4e straal: Affirmaties van Christusschap

Instructie: Zeg de volgende affirmatie dagelijks op.

Het Zegel van de Heer

In naam van Jezus Christus:

Ik aanvaard dat het zegel van de Heer nu op mij is.

Ik aanvaard dat het zegel van de Heer nu op mij is.

Ik aanvaard dat het zegel van de Heer nu op mij is.

 

De Mantel van Jezus oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN in mij:
Ik roep op dat de mantel van mijn Heer en Redder, Jezus Christus over mij heen gelegd wordt.

Ik roep op dat de mantel van mijn Heer en Redder, Jezus Christus over mij heen gelegd wordt.

Ik roep op dat de mantel van mijn Heer en Redder, Jezus Christus over mij heen gelegd wordt.

Ik aanvaard dat het nu op dit moment gebeurt  met de volledige kracht van de Geascendeerde Meester Jezus Christus, wiens macht mij tegen alle krachten op deze wereld beschermt. Het is klaar! Amen.

 

De Christus bij al je activiteiten oproepen

Instructie: Voor je met iets belangrijks aan de slag gaat, zeg je één van de volgende affirmaties op:

Ik draag deze activiteit op aan de Christusoverwinning en ik zie alleen maar de Christusvolmaaktheid.

Ik draag ( geef een korte beschrijving van de activiteit) op aan de Christusoverwinning en ik zie alleen maar de Christusvolmaaktheid.

Ik draag deze dag op aan de Christusoverwinning en ik zie alleen maar de Christusvolmaaktheid.