2.85 O Moeder Maria, help de mensen te ervaren dat er meer in het leven zit

O Moeder Maria, help alle mensen te ervaren dat er meer in het leven zit dan wij nu op dit moment ervaren. Er zit meer in het leven dan ons verteld is door de religies van deze wereld, door de opvoedkundige instellingen van deze wereld en de regeringen van deze wereld.

Help de mensen te ervaren dat er zoveel meer in het leven zit en dat er zoveel meer in ons zit en dat wij, door ons weer in verbinding te stellen met dat meer, die vlam van God, die stuwende kracht tot zelftranscendentie binnenin ons de stuwende kracht is die de grondslag vormt voor Gods schepping, al onze beperkingen kunnen overwinnen. Wij kunnen de boeien van pijn en lijden die deze wereld doordrenken, afwerpen. Wij kunnen zelfs de boeien van de dood als de laatste vijand afwerpen en onze eeuwige overwinning behalen als geascendeerd wezen. Wij kunnen de boeien van een beperkt identiteitsgevoel afwerpen en wij kunnen het Christusbewustzijn juist hier op planeet aarde manifesteren terwijl we nog in een fysiek lichaam aanwezig zijn.

Daardoor kunnen wij helpen de hele planeet te verheffen en wij kunnen net als Jezus worden die zei dat “Als ik verheven wordt, ik alle mensen tot mij zal trekken.” Wij kunnen ook Christuswezens worden die op aarde rondlopen en wij kunnen ook alle mensen naar ons en God binnenin ons toe trekken die waarachtig het meer is, het verlangen om meer te worden, de onvoorwaardelijke liefde van constante en eeuwige zelftranscendentie.

O Moeder Maria, help alle mensen om jou te accepteren als de Moeder van God en als onze oudere zuster. Help ons verder te kijken dan ons denken en onze angsten en te luisteren naar de woorden die jij in ons hart spreekt. Help ons toe te laten dat jouw woorden de bolsters van angst doordringen die wij rondom onze geest en ons hart hebben gemaakt en jou in ons hart toe te laten.

Help ons jou te verwelkomen als de tedere moeder die ons op haar schoot zal nemen en ons wiegen zoals je baby Jezus hebt gewiegd, tot ons wezen zo gevuld is met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat wij al onze angsten echt loslaten, onze angst om het Christuskind in ons geboren te laten worden, onze angst om Aartsengel Gabriël te aanschouwen die ons komt aanzeggen dat wij genade in de ogen van God hebben gevonden en dat wij het potentieel hebben om het Christuskind, het Christusbewustzijn, dat echt ons hoogste potentieel is op deze aarde, geboren te laten worden.

O Moeder Maria, help de spirituele mensen Aartsengel Gabriël te accepteren wanneer hij bij ons komt, zodat wij hem niet zullen afwijzen, wij niet aan hem zullen twijfelen, wij geen ruzie met hem zullen maken. We zullen net als jij zeggen: “O Heer, laat uw wil aan mij geschieden, omdat ik weet dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil is. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en God verlangt ernaar meer te worden. En daarom ben ik bereid meer te zijn, ik ben bereid juist hier op deze planeet meer te zijn en daardoor het koninkrijk van God te brengen dat meer is dan welk aards koninkrijk ook, tot zich dat volledig op deze planeet heeft gemanifesteerd.”

“En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God juist de kern is van mijn wezen, transcendeer ik alle angsten om mijn Christusschap tot uitdrukking te brengen op deze aarde. Ik ben bereid om in het centrum van die liefde te zijn en voor de wereld te staan en net als mijn broeder Jezus bereid te zijn ze te laten doen en zeggen wat ze maar willen en daardoor het instrument te worden voor het oordeel dat al het leven vandaag oproept te kiezen wie ze willen dienen en hen oproept hogerop te komen en meer te zijn van wie ze waarachtig in God zijn.”