukkingsvorm wordt van die onvoorwaardelijke liefde.”

2.84 O Moeder Maria, help ons de volledige verantwoording voor ons leven op ons te nemen

O Moeder Maria, help de mensen te begrijpen dat al ons lijden, al onze pijn, al onze beperkingen te wijten zijn aan het feit dat wij onze eerste liefde vergeten zijn, de oorspronkelijke liefde van onze IK BEN Aanwezigheid waaruit ons bewuste zelf werd geboren.

Help ons te begrijpen dat ons bewuste zelf werd geboren uit de onvoorwaardelijke liefde van onze IK BEN Aanwezigheid die de Aanwezigheid de stuwkracht heeft gegeven om meer te worden dan hij is, meer dan ik ben. En als gevolg van die stuwkracht om meer te worden, schiep de Aanwezigheid het bewuste zelf en daalde af naar het materiële universum op planeet aarde zelf. We zijn hier gekomen om te helpen de aarde te verheffen om de Vrijheidsster te worden, een zon op zich die licht naar een heel melkwegstelsel uitstraalt.

Help ons te begrijpen dat wij, door vele levens in de dichte energie van deze planeet, het oorspronkelijke verlangen, de oorspronkelijke liefde van onze Aanwezigheid zijn vergeten en wij hebben geleidelijk aan een beperkt identiteitsgevoel als sterfelijk menselijk wezen geaccepteerd dat gevangen zit op deze planeet.

Help ons te begrijpen dat er een steeds verder gaande ontwikkeling zit in wie wij zijn als van onszelf bewuste wezens die deel uitmaken van het grootse plan van God.