4.41 Ik ben de open deur

Ik ben een zoon/dochter van God en juist op dit moment ga ik staan om tot medeschepper met God op aarde gerekend te worden. Ik kies er nu bewust voor de kracht van mijn vrije wil te erkennen om voor het licht te kiezen, voor het leven te kiezen, voor de perfectie van God te kiezen in plaats van de tekortkomingen op deze wereld. Ik kies ervoor te bevestigen dat iets wat niet volmaakt is, niet echt is en dat alleen Gods licht en Gods volmaaktheid echt en blijvend is.

Daarom bevestig ik dat de vonk van God zich in mijn hart bevindt, die waarlijk de open deur is die geen menselijke kracht kan sluiten, behalve mijn vrije wil. Ik kies er nu voor die deur te openen en daarom ben ik de open deur die geen enkele menselijke kracht, of een kracht van duisternis, kan sluiten

Ik bevestig hiermee mijn ware individualiteit als mijn IK BEN Aanwezigheid en ik kies ervoor het licht van mijn Aanwezigheid door mij heen te laten stromen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren. Ik kies ervoor de Godvlam te zijn die ik in de hemel ben, op aarde gemanifesteerd als het vuur dat voor Mozes brandde toen hij de berg van God beklom. Ik kies ervoor dit vuur dat ik ben de ware spirituele wet te laten brengen die niet aan Mozes kon worden gegeven vanwege de recalcitrantie van de mensheid. Ik kies ervoor de open deur te zijn zodat deze spirituele wet nu naar het fysieke octaaf van planeet aarde kan worden gebracht.

Ik kies ervoor de open deur te zijn om het Wezen van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar het materiële universum te laten stromen en alle tekortkomingen en onevenwichtigheid te verteren. Ik kies ervoor de open deur te zijn om het koninkrijk van God op planeet aarde voor me te zien. Ik roep de Aanwezigheid van Oneindig Licht op het niet te stuiten onoverwinnelijke Licht van God de volmaakte visie over de Ma-tersubstantie heen te leggen dat mijn eigen fysieke lichaam, mijn ziel en mijn geest, mijn omstandigheden in de buitenwereld en deze planeet zelf vormt, van alle aspecten in de menselijke maatschappij tot Moeder Natuur toe.