3e Straal, Affirmaties van Onvoorwaardelijke LIefde

3.61 O Moeder Maria, help mij al mijn beperkingen te overwinnen

O Moeder Maria ik verzeker je dat ik gemotiveerd ben mijn overwinning en mijn ascensie in het licht te behalen en ik besef dat ik om mijn overwinning te behalen, de oproep van Jezus moet volgen. Daarom ben ik bereid mijn leven te verliezen, dat wil zeggen mijn sterfelijke identiteitsgevoel, om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te vinden.

Help mij me af te stemmen op, opnieuw contact te maken met en mij te richten op de primaire kracht die de grondslag is voor de hele schepping, de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zelfs God ertoe aanzet méér te worden.

Help mij al mijn beperkingen en tekortkomingen op deze wereld te overwinnen en uit te stijgen boven het beperkte, onvolmaakte identiteitsgevoel dat ik een sterfelijk menselijk wezen ben, een zondaar die voor altijd gedoemd is van God gescheiden te blijven.

Help mij mijzelf nooit toe te staan om stil te blijven staan, gevangen te raken in, en gehecht te zijn aan enig beperkt identiteitsgevoel, een bekrompen gevoel over het leven.

3.62 O Moeder Maria, ik geef alle antiliefde op

O Moeder Maria, ik ben bereid de niet te stuiten kracht van God, de onvoorwaardelijke liefde van God die al het leven dwingt méér te worden, mijn beperkte identiteitsgevoel te laten verteren en de Toren van Babel af te breken die een gevangenismuur rondom mijn ziel is geworden.

Ik aanvaard dat God mij liefheeft met een alles verterende liefde en daarom verteert ze alle antiliefde. Ik geef hierbij elke gehechtheid aan een beperkt, onvolmaakt zelfbeeld op die in wezen antiliefde in mijn wezen is. Ik aanvaard dat ik waarlijk een zoon/dochter van de allerhoogste God ben en dat ik het potentieel heb alles te worden wat God is.

Ik aanvaard dat ik door God geschapen werd om een verlengstuk van hem te zijn en naar de wereld van vorm toe te gaan om deze hele vormwereld te helpen zich bewust te worden van het feit dat ze door God geschapen werd en dat ze het potentieel heeft te transcenderen en alles te worden wat God al is.

Ik aanvaard dat ik, omdat ik met een goddelijk potentieel geschapen werd en omdat ik vrijwillig aanbood voor deze eeuwige missie naar de aarde af te dalen, mij niet kan veroorloven stil te blijven staan in een identiteitsgevoel dat opgebouwd werd uit de onvolmaakte beelden en overtuigingen die je op deze wereld ziet. Daarom laat ik de leugens van de slangen achter mij die weloverwogen verkozen tegen Gods mooie plan voor dit magnifieke universum te rebelleren. In plaats daarvan richt ik mij op Gods eeuwige doel om door constante zelftranscendentie een universum van onbegrensde schoonheid te creëren.

3.63 O Moeder Maria, help mij me mijn eerste liefde te herinneren

O Moeder Maria, help mij me te herinneren dat ik, voordat mijn ziel naar deze wereld toekwam, de keuze heb gemaakt om hier te komen. Help mij me het moment te herinneren dat mijn IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid waren af te dalen naar Gods nieuwste schepping, het materiële universum zelf, om het te helpen een van zichzelf bewust universum te worden dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die tot het volledige Godbewustzijn zou leiden.

Help mij me te herinneren hoe ik daar in die centrale hal voor de troon van God stond en uitkeek over de uitgestrektheid van dit mooie universum met haar veelheid aan sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help mij me te herinneren dat het mij volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan die spiraal te beginnen, de opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn die ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust zou worden en zich ervan bewust zou worden dat het zelf God is.

Help mij me te herinneren dat toen mijn IK BEN Aanwezigheid over dit onmetelijke universum uitkeek en de onvoorwaardelijke liefde van God voelde, de drang tot zelftranscendentie uit de diepste kern van mijn wezen opwelde. Help mij me te herinneren hoe ik God aankeek en zei: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen totdat alles een uitdrukkingsvorm wordt van die onvoorwaardelijke liefde.”

3.64 Moeder Maria, help mij de volledige verantwoording voor mijn leven op me te nemen

O Moeder Maria, help mij te begrijpen dat al mijn lijden, al mijn pijn, al mijn beperkingen te wijten zijn aan het feit dat ik mijn eerste liefde vergeten ben, de oorspronkelijke liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid uit wie mijn ziel geboren werd.

Help mij te begrijpen dat mijn ziel geboren werd uit de onvoorwaardelijke liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid, die mijn Aanwezigheid de aandrang gaf méér te worden dan ze is, méér dan ik ben. En als gevolg van die stuwkracht om méér te worden, schiep ik mijn ziel en daalde af naar het materiële universum op de planeet aarde zelf. Ik kwam hier om te helpen de aarde de Vrijheidsster te laten worden en een zon op zich die licht naar een heel sterrenstelsel uitstraalt.

Help mij te begrijpen dat ik door de vele levens in de dichte energie van deze planeet het oorspronkelijke verlangen, de oorspronkelijke liefde van mijn Aanwezigheid, vergat en ik heb geleidelijk aan een beperkt identiteitsgevoel als sterfelijk menselijk wezen dat op deze planeet gevangen zit, geaccepteerd. Help mij te begrijpen dat er continuïteit zit in wie ik ben als zelfbewust wezen dat deel uitmaakt van het grootse plan van mijn God.