3e Straal, Affirmaties van Dankbaarheid

3.41 Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Vader

In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Vader, als de ware bron van mijn leven. O God, ik ben dankbaar voor jouw oneindige macht en jouw niet tot compromissen bereide wet die mijn vrijheid verzekert.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van vrije wil, wat mij de gelegenheid geeft tot transcenderen en méér van God te worden, méér van wie IK BEN. Geliefde God, mijn Vader, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag te groeien, mijn hoogste potentieel tot uitdrukking te brengen en alles te zijn wat ik ben in God.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die de herinnering aan mijn geestelijke oorsprong en mijn ware identiteit weer oproept. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Vader om zichzelf in actie te zijn in en door mij heen. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Vader, voor mij. Ik vervul mijn rol als medeschepper met God en haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

3.42 Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Zoon

In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Zoon, als de ware bron van waarheid in mijn leven. Ik ben dankbaar voor het onderscheidingsvermogen van de Universele Christusgeest, wat het volmaakte evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht in mijn wezen garandeert.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van waarheid, wat mij de moed geeft om me helemaal in te zetten voor wat juist is. Geliefde Jezus Christus, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag de waarheid te zoeken om mijn Christuspotentieel tot uitdrukking te brengen en hier beneden de Christus te zijn, zoals jij de Christus Boven bent.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die de visie van Gods volmaakte plan en de wil van God voor dit universum herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindig veel waardering voor het geschenk van de Zoon om te weten wat van God komt en wat niet van God komt. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Zoon, voor mij. Ik vervul mijn rol als Christuswezen en ik haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

3.43 Ik bevestig mijn Dankbaarheid voor God, de Moeder

In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Moeder, als de ware bron van koestering en stabiliteit in mijn leven. Ik ben dankbaar voor de standvastigheid van de Goddelijke Moeder die mij geconcentreerd houdt op Gods wil en Gods wet.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van het volmaakte concept, wat mij de wijsheid en het evenwicht geeft om mijn hoogste potentieel in het materiële universum vergroot uit te beelden. Geliefde Moeder Maria, ik geef gehoor aan jouw oproep om liefde in actie te zijn, om het volmaakte concept voor al het leven te handhaven en de Goddelijke Moeder te zijn die de heiligheid van al het leven beschermt.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die mijn niet tot compromissen bereide liefde voor Gods onveranderlijke wet van zelftranscendentie herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Moeder van voortdurende steun en koestering. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Moeder, voor mij. Ik vervul mijn rol als kind van de Goddelijke Moeder en ik haal Gods overvloedige leven naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

3.44 Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Heilige Geest

In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Heilige Geest als de bron van het eeuwige leven. Ik ben dankbaar voor de wind van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik voortdurend transcendeer en met elke stap dichter bij God kom.

Ik ben dankbaar voor het geschenk van de niet te stuiten kracht van de Heilige Geest die mij de niet tot compromissen bereide moed geeft om Gods volmaaktheid in dit materiële universum te manifesteren. Geliefde Heilige Geest, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag de Geest in actie te zijn, Gods vrede uit te stralen en de open deur te zijn voor de wind van de Heilige Geest zodat die over de aarde kan waaien.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die mijn niet tot compromissen bereide liefde voor groei en zelftranscendentie herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Heilige Geest van voortdurende beweging en groei. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Heilige Geest, voor mij. Ik vervul mijn rol als kelk voor de Heilige Geest en ik haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

3.45 Ik bevestig de bewustwording van de evenwichtige mensen van de aarde van de oneindige kracht van dankbaarheid

In naam van de Moeder van Dankbaarheid roep ik naar alle evenwichtige mensen op aarde je bewust te worden van de oneindige kracht van dankbaarheid die de stroom van de Heilige Geest tussen hemel en aarde herstelt, tussen mijn Spirituele Zelf en mijn ziel, en de cirkel van het leven weer rondmaakt. Ik bevestig dat dankbaarheid jegens God de meester-sleutel is om alle goede dingen in mijn leven en in het leven van alle mensen te manifesteren.

Ik bevestig en aanvaard dat de Vader ons werkelijk met het grootste genoegen het koninkrijk van het overvloedige leven geeft. Daarom aanvaard ik dat het overvloedige leven, nu en eeuwig, in mijn bewustzijn en mijn wereld wordt gemanifesteerd.

Ik bevestig dat ik eerst het koninkrijk van God en de rechtvaardigheid van het Christusbewustzijn zoek en dat daardoor alle andere dingen mij ook worden gegeven door de niet te stuiten kracht van Goddelijke Dankbaarheid die Gods volmaaktheid in alle aspecten van het leven op aarde openbaart.