3e Straal, Affirmaties van Vergeving

3.51 O Moeder Maria, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven

O Moeder Maria, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat op het niveau van mijn ziel, ik ben die ik denk te zijn. Help mij te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat als ik ervoor kies mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, ik mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat ze een gevangenis rondom mijn ziel zullen opbouwen.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid ik ben, die God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld heb gedaan of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Moeder Maria, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en uiterlijke bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

3.52 O Jezus, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven

O Jezus, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel, ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O Jezus, help mij in te zien dat als ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, ik mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat ze een gevangenis rondom mijn ziel zullen opbouwen.

O Jezus, help mij in te zien dat op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid, ik ben die God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld heb gedaan of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Jezus, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en uiterlijke bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Jezus, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

3.53 O Heilige Geest, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven

O Heilige Geest, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel, ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is wat ik denk dat het is.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat als ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, ik mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat ze een gevangenis rondom mijn ziel zullen opbouwen.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid ik ben, wie God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld gedaan heb of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Heilige Geest, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en uiterlijke bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en die een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

3.54 O God, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven

O God, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel, ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O God, help mij in te zien dat wanneer ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, ik mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat ze een gevangenis rondom mijn ziel zullen opbouwen.

O God, help mij in te zien dat op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid, ik ben wie jij denkt dat ik ben en dit is mijn echte en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld gedaan heb of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O God, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en uiterlijke bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en die een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O God, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!