3.71 Ik eer het hart

Ik eer mijn hart als het centrum van mijn Wezen.
Ik eer mijn hart als het begin van mijn gedachten, gevoelens en daden.
IK BEN bereid mijn hart van elke onbalans en onvolkomenheid te zuiveren.

IK BEN bereid de opdracht van Jezus op te volgen om de Heer mijn God lief te hebben met geheel mijn hart, ziel en verstand en mijn naaste lief te hebben als mezelf.
IK BEN bereid om te horen bij degenen die zo zuiver van hart zijn dat zij God zullen zien.
IK BEN bereid de gesteldheid van mijn hart te kennen, alle onvolkomenheden te zien en ze op te geven, zodat ze door de Vlam van God, die IK BEN, verteerd worden.

Ik erken dat waar mijn schat is, waar mijn verlangens zijn, mijn hart ook zal zijn.
IK BEN bereid mijn verlangens te zuiveren van alles wat minder is dan mijn goddelijke plan en het volmaakte concept voor mijn leven.
IK BEN bereid mijn hart dichterbij mijn Godvlam te laten komen, zodat ik voor mezelf schatten in de Hemel kan vergaren en de verlangens naar de dingen van deze wereld op kan geven.

IK BEN bereid mijn hart te zuiveren, zodat het de goede schat kan zijn die veel goede vruchten voortbrengt.
IK BEN bereid mijn hart te zuiveren, zodat elk woord van mij vanuit een evenwichtige Drievoudige Vlam kan stromen en Gods Kracht, Wijsheid en Liefde in volmaakte harmonie kan uitdrukken en het Moederlicht van alle onvolmaakte voorstellingen zuivert.

Ik kom met mijn hart dichterbij God. IK BEN bereid met mijn ogen te zien, met mijn oren te horen en met mijn hart te begrijpen en bekeerd te worden en door de Levende Christus geheeld.
Ik eer God met elk aspect van mijn Wezen en al mijn gedachten, gevoelens, woorden en daden trachten alle leven te verheffen en Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Mijn schat is het koninkrijk van God en dat is waar mijn hart is.
Ik eer mijn hart als het Hart van God dat de open deur is voor mijn Godvlam om zich in deze wereld uit te drukken. Daarom zijn ik en mijn vader één van hart.