3.65 O Moeder Maria, help mij te ervaren dat er meer in het leven zit dan ik nu op dit moment ervaar

O Moeder Maria, help mij te ervaren dat er meer in het leven zit dan ik nu op dit moment ervaar. Er zit meer in het leven dan mij is verteld door de religies op deze wereld, door de opvoedkundige instituties op deze wereld en de regeringen van deze wereld.

Help mij te ervaren dat er zoveel meer in het leven zit en dat er zoveel meer in mij zit en dat ik, door mij weer in verbinding te stellen met dat meer, die vlam van God, die stuwende kracht tot zelftranscendentie binnenin mij die de stuwende kracht is die de grondslag vormt voor Gods schepping, al mijn beperkingen kan overwinnen. Ik kan de boeien van pijn en lijden die deze wereld doordrenken, afwerpen. Ik kan zelfs de boeien van de dood als de laatste vijand afwerpen en mijn eeuwige overwinning behalen als geascendeerd wezen. Ik kan de boeien van een beperkt identiteitsgevoel afwerpen en ik kan het Christusbewustzijn juist hier op planeet aarde manifesteren terwijl ik nog in een fysiek lichaam aanwezig ben.

Daardoor kan ik helpen de hele planeet te verheffen en ik kan net als Jezus worden die zei dat “Als ik verheven wordt, ik allen tot mij zal trekken.” Ik kan ook een Christuswezen worden dat op aarde rondloopt en ik kan ook alle mensen tot mij en God binnenin mij trekken die waarachtig het meer is, het verlangen om meer te worden, de onvoorwaardelijke liefde van constante en eeuwige zelftranscendentie.

O Moeder Maria, help mij om jou te accepteren als de Moeder van God en als mijn oudere zuster. Ik beloof verder te kijken dan mijn denken en mijn angsten en te luisteren naar de woorden die jij in mijn hart spreekt. Ik laat jouw woorden de bolsters van angst doordringen die ik rondom mijn geest en hart heb gemaakt en jou in mijn hart toelaten.

Ik verwelkom jou als de tedere moeder die mij op haar schoot zal nemen en mij wiegen zoals je baby Jezus hebt gewiegd, tot mijn ziel zo gevuld is met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat ik al mijn angsten echt loslaat, mijn angst om het Christuskind in mij geboren te laten worden, mijn angst om Aartsengel Gabriël te aanschouwen die mij komt aanzeggen dat ik genade in de ogen van God hebben gevonden en dat ik het potentieel hebben om het Christuskind, het Christusbewustzijn, dat echt mijn hoogste potentieel is op deze aarde, geboren te laten worden.

O Moeder Maria, ik beloof dat ik Aartsengel Gabriël accepteer wanneer hij bij mij komt en ik hem niet afwijs, ik niet aan hem twijfel, en geen ruzie met hem maak. Ik zal net als jij zeggen: “O Heer, laat uw wil aan mij geschieden, omdat ik weet dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil is. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en God verlangt ernaar meer te worden. En daarom ben ik bereid meer te zijn, ik ben bereid juist hier op deze planeet meer te zijn en daardoor het koninkrijk van God te brengen dat meer is dan welk aards koninkrijk ook, tot zich dat volledig op deze planeet heeft gemanifesteerd. En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God juist de kern is van mijn wezen, transcendeer ik alle angsten om mijn Christusschap tot uitdrukking te brengen op deze aarde. Ik ben bereid om in het centrum van die liefde te zijn en voor de wereld te staan en net als mijn broeder Jezus bereid te zijn, hen te laten doen en zeggen wat ze maar willen en daardoor het instrument te worden voor het oordeel dat al het leven vandaag oproept te kiezen wie ze willen dienen en hen oproept hogerop te komen en meer te zijn wie zij waarachtig in God zijn.”

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in mijn wezen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in mijn wezen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in mijn wezen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in alle mensen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in alle mensen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in alle mensen te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde op planeet aarde te verteren.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde op planeet aarde te verteren.