4.42 Ik accepteer mijn Christuspotentieel

Ik kies ervoor mijn Christuspotentieel te accepteren en ik beloof mijn leven eraan te wijden de Christusgeest zo snel mogelijk aan te nemen. Ik beloof dat ik nooit valse goden voor de ware God in de hemel zal nemen, die in mij tot uitdrukking wordt gebracht als mijn eigen IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof dat ik geen gesneden beelden in de vorm van een onvolmaakte visie zal nemen. En daarom accepteer ik geen van de onvolmaakte omstandigheden op aarde als permanent of echt. Ik zie dat er naast alle tekortkomingen het Ma-terlicht van God bestaat en zie dat Gods visie wordt gematerialiseerd, omdat het over de Ma-tersubstantie zelf heen wordt gelegd.

Ik verklaar daarom dat Ik, zolang Ik op de wereld BEN, het licht van de wereld Ben. Ik ben hier om over de aarde te heersen, mijn goddelijke individualiteit en het licht dat mij door mijn IK BEN Aanwezigheid wordt gegeven, te vermenigvuldigen. Ik beloof de heerschappij te nemen over mijn ziel en geest, mijn fysieke lichaam, mijn persoonlijke omstandigheden mijn natie, de menselijke samenleving en de natuur zelf. Ik beloof alleen de perfectie van God te accepteren, ik beloof alleen de volmaakte visie van God te zien, die mij door de Christusgeest wordt gegeven. Ik beloof de vlam van God te ZIJN, die alles verteert wat er niet aan gelijk is en ik verklaar dat ik bereid ben bij mezelf te beginnen en die vlam van God die ik ben, verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid, alle tekortkomingen in mijn eigen bewustzijn te laten verteren, waaronder mijn menselijke ego en mijn menselijke denken. Ik ben bereid de vlam van God alle tekortkomingen te laten verteren in mijn ziel, mijn lichaam en mijn leven.

Ik beloof nooit meer Gods vaardigheid om door mij heen te werken te beperken en ik beloof altijd de realiteit van de Levende Christus in mij en mijn eenzijn met mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, te bevestigen. Daarom zal ik niet mijn eenzijn met mijn Meester ontkennen. Door mijn eenzijn met de Levende Christus in mij en met de Levende Christus in Jezus, ben ik waarachtig het licht der wereld. En met de kracht en het gezag van de Christus in mij, zeg ik dan: “Laat er licht zijn en alleen maar licht op planeet aarde. En er IS licht. Het is klaar. Amen.”